“Es redzēju jūriņā….”

  • Drukāt

 

28.janvārī Baltinavas kultūras namā notika netradicionālā tērpu skate par ūdens tēmu “Es redzēju jūriņā”, ko jau ceturto gadu organizē Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kolektīvs. Skatītāji varēja vērot un novērtēt 18 netradicionālo tērpu kolekcijas, kuru darināšanā rūpīgu un pacietīgu darbu bija ieguldījuši gan skolēni, gan viņu skolotāji.

Pasākuma organizatore - Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotāja - Liene Čugurova pasākuma scenāriju bija veidojusi kā vectēva, kuģa kapteiņa, un mazdēla  sarunu ceļojuma laikā pa ūdeņiem, kurā vectēvs atceras savu bērnību,  atbild uz mazdēla zinātkārajiem jautājumiem, ko savukārt bagātināja skolēnu tērpu kolekcijas no netradicionāliem materiāliem par ūdens tēmu un pavadīja atbilstoša mūzika, dziesmas  un deju ritmi. Skatītāji dzīvoja tiem līdzi!
Netradicionālajā modes skatē piedalījās gandrīz visas Baltinavas novada izglītības iestādes, parādot kopumā 10 tērpu kolekcijas no 18. Tāpat savas kolekcijas prezentēja Tilžas internātpamatskola, Raudas, Gaujienas, Sveķu, Aleksandrovas, Ezersalas, Palsmanes internātskolas un Rēzeknes logopēdiskā skola. “Iepriekšējās  skates bija par lauku, mežu tēmu, bet pirmās skates tēma bija “Krāsainie sapņi”, kur katrs brīvi varēja izpaust savu fantāziju. Katra no skatēm ir neatkārtojama. Uzskatu, ka skolēniem, it īpaši bērniem ar speciālajām vajadzībām, ir vajadzīga liela drosme kāpt uz skatuves. Piedaloties skatēs, bērni  izglītojas par attiecīgo tēmu, šoreiz par ūdeņu un vides aizsardzību,” secina Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas direktore Inta Vilkaste.

Vectēvs un mazdēls. Netradicionālo tērpu skati vadīja divi Jāņi - vectēvs (Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas šoferis Jānis Kubuliņš) un mazdēls, skolas audzēknis Jānis Pipcāns. Viņi ne tikai veikli vadīja kuģi jūras viļņos, bet arī makšķerēja.


“Pasaka par nāriņu”. Aleksandrovas internātpamatskolas tērpu kolekcija “Pasaka par nāriņu” izpelnījās “Teatrālākās kolekcijas” diplomu. Sižeta pamatā, šķiet, bija stāsts par divām nāriņām, kuras izglāba jaunieti, bet ziedu pušķīti no viņa saņēma viena. Skumji, vai ne?!
“Jūrnieka laimes zivtiņas”. Tērpu kolekciju “Jūrnieka laimes zivtiņas” skatē demonstrēja Baltinavas vidusskolas meitenes.  Kas ir jūrnieka laimes zivtiņa, spriediet paši! Kolekcija izpelnījās diplomu “Gaumīgākā kolekcija”.

“Jūrnieka laimes zivtiņas”. Tērpu kolekciju “Jūrnieka laimes zivtiņas” skatē demonstrēja Baltinavas vidusskolas meitenes.  Kas ir jūrnieka laimes zivtiņa, spriediet paši! Kolekcija izpelnījās diplomu “Gaumīgākā kolekcija”.


Paši mazākie. Baltinavas bērnudārza audzēkņi skatē uzstājās ar kolekciju “Jūras oāze”, kas ieguva “Mīlīgākās kolekcijas” diplomu. Pēc uzstāšanās bērni kopā ar audzinātāju Jeļenu Rauzu pacietīgi vēroja citu kolektīvu priekšnesumus.


“Zivtiņas sapnis”. Tilžas internātpamatskolas kolekciju “Zivtiņas sapnis” žūrija novērtēja kā  radošāko, ko apliecināja arī mazās nāriņas tēls, kuras apģērbs bija veidots no neskaitāmām vecu, salocītu avīžu un žurnālu lapām.


Pateicības kā buru laivas. Skates noslēgumā kolekcijas saņēma diplomus, bet pasākuma organizatori - Pateicības buru laiviņu formā, ko izgatavoja Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas skolotājs Raimonds Leicāns ar skolēniem, un skolotāja Vineta Kaša.


Neptūns nāk! Kur ūdens, tur Neptūns. Sveķu internātpamatskolas tērpu kolekcija “Es redzēju jūriņā” izpelnījās “Latviskākās tērpu kolekcijas” diplomu. Skatītājiem nebija šaubu, ka uz mēles atrodas pats Neptūns ar žebērkli rokās.


Ar dāvanām. Katras tērpu kolekcijas komanda skates noslēgumā saņēma Latvijas Bērnu bāreņu fonda sarūpētās dāvanas, ko pasniedza Baltinavas novada domes deputāts un žūrijas komisijas pārstāvis Rolands Keišs.