Nikodema Rancāna balva arī mūsējiem

  • Drukāt

24.septembrī Viļānu kultūras namā, sagaidot Latvijas simtgadi, un turpinot tradīciju novērtēt skolotāja profesiju un pedagogu ieguldījumu latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē, jau trešo reizi pasniedza monsinjora, pedagoga un sabiedriskā darbinieka Nikodema Rancāna gada balvu izcilākajiem Latgales pedagogiem. Šogad izvirzīto nominantu skaits četrās nominācijās bija necerēti liels - 30 pedagogi. Nikodema Rancāna balvu saņēma 10 nominanti, no tiem divi saņēma specbalvas. Nomināciju par veiksmīgāko pedagoga debiju saņēma Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Balvu Bērnu un jauniešu centra skolotāja Aiga Jansone. Specbalvu par ieguldījumu kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā saņēma Margarita Stradiņa no Rugājiem, bet specbalvu par latgaliešu valodas popularizēšanu caur dramaturģiju – Baltinavas vidusskolas skolotāja un amatierteātra “Palādas” režisore Anita Ločmele (Danskovīte). Iepriekšējos gados N.Rancāna balvu ir saņēmuši Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns, skolotājas Inta Ludborža un Iveta Gabrāne. Atbalstīt un sveikt Anitu Ločmeli Viļānos bija ieradušies Baltinavas vidusskolas skolēni un skolotāji.