1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
19-06-2018
Vārdadienas šodien: Maira, Rasa, Rasma

Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

Svecīšu vakari
1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā Sv.Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kupravas kapos, plkst. 14.00 Svecīšu vakars kapsētā.

Dievkalpojumi ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.novembrī - Visu Svēto diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (kopīga Psalmu dziedāšana par mirušajiem baznīcā);
2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 7.00, plkst. 8.00, plkst. 9.00, plkst. 11.00, plkst. 14.00 un plkst. 16.00 (par visiem mirušajiem, kas apbedīti Balvu-Rozu kapos); 5.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas dienas oktāvas noslēgums - plkst. 17.30 Rožukronis un Sv.Mise plkst. 18.00 par visiem mirušajiem ticīgo nodomos; 12.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.novembrī - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena, svētku Sv.Mise plkst. 11.00; 19.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, svētdienas ziedojumi RGS uzturēšanai, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 12.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, svētdienas ziedojumi RGS uzturēšanai, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 5.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 9.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 9.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 12.novembrī plkst. 9.00; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena – plkst. 9.00; 19.novembrī plkst. 9.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 11.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 11.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 12.novembrī plkst. 11.30; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena – plkst. 11.30; 19.novembrī plkst. 11.30; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 14.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena - plkst. 14.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 14.30; 12.novembrī plkst. 14.30; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena - plkst. 14.30; 19.novembrī plkst. 14.30; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis - plkst. 14.30.
Bēržos – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 9.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 9.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.30;
12.novembrī plkst. 10.00; 19.novembrī plkst. 9.30; 26.novembrī plkst. 10.00; 30.novembrī - Svētā Apustuļa Andreja diena, draudzes svētki pulksten 18.00.
Krišjāņos – 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 16.30; 12.novembrī plkst. 13.00; 26.novembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 9.novembrī plkst. 12.00.
Augustovā – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 12.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 12.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena - plkst.12.00; 19.novembrī plkst.12.00.
Rugājos - 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 14.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 14.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.00; 19.novembrī plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Liepnā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise – 14.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - 14.00; 5.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00; 12.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise – 14.00; 19.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise – 14.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, Sv.Mise - 14.00.
Viļakā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 5.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.00 (baznīcā, par visiem mirušajiem ticīgo nodomos) un plkst. 18.00 (klostera telpās);
12.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 18.novembrī - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena, Sv.Mise - plkst.11.00; 19.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, Sv.Mise - 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās).

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.novembrī - Reformācijas 500 gadu jubilejas dievkalpojums, koncerts, sadraudzība - plkst.10.00; 12.novembrī - ģimeņu dievkalpojums - plkst.10.00; 19.novembrī - Mirušo piemiņas dienas un valsts svētkiem veltīts dievkalpojums - plkst.10.00; 26.novembrī - Vārda dievkalpojums - plkst.10.00.
Viļakā - 12.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.12.00.
Tilžā – 19.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.13.00.
Kārsavā – 12.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.15.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 21.novembrī plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 11.novembrī plkst. 10.00; 20.novembrī plkst. 10.00.
Baltinavā – 4.novembrī plkst. 10.00; 18.novembrī plkst. 10.00.
Tilžā – 4.novembrī plkst. 8.00.
Rugājos – 4.novembrī plkst. 14.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūnijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (pēc Sv.Mises - Euharistiskā procesija ar četriem Evaņģēlijiem, svētība bērniem un lauku ziedu svētīšana); 7.jūnijā...

 • Kapusvētki (2018.g. jūnijs - jūlijs - augusts)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētāsMiezāju – 9.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu – 9.jūnijā plkst. 16.00; Dampadruvas – 16.jūnijā plkst. 15.00; Kačupes – 16.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes – 17.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas –...

 • Dievkalpojumi maijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nesaista) un plkst. 12.30 – pr.A.Rimoviča skvēra atklāšana; 8.maijā – Lieldienu VI...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

Laika prognoze

16°C

Balvi

Daļēji mākoņains
Humidity: 62%
Wind: Rietumu at 16.1 kmh
Ceturtdiena13°C/25°C
Piektdiena8°C/19°C
Sestdiena8°C/18°C
Svētdiena8°C/17°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Veiksmes prognoze

Trešdiena

Kompleksainajā trešdienā daudzi mocīs sevi un citus ar savu aizdomīgumu, šaubām un kompleksiem: viena būs par resnu, otra par garu, kādam traucēs liekie tauki, kādai – pumpa uz vaiga, citai deguns būs par garu, citam – par īsu... Stop, pietiek! Dari vien savu darāmo un atceries, ka Tevi mīl tādu, kāds (-a) Tu esi! Ar visiem Taviem tarakāniem galvā, pumpām un tauciņiem. Un otra tāda lieliska cilvēka nav visā plašajā pasaulē. Vai saprati?