Afiša ar 16.maiju

  • Drukāt

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde. Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.
17.maijā Balvos - Eiropas muzeju nakts.
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca būs atvērta no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Plkst. 19.00 tematisks pasākums.
Pie Balvu Novada muzeja plkst. 20.00 Muzeju nakts atklāšanā koncertēs folkloras kopa “Rekavas Dzintars” un Balvu novada bērnu tautu deju kolektīvi.
No plkst. 21.00 Dzintars Dvinskis ar draugiem piedāvās iepazīt senos motociklus. Piedalās deju studija “Leo” un “Terpsihora”.
Plkst. 21.00 Balvu ugunsdzēsēju (VUGD un BUB) padomi, kā savaldīt sarkano gaili.
Līdz pat pusnaktij būs skatāma Dzintara Putniņa fotoizstāde (un, iespējams, arī vēl  kādu Dzintaru) un Dzintara Studenta “Studentu” darba izstāde.
No plkst. 21.00 pie Balvu Bērnu un jauniešu centra darbosies “Sarkanais CHILI pagalms” ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus, baudīt vakara atmosfēru un iesaistīties vakara veidošanā katram pašam.
Ēriks Kanaviņš aicinās doties ar plostu “Vilnītis” lūkoties dzintarainajā zvaigžņu atspulgā.
Pasākums “Dzintara elpa Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā” (Dārza ielā 2) no plkst. 21.00 līdz 24.00. Izstāde “Dzintara darinājumi”, dzintars mūzikā un literatūrā, “Tālim matīsam (1904.-1985.) - dzintara dziesminiekam -110”.

31.maijā plkst. 13.00 laukumā pie KAC festivāla atklāšanas pasākums "Saule danci ritināja pašā Balvu vidiņā". Plkst. 17.30 svētku gājiens. Maršruts: Bērzpils - Teātra - Partizānu - Brīvības iela.


Balvu pilsētas parkā
31.maijā plkst. 18.00 bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Lielkoncerts “BALVU VILCIŅŠ DEJOT SAUC”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautu deju kolektīvi. Pēc koncerta ap plkst. 20.00 sadancošanās disko ritmos. 
Kubulu kultūras namā plkst. 15.00 dejo Gulbenes un Babītes novadu bērnu tautas deju kolektīvi. Bērzkalnes pagasta estrādē dejo Rēzeknes, Valmieras pilsētu bērnu tautas deju kolektīvi. Balvu pansionātā dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
o Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”. o Lasītājas, gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem. o Latvijas valsts mežu fotoizstāde “Mežs”.

Bērzpilī
17.maijā pagasta svētki “Lielais pavasara jampadracis”. Plkst. 9.00 tirgus pagasta centrā pie saietu nama. Aicināti piedalīties visi mājražotāji.
Plkst. 11.00 Bērzpils vsk. sporta laukumā sporta aktivitātes visām paaudzēm; bērniem vizināšanās ar poniju (maksas pakalpojums); kā arī citas aktivitātes.
Pirms koncerta konkursu “Pagasta darbīgākās ģimenes” un “Izpalīdzīgā kaimiņa” laureātu sumināšana.
Plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē koncerts “Ūdeņi, kas vieno”, piedalās deju kolektīvi. Pēc koncerta ap 22.30 balle, spēlē grupa “Starpbrīdis” (Līvāni),  ieeja brīva.

Briežuciemā
Bibliotēkā apskatāma rotaļlietu un citu senu lietu izstāde.
Tautas namā fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbi.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem: 22.maijā plkst. 14.00 - Ranguču kapos; 29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos; 31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
Tilžas kultūras namā skatāma Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā fotogrāfiju izstāde “Iepazīsim Latviju - Balttour 2014”.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
Novada muzejā 17.maijā muzeju nakts “Dzintara pilieni Baltinavā”. Muzeju nakts aktivitātes sāksies plkst. 20.00 ar mākslinieces Olgas Rečes gleznu izstādes “Iedvesma dabā” atkāšanu. Muzeja viesiem būs unikāla iespēja piedalīties saulaino dzintarziepju gatavošanas meistardarbnīcā, ko vadīs Sandra Bukša. Interesentiem būs izdevība savērt saules lāses pavedienos pērļošanas meistardarbnīcā, ko vadīs Iveta Gabrāne. Vakara gaitā muzeja apmeklētāji varēs uzzināt dažādus dzintarīgus faktus un piedalīties aktivitātēs. Muzeju naktī arī pastāvīgā ekspozīcija būs atvērta apmeklētājiem!
16.maijā ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro. Pieteikšanās pagasta pārvaldē līdz 21.maijam.

Šķilbēnos
Riteņbraukšanas sacensības šķilbēnu pagasta Balkanos, kas bija paredzētas 18.maijā, pārceltas uz 25.maiju plkst. 12.00.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta