1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
12-12-2017
Vārdadienas šodien: Iveta, Otīlija

Kapusvētki (2017.g.) un dievkalpojumi jūnijā

 

Kapusvētki

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās:
Miezāju kapos - 10.jūnijā plkst. 16.00; Čāgu kapos - 10.jūnijā plkst. 17.00; Dampadruvas kapos - 17.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos - 17.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos - 18.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas kapos - 24.jūnijā plkst. 15.00; Derdziņu kapos - 24.jūnijā plkst. 16.30; Začu kapos - 1.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos - 1.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos - 8.jūlijā plkst. 13.30; Salmaņu kapos - 8.jūlijā plkst. 17.00; Mežarijas kapos - 15.jūlijā plkst. 13.30; Priedaines kapos - 15.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos - 22.jūlijā plkst. 12.30; Naudaskalna kapos - 22.jūlijā plkst. 15.30; Pansionāta kapos - 29.jūlijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos - 29.jūlijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos - 5.augustā plkst. 15.30; Egļukalna kapos - 5.augustā plkst. 16.30; Sebežu kapos - 13.augustā plkst. 15.30; Romūkstu kapos - 13.augustā plkst. 16.30.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās:
Sudarbes kapos - 17.jūnijā plkst. 12.00; Auškas kapos – 17.jūnijā plkst. 14.00; Dubļukalna kapos – 17.jūnijā plkst. 12.00; Reibānu kapos – 17.jūnijā plkst. 14.30; Bēržu kapos – 1.jūlijā plkst. 12.00; Golvoru kapos – 1.jūlijā plkst. 12.00; Cepurnieku kapos – 1.jūlijā plkst. 15.00; Putrānu kapos – 1.jūlijā plkst. 15.00; Čušļu kapos – 1.jūlijā plkst. 12.00; Kraukļevas kapos – 1.jūlijā plkst. 15.00; Lieparu kapos – 8.jūlijā plkst. 12.00; Mastarīgas kapos – 8.jūlijā plkst. 14.00; Stāmeru kapos – 8.jūlijā plkst. 16.30; Cūkusalas kapos – 8.jūlijā plkst. 12.00; Vilkavas kapos – 8.jūlijā plkst. 14.00; Kaupiņu kapos – 9.jūlijā plkst. 14.30; Ķeiseļovas kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Līdumnieku kapos – 15.jūlijā plkst. 12.00; Slavītu kapos – 15.jūlijā plkst. 14.30; Saksmales kapos – 22.jūlijā plkst. 16.00; Upatnieku kapos – 29.jūlijā plkst. 12.00; Silenieku kapos – 29.jūlijā plkst. 13.30; Gruzīšu kapos – 29.jūlijā plkst. 15.00; Bolupes kapos – 29.jūlijā plkst. 16.30; Dekšņu kapos – 5.augustā plkst. 12.00; Vārnienes kapos – 5.augustā plkst. 15.00.
Tilžas draudžu kapsētās:
Ranguču kapos - 8.jūlijā plkst. 12.30; Lutinānu kapos – 8.jūlijā plkst. 14.00; Kāpessila kapos – 15.jūlijā plkst. 14.00; Ūdrenes kapos – 15.jūlijā plkst. 15.30; Tilžas kapos – 29.jūlijā plkst. 16.00; Pūriņu (Purviņu) kapos – 5.augustā plkst. 14.00; Runciņu kapos – 5.augustā plkst. 15.30.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās:
Gusakovas kapos - 3.jūnijā plkst. 13.00; Merkuzīnes kapos plkst. 15.00; Ostraleidumu kapos – 10.jūnijā plkst. 13.00; Bēliņu kapos – 10.jūnijā plkst. 15.00; Dagunovas kapos – 17.jūnijā plkst. 13.00; Breksenes kapos – 17.jūnijā plkst. 15.00; Loginu kapos – 24.jūnijā plkst. 13.00; Slobodas kapos – 24.jūnijā plkst. 15.00; Buku-Zelču kapos – 1.jūlijā plkst. 13.00; Vilkovas kapos – 1.jūlijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 8.jūlijā plkst. 13.00; Plieševas kapos – 8.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 15.jūlijā plkst. 13.00; Pleševas kapos – 15.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 22.jūlijā plkst. 13.0; Ploskīnes kapos – 22.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 29.jūlijā plkst. 13.00; Dukuļevas kapos – 29.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 5.augustā plkst. 13.00; Augstasila kapos – 5.augustā plkst. 15.00.
Viļakas un Liepnas katoļu draudžu kapsētās:
Viduču kapos - 1.jūlijā plkst. 14.00; Olutovas kapos – 1.jūlijā plkst. 16.00; Slotukalna kapos – 8.jūlijā plkst. 14.00; Lašku kapos – 8.jūlijā plkst. 16.00; Skandines kapos – 15.jūlijā plkst. 14.00; Aizgalīnes kapos – 15.jūlijā plkst. 16.00; Kupravas baznīcā – 30.jūlijā Sv.Mise plkst. 12.00, pēc tam kapos plkst. 14.00; Liepnas Saidu kapos – 30.jūlijā plkst. 15.00; Viļakas Sv.Mateja kapos – 6.augustā uzreiz pēc dievkalpojuma baznīcā; Vēdeniešu kapos – 12.augustā plkst. 13.00; Rejevas kapos – 19.augustā plkst. 14.00.

Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās
24.jūnijā plkst. 14.00 – Čukuļkalna kapos; 2.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 – Miezāju kapos; 9.jūlijā plkst. 15.00 – Andrakalna kapos; 16.jūlijā plkst. 15.00 – Beņislavas kapos; 22.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Čudarienes kapos; 23.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos un plkst. 13.00 - Garosilu kapos; 6.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos un plkst. 13.00 – Gaiļakalna kapos; 12.augustā plkst. 12.00 – Pokratas kapos, plkst. 14.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 13.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

Dievkalpojumi jūnijā

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.jūnijā - Baznīcu nakts (koncerts, diskusija, filma, lūgšana) – plkst. 19.00-23.00; 4.jūnijā - Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 Sv.Mise un Svētdienas skolas bērniem pirmā Svētā Komūnija; 11.jūnijā - Vissvētā Trīsvienība (obligātas svinības) draudzes svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00 Sv.Mise, Euharistiskā procesija, svētku noslēgums; 15.jūnijā - Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 18.jūnijā - Parastā liturģiskā laika posma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 Sv.Mise, Euharistiskā procesija ar Četriem Evaņģēlijiem, svētība bērniem un lauku zāļu pasvētīšana; 23.jūnijā - Vissvētā Jēzus Sirds (svinības), Sv.Mise plkst. 7.00 un plkst. 9.00; 24.jūnijā - Sv.Jāņa Kristītāja dzimšana (svinības), Sv.Mise plkst. 7.00, plkst. 9.00 un plkst. 19.00; 25.jūnijā - Parastā liturģiskā laika posma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā - Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības), draudzes svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 Sv.Mise, Euharistiskā procesija, svētku noslēgums un plkst. 19.00 Sv.Mise.
Balvu pansionātā –11.jūnijā - Vissvētā Trīsvienība – plkst. 14.00; 25.jūnijā - Parastā liturģiskā laika posma XII svētdiena - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 4.jūnijā - Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki (obligātas svinības) – plkst. 14.00; 18.jūnijā - Parastā liturģiskā laika posma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 4.jūnijā – Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki - plkst. 9.00; 11.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība – plkst. 9.00; 15.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis – plkst. 9.00; 18.jūnijā plkst. 9.00; 23.jūnijā – Vissvētās Jēzus Sirds svētki – plkst. 9.00; 24.jūnijā – Sv.Jāņa kristītāja piedzimšana – plkst. 18.00; 25.jūnijā plkst. 9.00; 29.jūnijā – Sv.apustuļi Pēteris un Pāvils – plkst. 9.00.
Baltinavā – 4.jūnijā – Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki - plkst. 11.30; 11.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība – plkst. 11.30; 15.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis – plkst. 11.30; 18.jūnijā plkst. 11.30; 23.jūnijā – Vissvētās Jēzus Sirds svētki – plkst. 11.30; 24.jūnijā – Sv.Jāņa kristītāja piedzimšana – plkst. 11.30; 25.jūnijā plkst. 11.30; 29.jūnijā – Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils – plkst. 11.30.
Bēržos – 4.jūnijā – I mēneša svētdiena, Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki – plkst. 9.30; 14.jūnijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 10.00; 15.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (Sakramenta diena) – plkst. 11.00; 18.jūnijā - plkst. 9.30; 25.jūnijā plkst. 10.30; 29.jūnijā – Svētie Apustuļi Pēteris un Pāvils.
Krišjāņos – 11.jūnijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 13.00; 25.jūnijā – Svētā Jāņa Kristītāja Dzimšanas svinības, draudzes svētki – plkst. 13.00.
Skujetniekos – 3.jūnijā – Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki - plkst. 12.00.
Augustovā – 2.jūnijā – Baznīcu nakts pasākumi – plkst. 18.00; 4.jūnijā – I mēneša svētdiena, Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki – plkst. 12.00;18.jūnijā - Kristus Vissvētās Miesas un Asins dienu (Sakramenta diena) - plkst. 12.00; 27.jūnijā - Nemitīgās Palīdzības Dievmātes godināšanas un draudzes svētkus. Piedalīsies vairāki priesteri (pēc Mises procesija. Svētkus kuplinās garīgo dziesmu vokālais ansamblis „Almus”) - plkst. 19.00; 30.jūnijā – Aizlūgums par Ziemeļlatgales lauksaimniekiem un uzņēmējiem – plkst. 9.00.
Rugājos - 4.jūnijā – I mēneša svētdiena, Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki – plkst. 14.00; 18.jūnijā - Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (Sakramenta diena) – plkst. 14.00.
Tilžā – darbdienās – plkst. 7.00. 2.jūnijā – Pirmā mēneša piektdiena – plkst. 7.00, 4.jūnijā – Vasarsvētki – plkst. 10.00 (Adorācija) un plkst. 12.00 (ar procesiju); 5.jūnijā – II Vasarsvētki - plkst. 12.00; 11.jūnijā - Vissvētā Trīsvienība - plkst. 12.00; 15.maijā – Dievmātes svētki – plkst. 12.00; 18.jūnijā plkst. 12.00; 25.jūnijā plkst. 12.00; 29.jūnijā - Sv.apustuļi Pēteris un Pāvils – plkst. 7.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Liepnā – svētdienās plkst. 14.00; 15.jūnijā - Jēzus Kristus Vissvētākā Miesa un Asinis – plkst. 14.00; 24.jūnijā - Sv.Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki, Sv.Mise – plkst. 12.00; 29.jūnijs Sv.apustuļi Pēteris un Pāvils, Sv.Mise – plkst. 14.00.
Viļakā – svētdienās: plkst. 11.00 baznīcā. 2.jūnijā – Baznīcu nakts – plkst. 18.00 Viktorijas Agneses Vancānes un Anastasijas Jevstigņejevas koncerts, plkst. 18.50 Svētā Mise, plkst. 20.00 ekskursijas, dažādas radošās darbnīcas un pasākumi (sīkāk mājaslapā), plkst. 22.00 Ievas un Aivara Lapšāna koncerts;
15.jūnijā - Jēzus Kristus Vissvētākā Miesa un Asinis – plkst. 11.00 un plkst. 18.00 baznīcā; 23.jūnijā - Vissvētā Jēzus Sirds, draudzes svētki – plkst. 9.00 (Adorācija) un plkst.11.00 Sv. Mise Viļakas kat.baznīcā, svētība bērniem un lauku zāļu pasvētīšana; 24.jūnijā - Sv.Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki, draudzes svētki – plkst. 9.00 (Adorācija) un plkst. 11.00 Sv. Mise Viļakas kat.baznīcā; 25.jūnijā - draudzes svētku noslēgums – plkst. 9.00 (Adorācija) un plkst. 11.00 Sv. Mise Viļakas kat.baznīcā, Euharistiskā procesija, svētība; 29.jūniā - Sv.apustuļi Pēteris un Pāvils, Sv.Mise – plkst. 11.00 un plkst. 18.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 4.jūnijā– Vasarsvētku un Iesvētību dievkalpojums ar sadraudzību - plkst. 10.00; 11.jūnijā - Trīsvienības svētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.jūnijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 25.jūnijā - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 1.jūlijā - Balvu novada svētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 2.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00.
Viļakā - 4.jūnijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 15.00; 25.jūnijā - Iesvētību dievkalpojums - plkst. 12.00.
Tilžā – 11.jūnijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 13.00; 25.jūnijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 16.00.
Kārsavā – 11.jūnijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 3.jūnijā plkst. 8.00 un plkst. 10.00 aizlūgums par mirušajiem.
Šķilbēnos – 3.jūnijā – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 14.00; 17.jūnijā plkst. 10.00.
Baltinavā – 4.jūnijā – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 14.00; 18.jūnijā plkst. 14.00.
Rugājos – 3.jūnijā – aizlūgums par mirušajiem - plkst.18.00.
Tilžā – 4.jūnijā – aizlūgums par mirušajiem – plkst. 18.00.

