1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
21-06-2018
Vārdadienas šodien: Egita, Emīls, Monvīds

Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

 

Dievkalpojumi oktobrī

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena, V.J.Marija, Rožukroņa Karaliene (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 Euharistiskā procesija; 9.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 15.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst. 7.30; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 2.novembrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.16.00; 3.novembrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst. 7.30; 4.novembrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst. 7.30.
Balvu pansionātā – 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena – plkst. 14.00; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 31.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 14.00; 15.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 1.oktobrī – mēneša pirmā svētdiena - plkst. 9.00; 8.oktobī plkst. 9.00; 15.oktobrī plkst. 9.00; 22.oktobrī plkst. 9.00; 29.oktobrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.oktobrī – mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 8.oktobī plkst. 11.30; 15.oktobrī plkst. 11.30; 22.oktobrī plkst. 11.30; 29.oktobrī plkst. 11.30.
Bēržos – 1.oktobrī plkst. 9.30; 8.oktobrī plkst. 10.00; 15.oktobrī plkst. 9.30; 22.oktobrī plkst. 10.00; 29.oktobrī plkst. 11.00.
Krišjāņos – 8.oktobrī plkst. 13.00; 22.oktobrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 6.oktobrī plkst. 12.00.
Augustovā – 1.oktobrī - mēneša I svētdiena - pulksten 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00.
Rugājos - 1.oktobrī - mēneša I svētdiena – plkst. 14.00; 15.oktobrī plkst. 14.00.
Tilžā –1.oktobrī – pirmā mēneša svētdiena – plkst. 10.00 (Adorācija) un plkst. 12.00 (ar procesiju); 6.oktobrī – pirmā mēneša piektdiena - plkst. 7.00; 8.oktobrī plkst. 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00; 22.oktobrī plkst. 12.00; 29.oktobrī plkst. 12.00;
Vectilžā – 6.oktobrī plkst. 9.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00; 5.novembrī plkst. 12.00 Sv.Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kupravas kapos, plkst. 14.00 svecīšu vakars kapsētā.
Liepnā – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, Sv.Mise (svētība savāktai ražai) - plkst. 14.00; 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 15.oktobrrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Viļakā – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, Sv.Mise (svētība savāktai ražai) - plkst. 11.00; 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 15.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 29.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums (sadraudzība) - plkst.10.00; 8.oktobrī - ģimeņu dievkalpojums - plkst.10.00; 15.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00; 22.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00; 29.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00; 31.oktobrī - Reformācijas svētku dievkalpojums - plkst.11.00.
Viļakā - 8.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst.12.00.
Tilžā – 29.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā – 15.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 13.oktobrī – vakara dievkalpojums - plkst. 17.00; 14.oktobrī – Baznīcas svētki – plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 30.septembrī plkst. 10.00; 12.oktobrī plkst. 10.00; 27.oktobrī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 10.00.
Baltinavā –7.oktobrī plkst. 10.00; 27.oktobrī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 14.00.
Tilžā – 7.oktobrī plkst. 8.00.
Rugājos – 13.oktobrī plkst. 10.00.

 

Svecīšu vakari

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
1.oktobrī plkst. 15.30 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pērkonu kapos un plkst. 16.00 Egļukalna kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 21.oktobrī plkst. 15.30 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 22.oktobrī plkst. 15.30 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 28.oktobrī plkst. 15.00 Dūrupes kapos un plkst. 16.00 Salmaņu kapos; 1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rožu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos un plkst. 17.00 Cūkusalas kapos; 7.oktobrī plkst. 16.30 Bēržu kapos un plkst.18.30 Lieparu kapos; 14.oktobrī plkst. 14.00 Čusļu kapos, plkst. 16.00 Putrānu kapos un plkst. 18.00 Saksmales kapos; 21.oktobrī plkst. 14.00 Mastarīgas kapos, plkst. 16.00 Vārnienes kapos un plkst. 17.30 Bolupes kapos; 28.oktobrī plkst. 14.00 Reibānu kapos un plkst. 16.00 Dekšņu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī plkst. 14.00 Čilipīnes kapos un plkst. 17.00 Buku-Zelču kapos; 7.oktobrī plkst. 14.00 Augstasila kapos un plkst. 16.00 Breksenes kapos; 14.oktobrī plkst. 14.00 Plieševas kapos un plkst. 16.00 Dansku kapos; 21.oktobrī plkst. 14.00 Merkuzīnes kapos; 28.oktobrī plkst. 14.00 Slobodas kapos un plkst. 16.00 Dukuļevas kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos.
Viļakas un Liepnas katoļu draudžu kapsētās
7.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 21.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapos; 5.novembrī plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā Sv.Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kupravas kapos, plkst. 14.00 Svecīšu vakars kapsētā.
Tilžas draudžu kapsētās
7.oktobrī plkst. 15.00 Pūriņu kapos un plkst. 16.30 Runciņu kapos; 14.oktobrī plkst. 15.00 Lutinānu kapos un plkst. 16.30 Ranguču kapos; 21.oktobrī plkst. 15.00 Kāpessila kapos un plkst. 16.30 Ūdrenes kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Tilžas kapos.
Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās
30.septembrī plkst.18.00 - Balvu kapsētā; 1.oktobrī plkst.15.00 - Kamoļkalna kapsētā; 1.oktobrī plkst.16.00 - Vectilžas kapsētā; 1.oktobrī plkst.18.00 - Čudarienes kapsētā; 7.oktobrī plkst.16.00 - Andrakalna kapsētā; 7.oktobrī plkst.18.00 - Gaiļakalna kapsētā; 8.oktobrī plkst.17.00 - Garosilu kapsētā; 8.oktobrī plkst.18.00 - Pokratas kapsētā; 15.oktobrī plkst.16.00 - Krišjāņu kapsētā; 15.oktobrī plkst.18.00 - Kāpessila kapsētā; 21.oktobrī plkst.16.00 - Miezāju kapsētā; 21.oktobrī plkst.18.00 - Priedaines kapsētā; 22.oktobrī plkst.16.00 - Jaškovas kapsētā.

 

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūnijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (pēc Sv.Mises - Euharistiskā procesija ar četriem Evaņģēlijiem, svētība bērniem un lauku ziedu svētīšana); 7.jūnijā...

 • Kapusvētki (2018.g. jūnijs - jūlijs - augusts)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētāsMiezāju – 9.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu – 9.jūnijā plkst. 16.00; Dampadruvas – 16.jūnijā plkst. 15.00; Kačupes – 16.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes – 17.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas –...

 • Dievkalpojumi maijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nesaista) un plkst. 12.30 – pr.A.Rimoviča skvēra atklāšana; 8.maijā – Lieldienu VI...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

Laika prognoze

25.4°C

Balvi

Daļēji mākoņains
Humidity: 45%
Wind: Dienvidi at 12.9 kmh
Piektdiena8°C/19°C
Sestdiena10°C/20°C
Svētdiena8°C/14°C
Pirmdiena9°C/19°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Veiksmes prognoze

Ceturtdiena

Urrā, plkst. 13.07 iestājas vasara..., kaut gan par to šodien nekādu lielo eiforiju nesajutīsim. Būs diezgan saspringta darbdiena ar šaubīšanos un svārstīšanos, ar strīdiem un konfliktiem, un dažādiem kārdinājumiem. Atcerieties, ka šodiena grēkā krišanu ar kūciņām, saldumiem vai aliņu jau pēc pāris dienām sajutīsiet kā lieku kg ap savu vidukli. Arī svarīgu lēmumu pieņemšanu labāk atlikt uz citu dienu.