1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
20-10-2017
Vārdadienas šodien: Severīns, Urzula

Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

 

Dievkalpojumi oktobrī

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena, V.J.Marija, Rožukroņa Karaliene (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 Euharistiskā procesija; 9.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 15.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst. 7.30; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 2.novembrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.16.00; 3.novembrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst. 7.30; 4.novembrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst. 7.30.
Balvu pansionātā – 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena – plkst. 14.00; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 31.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 14.00; 15.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 1.oktobrī – mēneša pirmā svētdiena - plkst. 9.00; 8.oktobī plkst. 9.00; 15.oktobrī plkst. 9.00; 22.oktobrī plkst. 9.00; 29.oktobrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.oktobrī – mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 8.oktobī plkst. 11.30; 15.oktobrī plkst. 11.30; 22.oktobrī plkst. 11.30; 29.oktobrī plkst. 11.30.
Bēržos – 1.oktobrī plkst. 9.30; 8.oktobrī plkst. 10.00; 15.oktobrī plkst. 9.30; 22.oktobrī plkst. 10.00; 29.oktobrī plkst. 11.00.
Krišjāņos – 8.oktobrī plkst. 13.00; 22.oktobrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 6.oktobrī plkst. 12.00.
Augustovā – 1.oktobrī - mēneša I svētdiena - pulksten 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00.
Rugājos - 1.oktobrī - mēneša I svētdiena – plkst. 14.00; 15.oktobrī plkst. 14.00.
Tilžā –1.oktobrī – pirmā mēneša svētdiena – plkst. 10.00 (Adorācija) un plkst. 12.00 (ar procesiju); 6.oktobrī – pirmā mēneša piektdiena - plkst. 7.00; 8.oktobrī plkst. 12.00; 15.oktobrī plkst. 12.00; 22.oktobrī plkst. 12.00; 29.oktobrī plkst. 12.00;
Vectilžā – 6.oktobrī plkst. 9.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00; 5.novembrī plkst. 12.00 Sv.Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kupravas kapos, plkst. 14.00 svecīšu vakars kapsētā.
Liepnā – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, Sv.Mise (svētība savāktai ražai) - plkst. 14.00; 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 15.oktobrrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Viļakā – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, Sv.Mise (svētība savāktai ražai) - plkst. 11.00; 8.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 15.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 22.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 29.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums (sadraudzība) - plkst.10.00; 8.oktobrī - ģimeņu dievkalpojums - plkst.10.00; 15.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00; 22.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00; 29.oktobrī - svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00; 31.oktobrī - Reformācijas svētku dievkalpojums - plkst.11.00.
Viļakā - 8.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst.12.00.
Tilžā – 29.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā – 15.oktobrī - Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 13.oktobrī – vakara dievkalpojums - plkst. 17.00; 14.oktobrī – Baznīcas svētki – plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 30.septembrī plkst. 10.00; 12.oktobrī plkst. 10.00; 27.oktobrī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 10.00.
Baltinavā –7.oktobrī plkst. 10.00; 27.oktobrī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 14.00.
Tilžā – 7.oktobrī plkst. 8.00.
Rugājos – 13.oktobrī plkst. 10.00.

 

Svecīšu vakari

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
1.oktobrī plkst. 15.30 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pērkonu kapos un plkst. 16.00 Egļukalna kapos; 15.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 21.oktobrī plkst. 15.30 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 22.oktobrī plkst. 15.30 Mežarijas kapos un plkst. 16.30 Priedaines kapos; 28.oktobrī plkst. 15.00 Dūrupes kapos un plkst. 16.00 Salmaņu kapos; 1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rožu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos un plkst. 17.00 Cūkusalas kapos; 7.oktobrī plkst. 16.30 Bēržu kapos un plkst.18.30 Lieparu kapos; 14.oktobrī plkst. 14.00 Čusļu kapos, plkst. 16.00 Putrānu kapos un plkst. 18.00 Saksmales kapos; 21.oktobrī plkst. 14.00 Mastarīgas kapos, plkst. 16.00 Vārnienes kapos un plkst. 17.30 Bolupes kapos; 28.oktobrī plkst. 14.00 Reibānu kapos un plkst. 16.00 Dekšņu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
30.septembrī plkst. 14.00 Čilipīnes kapos un plkst. 17.00 Buku-Zelču kapos; 7.oktobrī plkst. 14.00 Augstasila kapos un plkst. 16.00 Breksenes kapos; 14.oktobrī plkst. 14.00 Plieševas kapos un plkst. 16.00 Dansku kapos; 21.oktobrī plkst. 14.00 Merkuzīnes kapos; 28.oktobrī plkst. 14.00 Slobodas kapos un plkst. 16.00 Dukuļevas kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos.
Viļakas un Liepnas katoļu draudžu kapsētās
7.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 14.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 21.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapos; 5.novembrī plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā Sv.Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kupravas kapos, plkst. 14.00 Svecīšu vakars kapsētā.
Tilžas draudžu kapsētās
7.oktobrī plkst. 15.00 Pūriņu kapos un plkst. 16.30 Runciņu kapos; 14.oktobrī plkst. 15.00 Lutinānu kapos un plkst. 16.30 Ranguču kapos; 21.oktobrī plkst. 15.00 Kāpessila kapos un plkst. 16.30 Ūdrenes kapos; 28.oktobrī plkst. 16.00 Tilžas kapos.
Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās
30.septembrī plkst.18.00 - Balvu kapsētā; 1.oktobrī plkst.15.00 - Kamoļkalna kapsētā; 1.oktobrī plkst.16.00 - Vectilžas kapsētā; 1.oktobrī plkst.18.00 - Čudarienes kapsētā; 7.oktobrī plkst.16.00 - Andrakalna kapsētā; 7.oktobrī plkst.18.00 - Gaiļakalna kapsētā; 8.oktobrī plkst.17.00 - Garosilu kapsētā; 8.oktobrī plkst.18.00 - Pokratas kapsētā; 15.oktobrī plkst.16.00 - Krišjāņu kapsētā; 15.oktobrī plkst.18.00 - Kāpessila kapsētā; 21.oktobrī plkst.16.00 - Miezāju kapsētā; 21.oktobrī plkst.18.00 - Priedaines kapsētā; 22.oktobrī plkst.16.00 - Jaškovas kapsētā.

 

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

 • Sākušies svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēs: 23.septembrī plkst. 14.00 Silenieku kapos; plkst. 16.00 Slavītu kapos; plkst. 18.00 Līdumnieku kapos; 30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos; plkst. 17.00 Cūkusalas kapos. 23.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos,...

 • Dievkalpojumi septembrī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī - parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.septembrī - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki, Sv.Mise - plkst. 7.00; plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi augustā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS• 17.augustā - Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā jauno studentu uzņemšana.• 20.augustā plkst. 12.00 V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija Šķilbēnu draudzē (Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana). • 22.augustā - Rēzeknes - Aglonas...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS3. - 6. jūlijā Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteru rekolekcijas Rēzeknē.Balvos – 2.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIV svētdiena,...

 • Kapusvētki (2017.g.) un dievkalpojumi jūnijā

  (Derīgas Ziņas)

    Kapusvētki Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās:Miezāju kapos - 10.jūnijā plkst. 16.00; Čāgu kapos - 10.jūnijā plkst. 17.00; Dampadruvas kapos - 17.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos - 17.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos...

 • Dievkalpojumi 2017.gada maijā

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā - LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena (valsts svētki) - plkst. 7.00 un plkst. 9.00; 7.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.maijā -...

 • Dievkalpojumi 2017.gada aprīlī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.aprīlī - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 plkst. 11.00; 7.aprīlī - Krustaceļš - plkst.18.00; 9.aprīlī - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena, Pūpolu svētdiena (ziedojumi tiek vākti Rīgas Katoļu Garīgā...

 • Dievkalpojumi 2017.gada martā

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.martā – Pelnu diena (stingrs gavēnis), Sv.Mise – plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.martā – Krustaceļš – plkst. 18.00; 5.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 10.martā –...

 • Dievkalpojumi februārī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise – plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv.Blazija piemiņas diena, Sv.Mise – plkst. 7.00 un plkst. 9.00; 5.februārī – parastā liturģiskā laikposma V...

Laika prognoze

2.3°C

Balvi

Daļēji mākoņains
Humidity: 77%
Wind: Austrumi at 1.6 kmh
Svētdiena-2°C/4°C
Pirmdiena-3°C/2°C
Otrdiena-3°C/3°C
Trešdiena-3°C/2°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Sestdiena

Šinī sestdienā naudasmaku noslēp gan no bērniem, gan no vīra vai sievas un no sevis pašas (-a). Kāpēc? Tāpēc, ka pretējā gadījumā skapī uzradīsies vēl viena kleita, kas būs 2 izmērus par mazu, bet ar tāāādu atlaidi (varbūt vēl notievēšu?!). Un vīra makšķerpiederumiem plauktā var parādīties super vizulis, kas makā pusi no vīra algas, bet ar garantiju, ka katru reizi uz tā uzķersies 10 kg smaga līdaka. Un par citiem nemaz nerunāsim: Murim tiks nopirkta rotaļlieta – pelīte 100-tā pēc skaita un Džerim graužamais-zobu asināmais kauls labas skolas somas cenā. Ja Jums tādas mantas saimniecībā noderēs, aidā, uz bodi!

 

 

 

 

 

 

Apmeklētāju aptauja

Kas vainojams, ka palielinās bezdarba līmenis Latvijā?