 

 

 

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

 • Sākušies svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēs: 23.septembrī plkst. 14.00 Silenieku kapos; plkst. 16.00 Slavītu kapos; plkst. 18.00 Līdumnieku kapos; 30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos; plkst. 17.00 Cūkusalas kapos. 23.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos,...

 • Dievkalpojumi septembrī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī - parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.septembrī - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki, Sv.Mise - plkst. 7.00; plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi augustā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS• 17.augustā - Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā jauno studentu uzņemšana.• 20.augustā plkst. 12.00 V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija Šķilbēnu draudzē (Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana). • 22.augustā - Rēzeknes - Aglonas...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS3. - 6. jūlijā Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteru rekolekcijas Rēzeknē.Balvos – 2.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIV svētdiena,...

 • Kapusvētki (2017.g.) un dievkalpojumi jūnijā

  (Derīgas Ziņas)

    Kapusvētki Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās:Miezāju kapos - 10.jūnijā plkst. 16.00; Čāgu kapos - 10.jūnijā plkst. 17.00; Dampadruvas kapos - 17.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos - 17.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos...

 • Dievkalpojumi 2017.gada maijā

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā - LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena (valsts svētki) - plkst. 7.00 un plkst. 9.00; 7.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.maijā -...

 • Dievkalpojumi 2017.gada aprīlī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.aprīlī - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 plkst. 11.00; 7.aprīlī - Krustaceļš - plkst.18.00; 9.aprīlī - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena, Pūpolu svētdiena (ziedojumi tiek vākti Rīgas Katoļu Garīgā...

Laika prognoze

3.8°C

Balvi

Apmācies
Humidity: 97%
Wind: DDR at 11.3 kmh
Trešdiena-3°C/2°C
Ceturtdiena-2°C/-1°C
Piektdiena-1°C/1°C
Sestdiena-2°C/0°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
Sesta judze
vadi

Veiksmes prognoze

Otrdiena

Iestāžu vadītāji, biznesmeņi un citas amatpersonas, ja vēlaties veikt mazsāpīgas reformas savā darbavietā vai uzņēmumā, ja vēlaties, lai Jūsu idejas tiktu uzņemtas uz urrā, tad šodien sasauciet kolektīva sapulci vai deputātu sēdi. Tieši šodien Jūsu padoties vai kolēģi var būt toleranti un uzklausīt viens otru. Un vēl viens interesants ticējums: to cilvēku, kurš šodien atradīs atslēgu, drīzumā sagaida pārcelšanās uz jaunu dzīves vai darbavietu.