1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
29-05-2020
Vārdadienas šodien: Lolita, Vitolds

Rakstos

Afiša ar 1.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
31.martā plkst.15.00  sarīkojums “Lieldienu Zaķu Universitāte”.  Plkst.21.00 deju vakars kopā ar grupu “Virāža”. Ieejas maksa - Ls 2.
5.aprīlī plkst. 18.00 P.Jurjāna mūzikas skolas audzēkņu un TPO “Balvi” koncerts. ieeja  bezmaksas.
6.aprīlī plkst. 19.00 piecu gadu jubilejas pasākums “No smieklu kules”. Muzicē grupa “Bruģis”.
12.aprīlī plkst. 11.00 mazo vokālistu konkurss “Balvu pilsētas Cālis 2013”
Biļešu iepriekšpārdošana:
9.aprīlī plkst. 16.00  Liepājas Leļļu teātra viesizrāde “Lāčradzis”. Ieejas maksa  - Ls 1.
13.aprīlī plkst. 13.00 dziedošās Tihovsku ģimenes no Ludzas koncerts. Ieejas maksa Ls 3, Ls 4.
21.aprīlī plkst. 15.00 Andris Krūmacis un Jānis Baltiņš grupu “Baltie Lāči” un “Apvedceļš” muzikālajā plenērā “Pasta nodaļas stāsti”. Biļešu cenas - Ls 3, Ls 4, Ls 5.
Balvu Novada muzejā
Ar 25.martu muzeja pagrabstāvā skatāma ceļojošā izstāde no Lavijas Okupācijas muzeja “Latvija 1939. -1991. No okupācijas līdz brīvībai”.
o Andra Tjunīša  fotoreportāža “Viņas ir tepat blakus”.
o  Miervalža Zibens metālmākslas izstāde.
o  LMA  studentu gleznu izstāde “Gaismas upe”.
o Fotoizstāde “Balviem-85”.
5.aprīlī  plkst. 11.00 akcijas “Satiec savu meistaru” meistardarbnīca un izstāde “Priekšauts”. Plkst. 14.00  ideju darbnīca kopā ar rokdarbnieču pulciņu “Mežģis”, trikotāžas uzņēmumu “Eco fabrika”, “Rokdarbu bodīti” un adījumu studiju “Zelta diegi”. Meistaru darinājumu izstāde - pārdošana.
 Muzeja mājaslapa: www.muzejs.balvi.lv vai arī www.draugiem.lv/balvumuzejs. Ieejas maksa - par brīvu, ziedojumi.
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Pavasara brīvlaikā 28.martā plkst. 17.00  piedāvā  lūpu spīdumu izgatavošanas darbnīcu “Lieldienu zaķa buča”, skolotāja Eva.
Bērzpilī
31.martā plkst. 19.00 saietu namā koncerts ar Guntras Kuzminas (grupas “Borowa MC” soliste) un “Sovvaļnīka” piedalīšanos. Ieeja brīva.  Plkst. 22.00 balle saietu namā. Spēlē Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 1.
Bērzkalnē
31.martā plkst. 13.00 Lieldienu pasākums “Nāc nākdama, Liela diena” pagasta kultūrai un atpūtai paredzētajās telpās.
1.aprīlī plkst. 14.00 Rubeņu saietu namā Lieldienu pasākums - teatralizēts uzvedums “Es uzkāpu kalniņā”.
Briežuciemā
6.aprīlī plkst. 22.00 pavasara svētku koncerts. Piedalās Rugāju deju kopa “Junoras”, sporta deju dejotāji, Briežuciema “Sipiņi”, Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis un folkloras kopa. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Zintis Krakops. ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1, vēlāk - Ls 2.
Kubulos
31.martā plkst. 18.00 kultūras namā Lieldienu koncerts “Lai saulīte rotājas...”. Piedalās jauktais koris “Mirklis”, TDK “Cielaviņa”, jauktais vokālais ansamblis, bērnudārza “Ieviņa” dziedātāji un tērpu demonstrētāji. Ieeja bezmaksas. Plkst. 21.00 diskoballe. Ieejas maksa - Ls 0,50.
Krišjāņos
1.aprīlī plkst. 14.00 tautas namā Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” Danskovietes komēdijas “Ontons i Anne” 5.daļas “Ontons i plāšnīki” izrāde. Ieeja brīva.
Naudaskalnā
31.martā plkst. 15.00 tautas namā Balvu Kultūras un atpūtas centra neredzīgo biedrības dramatiskā kopa “Redzēt ar sirdi”  ar  J.Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas stāsti” izrādi. Piedalās pagasta jauktais  vokālais ansamblis “Malduguns”.  Plkst.22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu “Alise”. Ieeja bezmaksas.
Lazdulejā
31.martā plkst.18.00 Lieldienu koncerts “Duets Sandra”  pagasta pārvaldes zālē.
Tilžā
31.martā plkst. 19.00 kultūras namā koncerts “Pavasara saulgriežos”. Ielūdz dziedošā Laicānu ģimene. ieeja brīva.
5.aprīlī plkst. 19.00 dramatisko kolektīvu saspēle “Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve”. Aicināti piedalīties novada un pārnovadu dramatiskie kolektīvi. Ieejas maksa - Ls 0,50. Plkst. 22.00 balle kopā ar Z.Krakopu. Ieejas maksa - Ls 1,50.
Vīksnā
