1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
19-07-2018
Vārdadienas šodien: Digna, Jautrīte, Kamila

Dievkalpojumi augustā (2017.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
• 17.augustā - Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā jauno studentu uzņemšana.
• 20.augustā plkst. 12.00 V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija Šķilbēnu draudzē (Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana).
• 22.augustā - Rēzeknes - Aglonas diecēzes katehētu kursi (Latgales ielā 82, Rēzeknē).
Balvos – 3.augustā plkst.17.00 - Svētdienas skolas bērniem un visiem interesentiem Sakrālās kultūras centrā konference par Iestiprināšanas Sakramentu (pēc konferences Iestiprināšanas Sakramenta zīmju saņemšana); 6.augustā - parastā liturģiskā laika posma XVIII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00 Euharistiskā procesija (ziedojumi tiek vākti Rīgas katoļu garīgā semināra uzturēšanai); 13.augustā - parastā liturģiskā laika posma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.augustā - V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 19.00; 20.augustā - parastā liturģiskā laika posma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 27.augustā - parastā liturģiskā laika posma XXI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 31.augustā - Sv.Mise par skolēniem, studentiem, skolotājiem un vecākiem, iesākot jauno mācību gadu - plkst.18.00.
Balvu pansionātā – 1.augustā 14.00; 13.augustā - parastā liturģiskā laika posma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 27.augustā - parastā liturģiskā laika posma XXI svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 6.augustā - parastā liturģiskā laika posma XVIII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 (ziedojumi tiek vākti Rīgas katoļu garīgā semināra uzturēšanai).
Šķilbēnos – 6.augustā – Kunga pārveidošanās svētki, mēneša pirmā svētdiena - plkst. 9.00; 13.augustā plkst. 9.00; 15.augustā – Vissv.J.Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 18.00; 20.augustā – V.E. bīskapa J.Buļa vizitācija – plkst. 12.00; 27.augustā plkst. 9.00.
Baltinavā – 6.augustā – Kunga pārveidošanās svētki, mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 13.augustā plkst. 11.30; 15.augustā – Vissv.J.Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 20.00; 20.augustā plkst. 18.00; 27.augustā plkst. 11.30.
Bēržos – 6.augustā - mēneša I svētdiena – plkst. 9.30; 13.augustā plkst. 10.00; 20.augustā plkst. 9.30; 27.augustā plkst. 10.00.
Krišjāņos – 13.augustā plkst. 13.00; 27.augustā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 10.augustā - Svētais Laurencijs, svētki – plkst. 12.00.
Augustovā – 6.augustā - mēneša I svētdiena – plkst. 12.00; 20.augustā plkst. 12.00.
Rugājos - 6.augustā - mēneša I svētdiena – plkst. 14.00; 20.augustā plkst. 14.00.
Tilžā – 4.augustā – Pirmā mēneša piektdiena – plkst. 7.00, 6.augustā – Pirmā mēneša svētdiena – plkst. 10.00 (Adorācija) un plkst. 12.00 (ar procesiju); 15.augustā - V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 19.00; 19.augustā plkst. 19.00 (20.augustā dievkalpojums nenotiks); 27.augustā 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Liepnā – 13.augustā - parastā liturģiskā laika posma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 15.augustā - V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 14.00; 27.augustā - parastā liturģiskā laika posma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Viļakā – 6.augustā - parastā liturģiskā laika posma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (par apbedītajiem Sv.Mateja kapsētā un kapusvētku procesija); 13.augustā - parastā liturģiskā laika posma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 14.augustā - Sv.Meinarda svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00 (Krustaceļš Viļakas baznīcas dārzā plkst. 20.00); 15.augustā - V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija); 20.augustā - parastā liturģiskā laika posma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 9.00; 27.augustā - parastā liturģiskā laika posma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 31.augustā plkst.18.00 Sv.Mise Viļakas baznīcā par skolēniem, studentiem, skolotājiem un vecākiem, iesākot jauno mācību gadu.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.augustā– Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00;
13.augustā – Ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 20.augustā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 27.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Viļakā - 27.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 17.00.
Tilžā – 27.augustā– Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā – 20.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 2.augustā plkst. 9.00; 9.augustā plkst. 9.00; 19.augustā plkst. 8.00; 28.augustā plkst. 8.00.
Šķilbēnos – 1.augustā plkst. 10.00; 12.augustā plkst. 10.00; 28.augustā plkst. 10.00.
Baltinavā – 5.augustā plkst. 10.00; 19.augustā plkst. 10.00.
Rugājos – 18.augustā plkst. 9.00.
Tilžā – 5.augustā plkst. 8.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; no 3.jūlija līdz 6.jūlijam – darba dienu rītos dievkalpojumu nebūs (Rēzeknes – Aglonas diecēzes priesteriem Rēzeknē...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (pēc Sv.Mises - Euharistiskā procesija ar četriem Evaņģēlijiem, svētība bērniem un lauku ziedu svētīšana); 7.jūnijā...

 • Kapusvētki (2018.g. jūnijs - jūlijs - augusts)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētāsMiezāju – 9.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu – 9.jūnijā plkst. 16.00; Dampadruvas – 16.jūnijā plkst. 15.00; Kačupes – 16.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes – 17.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas –...

 • Dievkalpojumi maijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nesaista) un plkst. 12.30 – pr.A.Rimoviča skvēra atklāšana; 8.maijā – Lieldienu VI...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

Laika prognoze

25.4°C

Balvi

Lietus
Humidity: 61%
Wind: ZA at 17.7 kmh
Piektdiena17°C/25°C
Sestdiena17°C/26°C
Svētdiena17°C/26°C
Pirmdiena16°C/25°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Veiksmes prognoze

Ceturtdiena

Šīs ceturtdienas moto: strīdos dzimst patiesība. Tikai skaties, lai no mušas netiktu uzpūsts zilonis un neizceltos vētra ūdens glāzē. Šodienas strīdā neuzvarēs tas, kurš skaļāk kliegs, bet gan tas, kurš paklusēs, visu noklausīsies līdz galam un ar savu viedokli beigās uzliks treknu punktu uz i. Lai Tavi šodienas ieroči ir savaldība un tolerance, nevis naids un skaudība! Šodien labāk veiksies tie ātrie darbi, kurus var paveikt 1-2 dienu laikā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Apmeklētāju aptauja

Vai viegli būt mājražotājiem?