1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
19-01-2018
Vārdadienas šodien: Austris

Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

Svecīšu vakari
1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā Sv.Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kupravas kapos, plkst. 14.00 Svecīšu vakars kapsētā.

Dievkalpojumi ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.novembrī - Visu Svēto diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (kopīga Psalmu dziedāšana par mirušajiem baznīcā);
2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 7.00, plkst. 8.00, plkst. 9.00, plkst. 11.00, plkst. 14.00 un plkst. 16.00 (par visiem mirušajiem, kas apbedīti Balvu-Rozu kapos); 5.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas dienas oktāvas noslēgums - plkst. 17.30 Rožukronis un Sv.Mise plkst. 18.00 par visiem mirušajiem ticīgo nodomos; 12.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.novembrī - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena, svētku Sv.Mise plkst. 11.00; 19.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, svētdienas ziedojumi RGS uzturēšanai, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 12.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, svētdienas ziedojumi RGS uzturēšanai, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 5.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 9.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 9.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 12.novembrī plkst. 9.00; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena – plkst. 9.00; 19.novembrī plkst. 9.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 11.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 11.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 12.novembrī plkst. 11.30; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena – plkst. 11.30; 19.novembrī plkst. 11.30; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 14.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena - plkst. 14.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 14.30; 12.novembrī plkst. 14.30; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena - plkst. 14.30; 19.novembrī plkst. 14.30; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis - plkst. 14.30.
Bēržos – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 9.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 9.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.30;
12.novembrī plkst. 10.00; 19.novembrī plkst. 9.30; 26.novembrī plkst. 10.00; 30.novembrī - Svētā Apustuļa Andreja diena, draudzes svētki pulksten 18.00.
Krišjāņos – 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 16.30; 12.novembrī plkst. 13.00; 26.novembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 9.novembrī plkst. 12.00.
Augustovā – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 12.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 12.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena - plkst.12.00; 19.novembrī plkst.12.00.
Rugājos - 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 14.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 14.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.00; 19.novembrī plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Liepnā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise – 14.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - 14.00; 5.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00; 12.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise – 14.00; 19.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise – 14.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, Sv.Mise - 14.00.
Viļakā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 5.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.00 (baznīcā, par visiem mirušajiem ticīgo nodomos) un plkst. 18.00 (klostera telpās);
12.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 18.novembrī - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena, Sv.Mise - plkst.11.00; 19.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, Sv.Mise - 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās).

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.novembrī - Reformācijas 500 gadu jubilejas dievkalpojums, koncerts, sadraudzība - plkst.10.00; 12.novembrī - ģimeņu dievkalpojums - plkst.10.00; 19.novembrī - Mirušo piemiņas dienas un valsts svētkiem veltīts dievkalpojums - plkst.10.00; 26.novembrī - Vārda dievkalpojums - plkst.10.00.
Viļakā - 12.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.12.00.
Tilžā – 19.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.13.00.
Kārsavā – 12.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.15.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 21.novembrī plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 11.novembrī plkst. 10.00; 20.novembrī plkst. 10.00.
Baltinavā – 4.novembrī plkst. 10.00; 18.novembrī plkst. 10.00.
Tilžā – 4.novembrī plkst. 8.00.
Rugājos – 4.novembrī plkst. 14.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

 • Sākušies svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēs: 23.septembrī plkst. 14.00 Silenieku kapos; plkst. 16.00 Slavītu kapos; plkst. 18.00 Līdumnieku kapos; 30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos; plkst. 17.00 Cūkusalas kapos. 23.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos,...

 • Dievkalpojumi septembrī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī - parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.septembrī - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki, Sv.Mise - plkst. 7.00; plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi augustā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS• 17.augustā - Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā jauno studentu uzņemšana.• 20.augustā plkst. 12.00 V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija Šķilbēnu draudzē (Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana). • 22.augustā - Rēzeknes - Aglonas...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS3. - 6. jūlijā Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteru rekolekcijas Rēzeknē.Balvos – 2.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIV svētdiena,...

 • Kapusvētki (2017.g.) un dievkalpojumi jūnijā

  (Derīgas Ziņas)

    Kapusvētki Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās:Miezāju kapos - 10.jūnijā plkst. 16.00; Čāgu kapos - 10.jūnijā plkst. 17.00; Dampadruvas kapos - 17.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos - 17.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos...

 • Dievkalpojumi 2017.gada maijā

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā - LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena (valsts svētki) - plkst. 7.00 un plkst. 9.00; 7.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.maijā -...

Laika prognoze

-5.6°C

Balvi

Apmācies
Humidity: 96%
Wind: DR at 1.6 kmh
Otrdiena-10°C/-5°C
Trešdiena-3°C/-3°C
Ceturtdiena1°C/3°C
Piektdiena-1°C/2°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Pirmdiena

Aktīvajā pirmdienā apsveicamas prātīgas aktivitātes, kad daudziem ļoti gribēsies izcelties no pelēkās masas un parādīt sevi kā ekskluzīvu eksemplāru. Diemžēl reti kuram tas izdodies, tāpēc iesaku neiet pāri līķiem ne ar savu, ne līdzcilvēku dzīvību un veselību. Īpaši šodien saudzējama galvas zona: smadzeņu un nervu sistēmas, acu, ausu, deguna, mēles, mutes augšdaļas un zoda rajons. Tāpat zobu raušanu labāk atlikt līdz ceturtdienai (protams, saskaņojot ar savu zobārstu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmeklētāju aptauja

Vai jāsamazina autobusu maršrutu skaits laukos?