31.martā plkst.14.00 tautas namā pavasara saulgriežu pasākums ģimenēm ar bērniem “Lieldienu zaķa darbnīcas”. šūposimies, veidosim Lieldienu zaķi, dažādas atrakcijas bērniem un pieaugušajiem.  Plkst.19.00 pašdarbnieku koncerts “Nu atnāca Liela diena”. Piedalās TDK “Piesitiens”, mazo vokālistu  ansamblis  “Luteklīši”, Ineses Skujas kapela ar Vīksnas ģitāristu sniegumu. Visi laipni aicināti.  Plkst.21.00 pavasarīgs  deju vakars ar Andri Maku tautas namā. ieejas maksa līdz plkst. 21.20 -Ls 1, vēlāk -Ls 1,50.
1. aprīlī plkst. 15.00 tautas namā Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts. Ieejas maksa -Ls 1, bērniem - Ls 0,50.
Līdz 30.aprīlim skatāma gleznošanas studijas “Olīves” darbu izstāde tautas namā.
Vectilžā
31.martā plkst.20.00 Lieldienu koncerts “Iešūpoju Lielu dienu, iedancoju pavasari”  sporta un atpūtas centrā. Ieejas maksa - ziedojums Ls 1. Plkst.22.00 balle, spēlē “Kontrasts”, ieejas maksa - Ls 1.
Viļakā
31.martā plkst.16.00 kultūras namā atraktīvās mūzikas  apvienības “MANGULISHOW” koncerts. Programmā: glāžu mūzika, litrofona šovs, pēdu klavieres. Dzied un spēlē - Artūrs, Emīls, Linda Manguļi...
13.aprīlī plkst.19.00 kultūras namā LNT šova “Dziedošās ģimenes-4” uzvarētāju Tihovsku ģimenes koncerts. Biļešu cenas - Ls 3, Ls 4. Biļešu iepriekšpārdošana ar 3. aprīli Viļakas novada domes kasē.
5. aprīlī kultūras namā VVĢ pasākums “BRONIS-2013”. Diskotēka. ieejas maksa diskotēkā -Ls 1,50.
Medņevā
31.martā plkst. 19.00 Lieldienu pasākums. Plkst. 22.00 balle ar grupu “Laikam līdzi”. Ieejas maksa - Ls 1,50.
Šķilbēnos
31.martā plkst. 12.00 pie Upītes pamatskolas ozola iešūposim Lieldienas. Atrakcijas lieliem un maziem. Līdzi jāņem Lieldienu olas.
31.martā plkst.19.00 Rekovas kultūras centrā Lieldienu koncerts. Turpinājumā balle. Ieejas maksa - Ls 1,50, līdzi var ņemt groziņu.
5.aprīlī plkst. 19.00 Upītes tautas namā visus aicina ņemt dalību KOLHOZNIEKU BALLĒ. Vīriešiem uzvalkos un šlipstēs, bet sievietēm puķainās vai kremplina kleitās ieeja brīva, pārējiem -Ls 1,50. Koncerts un dažādas izdarības, un balle kopā ar Igauņu ģimeni.
Vecumos
31.martā plkst. 17.00 tautas namā Lieldienu pasākums “Paulīnes un Lieldienu zaķa piedzīvojumi”. Turpinājumā balle ar grupu “Duets Sandra”.
Žīguros
31.martā plkst. 14.00 Lieldienu koncerts “Saule veda pavasari”. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 Lieldienu diskoballe. ieejas maksa - Ls 1.
Rugājos
31.martā  Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā pirms dievkalpojuma plkst. 11.30 Lieldienu garīgās mūzikas koncerts ansambļa “Sonāte” sniegumā.
31.martā Rugāju Romas katoļu baznīcā pirms dievkalpojuma plkst. 11.30 Lieldienu garīgās mūzikas koncerts Rugāju jauktā kora sniegumā.
31.martā plkst. 18.00 Rugāju tautas namā Lieldienu koncerts. Piedalīsies Rugāju novada dāmu vokālais ansamblis un Lubānas novada jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”.
31.martā plkst. 20.00 Lazdukalna saietu namā Lieldienu pasākums. Piedalīsies Lazdukalna un Bērzpils pagastu pašdarbnieki.
31.martā plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā balle kopā ar grupu “Draugi”. Ieejas maksa līdz plkst. 22.30 - Ls 1, vēlāk - Ls 1,50.
12.aprīlī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā tiek organizēts atpūtas pasākums novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās līdz 10.aprīlim pie lauku attīstības speciālistēm. Tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz pasākumu no Benislavas plkst. 18.30.
Baltinavā
31.martā plkst. 12.00 kultūras namā Lieldienu atrakcijas maziem un lieliem (lūgums līdzi ņemt krāsotas Lieldienu olas)
Plkst. 15.30 Lieldienu koncerts un teātra “Palādas” lugas “Gostu gosts” pirmizrāde.
Plkst. 22.00 balle ar grupu “Dabasu Durovys”. Visos pasākumos ieeja brīva.
6.aprīlī plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs  “sastdīnis Muzykants”. Ieejas maksa - Ls 1,50.
Baltinavas novada muzejā
28.martā plkst. 15.00 tikšanās ar rokdarbu izstādes autori Aiju Leitenu.
6.aprīlī plkst. 11.00 pasākums “satiec savu meistaru” “Ziemeļlatgales tautu tērpa darināšanas meistardarbnīcas”: * ceļu apaudu aušana * rakstaino jostu aušana * priekšauts.
                           

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat deputāta Andra Kazinovska lēmumu izstāties no JKP frakcijas Saeimā?