1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
23-10-2018
Vārdadienas šodien: Daina, Dainida, Dainis

Afiša ar 10.novembri

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
• