Afiša ar 12.septembri

  • Drukāt

Balvos
Izstādes
Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma Evas Vinogradovas gleznu izstāde.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma radošās apvienības “Piektā māja” fotoizstāde “Tepat”. Tikšanās ar darbu autoriem 3.oktobrī plkst.16.00.
Līdz 18.septembrim skatāma izstāde “Pirmajam Latvijas Valsts prezidentam Jānim Čakstem – 155” Balvu Centrālajā bibliotēkā. Jubilāri septembrī: Lerhim- Puškaitim - 155; U.Plotniekam - 90, J.Čakstem - 155.

Balvu pagastā
13.septembrī pagasta seniori aicināti izklaides braucienā uz “Pļaujas svētkiem” Ates muzejā. Izbraukšana no tautas nama pagalma plkst. 9.00.
27.septembrī plkst. 10.00 pie Naudaskalna ezeriņa visi laipni aicināti un Miķeļdienas pasākumu. Neizpaliks atrakcijas, tradicionālais umurkumurs un dārzeņu sautējums.

Briežuciemā
20.septembrī plkst. 11.00 tautas namā atpūtas pasākums vecākajai paaudzei. Pieteikties līdz 16.septembrim pagasta pārvaldē vai pie kultūras darba organizatores.
Septembrī mazajā zālē apskatāma izstāde “Briežuciems senās fotogrāfijās”.

Krišjāņos
14.septembrī plkst.11.00 pie tautas nama Ziedu paklāja veidošana. (Līdzi ņemiet dažādus ziedus un citus materiālus, no kā kopīgi veidosim ziedu paklāju).
20.septembrī plkst.14.00 tautas namā “Pensionāru pēcpusdiena”. Mīļi aicināti arī visi tie, kuriem pāri 50... Līdzi ņemiet labu garastāvokli un groziņu. Lūgums pieteikties līdz 18.septembrim pie tautas nama pasākumu organizatores. Nepieciešamības gadījumā tiks noorganizēts arī transports.

Tilžā
12.septembrī plkst. 22.00 tautas namā diskotēka un karaoke. DJ Normunds (Rēzekne). Pasākuma laikā varēsiet pasūtīt savas mīļākās dziesmas un dziedāt karaoke. Aktīvākajiem dejotājiem un dziedātājiem pārsteiguma balvas. Ieejas maksa - EUR 2.

Vectilžā
20.septembrī plkst. 11.00 atpūtas pasākums pagasta vecākajai paaudzei Briežuciema tautas namā kopā ar Briežuciema vecāko paaudzi. Pieteikties līdz 17.septembrim pagasta pārvaldē vai pie kultūras pasākumus organizatores.

Šķilbēnos
20.septembrī plkst. 19.00 Upītes TN meilys aiļu i dzīsmu festivals “Upītes Uobeļduorzs”, pīsadola: Ceidari, Gara Taka, Rikši, P.S. Sala, Zemnīks, Dainis Adijāns, Vinsents Kūkojs, Unknown artist, Napruots, Dumpling, Šudīn pīcūs, Wird wednwsdays, Gondreiž 10nīkā, Dabasu Durovys, Bez PVN, Krampis un īpašis gosts Kārlis Kazāks, kuo arī ailenīki: Juons Ryučāns, Mārīte Slišāne, Līga Rundāne, Ligija Purinaša, Dagnija Bramane, Zaiga Lāce, Mārīte Bikovska, Raibīs, Zinaīda Logina, Valentins Lukaševičs. Suokūt nu plkst. 17.00 pi Upītes TN studiesem Upītes Uobeļduorza uobeļnīcas. Īeja nu 18.30 lidz 19.00 - EUR 3, vāluok -  EUR 4.

Medņevā
19.septembrī plkst. 22.00 balle. Muzicēs Juris Ķirsons (OTTO). Ieejas maksa līdz plkst 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50 .
26. septembrī plkst. 15.00 uz pasākumu laipni gaidīti pagasta pensionāri.

Žīguros
20.septembrī -  MEŽA SVĒTKI ŽĪGUROS!
Plkst. 11.30 - dažādu laiku meža tehnikas parādes brauciens no kultūras nama uz  estrādi.
Pasākumi Žīguru estrādē:
plkst. 12.00 svētku atklāšana -  kultūras nama pašdarbības kolektīvu sveiciens svētkos  “Pīlādžu liesmās…’’.
KNHM projekta “Ceļā uz Žīguru meža ciemu…’’   noslēgums, konkursi, radošās darbnīcas, atrakcijas, degustācijas,  meža zupas vārīšana.
Plkst. 15.00 biedrības “Vecāku klubiņš’’ uzvedums “Vai Pūce uzzināja, kas ir diena?’’.
Plkst. 16.00 -  svētku noslēgums.
Žīguru kultūras namā: SIA “Žīguru MRS’’ dāvana: plkst. 19.00 - koncerts, pēc koncerta - balle. Muzicēs IEVA un AIVARS LAPŠĀNI.
Kultūras nama Mazajā zālē - mazu un lielu žīguriešu radošo darbu izstāde “PĪLĀDŽI’.

Baltinavā
13.septembrī leģendārajā Baltinavas parka “šķūnī” notiks ATVASARAS ballīte “Summer Afterparty”. Apmeklētāju miesai liks lustēt un sirdij gavilēt DJ LB un Arthur Slishan. Sākums plkst. 22.00, ieeja brīva.

Sports
14.septembrī plkst. 11.30 Balkanos Viļakas novada čempionāts riteņbraukšanā.
Distanču garumi no 7 km līdz 25 km. Dalījums vecuma grupās. Laipni aicināti visi piedalīties. Sīkāka informācija pie P.Vancāna.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta