1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
20-04-2018
Vārdadienas šodien: Armanda, Armands

Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

Svecīšu vakari
1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā Sv.Mise par mirušajiem, kas apbedīti Kupravas kapos, plkst. 14.00 Svecīšu vakars kapsētā.

Dievkalpojumi ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.novembrī - Visu Svēto diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (kopīga Psalmu dziedāšana par mirušajiem baznīcā);
2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 7.00, plkst. 8.00, plkst. 9.00, plkst. 11.00, plkst. 14.00 un plkst. 16.00 (par visiem mirušajiem, kas apbedīti Balvu-Rozu kapos); 5.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas dienas oktāvas noslēgums - plkst. 17.30 Rožukronis un Sv.Mise plkst. 18.00 par visiem mirušajiem ticīgo nodomos; 12.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.novembrī - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena, svētku Sv.Mise plkst. 11.00; 19.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, svētdienas ziedojumi RGS uzturēšanai, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 12.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, svētdienas ziedojumi RGS uzturēšanai, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 5.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.novembrī - Parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 9.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 9.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 12.novembrī plkst. 9.00; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena – plkst. 9.00; 19.novembrī plkst. 9.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 11.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 11.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 12.novembrī plkst. 11.30; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena – plkst. 11.30; 19.novembrī plkst. 11.30; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 14.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena - plkst. 14.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 14.30; 12.novembrī plkst. 14.30; 18.novembrī - Latvijas Republikas proklamēšanas diena - plkst. 14.30; 19.novembrī plkst. 14.30; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis - plkst. 14.30.
Bēržos – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 9.30; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 9.30; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.30;
12.novembrī plkst. 10.00; 19.novembrī plkst. 9.30; 26.novembrī plkst. 10.00; 30.novembrī - Svētā Apustuļa Andreja diena, draudzes svētki pulksten 18.00.
Krišjāņos – 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 16.30; 12.novembrī plkst. 13.00; 26.novembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 9.novembrī plkst. 12.00.
Augustovā – 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 12.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 12.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena - plkst.12.00; 19.novembrī plkst.12.00.
Rugājos - 1.novembrī - Visu Svēto diena – plkst. 14.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena – plkst. 14.00; 5.novembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.00; 19.novembrī plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Liepnā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise – 14.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - 14.00; 5.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00; 12.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise – 14.00; 19.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise – 14.00; 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, Sv.Mise - 14.00.
Viļakā – 1.novembrī - Visu Svēto diena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 5.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXI svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.00 (baznīcā, par visiem mirušajiem ticīgo nodomos) un plkst. 18.00 (klostera telpās);
12.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXII svētdiena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 18.novembrī - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena, Sv.Mise - plkst.11.00; 19.novembrī - parastā liturģiskā laikaposma XXXIII svētdiena, Sv.Mise – 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās); 26.novembrī - Mūsu Kungs Jēzus Kristus - Vispasaules Karalis, Sv.Mise - 11.00 (baznīcā) un plkst. 18.00 (klostera telpās).

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.novembrī - Reformācijas 500 gadu jubilejas dievkalpojums, koncerts, sadraudzība - plkst.10.00; 12.novembrī - ģimeņu dievkalpojums - plkst.10.00; 19.novembrī - Mirušo piemiņas dienas un valsts svētkiem veltīts dievkalpojums - plkst.10.00; 26.novembrī - Vārda dievkalpojums - plkst.10.00.
Viļakā - 12.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.12.00.
Tilžā – 19.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.13.00.
Kārsavā – 12.novembrī - Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums - plkst.15.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 21.novembrī plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 11.novembrī plkst. 10.00; 20.novembrī plkst. 10.00.
Baltinavā – 4.novembrī plkst. 10.00; 18.novembrī plkst. 10.00.
Tilžā – 4.novembrī plkst. 8.00.
Rugājos – 4.novembrī plkst. 14.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

 • Sākušies svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēs: 23.septembrī plkst. 14.00 Silenieku kapos; plkst. 16.00 Slavītu kapos; plkst. 18.00 Līdumnieku kapos; 30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos; plkst. 17.00 Cūkusalas kapos. 23.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos,...

 • Dievkalpojumi septembrī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī - parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.septembrī - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki, Sv.Mise - plkst. 7.00; plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi augustā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS• 17.augustā - Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā jauno studentu uzņemšana.• 20.augustā plkst. 12.00 V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija Šķilbēnu draudzē (Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana). • 22.augustā - Rēzeknes - Aglonas...

Laika prognoze

5.1°C

Balvi

Daļēji mākoņains
Humidity: 78%
Wind: ZR at 20.9 kmh
Pirmdiena5°C/12°C
Otrdiena7°C/13°C
Trešdiena5°C/11°C
Ceturtdiena4°C/13°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Svētdiena

Emocionālajā svētdienā Tu, sieva, neķer pannu, lai iegāztu vīram pa galvu. Bet gan lai uzceptu garšīgas karbonādes. Bet Tu, vīrs, negrāb āmuru, lai sadotu sievai pa nagiem, bet dodies uz pagrabu, lai beidzot sanaglotu kastes kartupeļu stādīšanas talkai. Bet Jūs, bērniņi, spēlējiet labāk uz kāda mūzikas instrumenta, nevis vecākiem uz nerviem. Un tā uz zemes (mājās) būs miers, un visiem labs prāts.