Grāmatu ceļš uz Gaismas pili

  • Drukāt

 

Uz Rīgu, piedalīties akcijā “Grāmatu draugu ķēde”, devās Balvu, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadu bibliotekāri.
 Lai no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkas uz jauno Gaismas pili  roku rokā nodotu grāmatas, pieteikušies  bija 15 tūkstoši cilvēku, taču akcijas laikā cilvēki vēl nāca klāt un, spītējot salam, palīdzēja Grāmatu ceļā. Pirmā un senākā grāmata, kas sāka draudzīgo grāmatu ķēdes akciju, bija 1825.gadā Pēterburgā izdotā Bībele latviešu valodā - tā pāri Daugavai ceļoja stundu un 35 minūtes. Taču mūsu bibliotekāriem bija tas gods turēt rokās pēdējo grāmatu un noslēgt “Grāmatu draugu ķēdi” tās pēdējā posmā, kur grāmatas izsaiņoja no plēves maisiņiem  un ievietoja plauktos. Grāmatu ceļā devās akcijas “Tavs grāmatu plaukts” cilvēku saziedotās grāmatas ar ierakstiem. “18.janvāri uzskatu par profesionālajiem svētkiem. Ēka pati par sevi nav nekas - vien kārbiņa bez vērtības. Domāju, ikviens bibliotekārs ir piedzīvojis satraucošās sajūtas noskatoties, kā tukšie grāmatplaukti piepildās ar grāmatām,” vairāku bibliotekāru viedokli pauda Anita Kokoreviča. Akcija bija iekļauta arī Eiropas kultūras galvaspilsētas “Rīga 2014” atklāšanas  programmā. Noslēgumā visus sajūsmināja  gaismas spēļu uzvedums krastmalā un krāšņais salūts.
 
 

Satiek Andri Vilku. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks bija televīzijas kameru un žurnālistu ielenkts, taču Balvu Centrālās bibliotēkas direktorei Rutai Cibulei izdevās viņam piekļūt un apsveikt ar lielo notikumu. “Tādas siltas un labas prieka, gandarījuma un mīlestības asaras klusi rit sirdī... Tā man gribas raksturot šīs dienas izjūtas. Latvijas Nacionālās bibliotēkas jautājums cilāts jau no pirmās brīvvalsts laika, un nu tieši mēs sagaidījām to brīdi. Dienas izjūtas var salīdzināt ar Dziesmu svētkiem, Baltijas ceļu, barikāžu laika vienotību. Vienoties par un ap Grāmatu - tas ir tāpat kā vienoties par un ap Dziesmu! Un šādā dienā satikt Andri Vilku, tas ir apbalvojums!” savu sajūsmu pauda R.Cibule.
 
 

No rokas rokā. Bibliotekāri grāmatas ne tikai padeva viens otram, bet arī aplūkoja, kādas grāmatas cilvēki dāvinājuši. Un tās bija visdažādākās - gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi, plānas, biezas, jaunas un gadiem plauktos glabātas.  Silvija Apare no Briežuciema pauda prieku, ka ir iespēja stāvēt “Grāmatu draugu ķēdes” pēdējā posmā - vistuvāk grāmatu plauktiem un reizē redzēt, kā tās nonāk plauktos. “Visus vienoja jauka kopības sajūta, paspēju aplūkot grāmatas - tās bija tik dažādas!” teica S.Apare.  
 

 Noslēdz Grāmatu ceļu. Uz pēdējo grāmatu nācās pagaidīt krietnu laiku, līdz sajūsmas spiedzieni un fotozibšņi liecināja - tā tuvojas! Katrs - arī mūsu bibliotekāri uzskatīja par savu svētu pienākumu paturēt rokā priestera Pētera Upenieka atmiņu zīmējumu grāmatu “Balandnieki” - ar to noslēdzās Grāmatu ceļš.
 

 Grāmata ar videokameru. Šai grāmatai, ko rokās tur Sandra Lukstiņa, bija piestiprināta videokamera, kas fiksēja teju katru cilvēku grāmatu ķēdē, kas tajā ielūkojās. Baltinavas novada bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova  atzina,  ka šī bija brīnišķīga kopības sajūta, ka esi viens no lielā bibliotekāru pulka un pieliec savu roku pašos pirmsākumos, lai taptu kaut kas liels un paliktu vēsturē. “Turot rokās sadāvinātās grāmatas, atcerējāmies vecākos izdevumus, kuru bibliotēkās vairs nav, bet palikuši atmiņā,” teica I.Bubnova.
 
 

Grāmata par Latgales kultūras darbiniekiem.  Sajūsmas saucieni atskanēja, turot rokās Miķeļa Bukša, Annas Rancānes, Vilberta Bukša grāmatas. “Vislielākā bagātība ir tā, ko cilvēki viens otram dod, mūžu gaismodami. Arī Viļakas novada bibliotekāres devās Gaismas ceļā, lai sadotos rokās “Grāmatu draugu ķēdē”, apliecinot kultūras nozīmi un vērtības. Tā bija īpaša gandarījuma sajūta piedalīties unikālā un vēsturiskā akcijā, ar kuru atvērām durvis jaunajai Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkai,” teica  Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Vija Circāne.
 
 

Grāmatu daudzveidība. Sajūsmu par iespēju piedalīties šajā akcijā pauda arī Vectilžas bibliotēkas vadītāja Ina Skrima (no kreisās) un Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda.
 

 Grāmatu ķēdē - arī Balvu pamatskolas skolotāji. Grāmatu ķēdē  Līvu laukumā stāvēja arī Balvu pamatskolas skolotāji. Sals netraucēja darboties, tomēr vajadzēja arī sasildīties padejojot. Viņi apmeklēja arī koncertu “Arēnā Rīga”.
 
 

Plaukti pildās. “Ja uz jauno LNB ēku katru dienu vestu piecas kravas mašīnas ar grāmatām, visa grāmatu krājuma pārvešanai būtu vajadzīgi seši mēneši,” teikusi kultūras ministre Dace Melbārde. Plānots, ka apmeklētājiem  bibliotēka durvis vērs 29.augustā.