Kad dziesma paceļas spārnos...

  • Drukāt

 

Piektdien Balvu muižā Senioru un jaukto vokālo ansambļu skatē “Dziesma pacelsies spārnos” piedalījās piecu novadu pašdarbnieki. Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska, atklājot skati, uzsvēra, ka ir liels prieks redzēt tik daudz dziedošu cilvēku: “Kas gan būtu mūsu dzīve bez jums – pašdarbniekiem, kuri iet vakaros dziedāt, lai pēc tam sagādātu prieku citiem. Mēdz teikt, ka skaistais, kas otram tiek dots, dubultojas. To es jums visiem arī novēlu – lai skanīgas balsis!”


Žūrija. Dziedātāju sniegumu vērtēja kompetenta žūrija (no kreisās): Gulbenes novada skolu koru virsdiriģents, kordiriģents Uldis Kokars; Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas direktors, Balvu, Alūksnes un Gulbenes apriņķu koru virsdiriģents Roberts Liepiņš un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, Pierīgas apriņķa koru virsdiriģents, diriģents Jānis Baltiņš.


Uzstājas “Razdoļje”. Krievu kultūras biedrības “Razdoļje” (vadītāja Zoja Zaharova, koncertmeistare Rita Kočerova) dāmas izcīnīja augstāko vērtējumu senioru konkursā.


Novērtē ar otro pakāpi. Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Vakarblāzma” klātesošos pārsteidza ar dziesmu “Vakardziesma”.


Uzstājas “Malduguns”. Balvu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Malduguns” dziedāja par rīta stundu. Arī viņi saņēma II pakāpes vērtējumu.


Izcīna pirmo pakāpi. No mūspuses jaukto vokālo ansambļu skatē I pakāpi saņēma Anastasijas Ločmeles vadītais Kubulu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis.  


Dzied “Atvasara”. Vecumu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Atvasara” Ilonas Bukšas vadībā pārsteidza ar skanīgām balsīm. Žūrija dziedātājiem piešķīra II pakāpi.


“Par to.”. Žūrija Balvu Kultūras un atpūtas centra jaukto vokālo ansambli “Par to” Lienes Akmeņkalnes vadībā novērtēja ar II pakāpi.


Priecē skatītājus. Klātesošos patīkami pārsteidza Apes novada Virešu saietu nama senioru ansamblis “Melodija” (vadītāja Irēna Auziņa). Dāmu dziedātprasmi augstu novērtēja arī žūrija, piešķirot I pakāpi.


Atbalsta savējos. Koncertmeistars Aldis Laicāns uzmundrināja kubuliešus kā vien spēja.   


Nopelna vētrainus aplausus. Gulbenes novada Galgauskas pagasta jauktais vokālais ansamblis “Veišu muzikanti” izpelnījās ne tikai skatītāju ovācijas, bet arī žūrijas visaugstāko vērtējumu – I pakāpi. Jāpiebilst, šādu vērtējumu saņēma vēl divi Gulbenes novada kolektīvi - “Tirzmalieši” un “Akcents”.