Afiša ar 7.februāri

  • Drukāt

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: Gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
8.februārī plkst. 18.00 konkurss “Mis un Misters Balvi”.  Biļešu iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā - EUR 14,23, EUR 11,38, EUR 7,11, stāvvietu biļešu nav.
14.februārī plkst. 21.00 Valentīndienas balle. Muzicēs grupa “Ginc & Es”. Iespējams rezervēt galdiņus.
15.februārī plkst. 16.00 Tautas mākslas kolektīvu tematisks koncerts “Es sapņoju par lieliem, baltiem kuģiem...”. Ieeja bezmaksas.
22.februārī plkst. 16.00 dokumentālā filma “Ghetto Games”.
23.februārī plkst. 16.00  “... par Sievieti” - Santa Zapacka un Harijs Ozols sirsnīgā koncertprogrammā. Biļetes iepriekšpārdošanā EUR 4,27; EUR 5,69.
28.februārī plkst. 16.00 konkurss “Mūsu talanti”.

Balvu Novada muzejā
11.februārī plkst. 15.00 notiks mākslas draugu tikšanās. Mūsu novadnieka J.Ūdra darbi no muzeja krājuma un gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstādes. Visi aicināti!
Izstādes šobrīd
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
o Izstāde veltīta novadniekam Valdim Matīsam.
o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu pagastā
23.februārī plkst. 12.00 Meteņdiena Pilskalnā ar vizināšanos no kalna, pankūkām, grūbas biezputru. Interesantāko braucamrīku īpašniekus gaida pārsteiguma balvas.

Bērzpilī
21.februārī plkst. 22.00 saietu namā deju vakars kopā ar Aināru Lipski.
26.februārī plkst. 16.00 radošā meistardarbnīca - sveču liešana saietu namā.

Bērzkalnē
14.februārī plkst. 19.00 “Bez mīlestības nedzīvojiet...” - Valentīndienas diskoballe Rubeņu saietu namā.
Rubeņu saietu namā līdz 19.februārim skatāmas Tatjanas Ābeltiņas gleznas.

Kubulos

Līdz 1.martam kultūras nama mazajā zālē fotoizstāde “Mana zeme - Latvija”.

Vīksnā
14.februārī plkst. 22.00 tautas namā disko balle mīlētājiem ar DJ Ingaru (Bērzkalne). Ieeja - EUR 2 (Ls 1,42).
22.februārī plkst.13.00 neparasto slīdmodeļu parāde “Metenītis 2014” Vīksnā. Interesantāko modeļu īpašniekus gaida pārsteiguma balvas. Nobeigumā sildīsimies pie ugunskura ar karstu tēju un pankūkām. Pasākuma norise atkarīga no laika apstākļiem!

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
15.februārī plkst. 19.00 Valentīndienas pasākums “Mīlas ugunskurs”. Plkst. 22.00 balle kopā ar “Patriotiem LG”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2 (Ls 1,42), vēlāk - EUR 3 (Ls 2,11).

Šķilbēnos
14.februārī plkst. 20.00 Rekovas kultūras centrā koncerts “Ielūdz Vaļuks!”.  Plkst. 22.00 balle ar grupu “Rolise” (Gulbene). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2 (Ls 1,42), vēlāk - EUR 3 (Ls 2,11). Līdzi var ņemt groziņu.

Rugājos
8.februārī plkst. 12.00 tautas namā aicina iedzīvotājus apmeklēt Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novadu etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu reģionālo skati - koncertu. Ieeja brīva.
14.februārī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā organizē PĀRU Spēles. Aicināti pieteikties precētus un neprecētus pārus. Pāriem pieteikšanās līdz 10.februārim pie kultūras nodaļas vadītājas.

Lazdukalnā
15.februārī plkst. 22.00 saietu namā Valentīndienas dreskoda ballīte kopā ar grupu “OTTO”. Dreskoda dominējošā krāsa -sarkans/rozā. Ieejas maksa atbilstoši dreskodam - līdz plkst. 23.00 - EUR 2,50 (Ls 1,76), Vēlāk - EUR 3 (Ls 2,11). Ieejas maksa bez dreskoda no plkst. 22.00 - EUR 3,50 (Ls 2,46).
22.februārī plkst. 15.00 saietu namā Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” komēdija Danskovīte “Lauku kurots piļsātnīkīm”. Ieejas maksa - EUR 2,50 (Ls 1,76).

Baltinavā
22.februārī plkst. 16.00 kultūras namā filma “Ghetto games - tas ir tikai sākums”. Ieeja brīva. Plkst. 20.00 muzikāla dzejas kompozīcija “Viens gaismas mirklis”. Ieeja - brīva. Plkst. 22.00 balle ar VIA p.s. “SALA”. Ieejas maksa - EUR 1,42 (Ls 1).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta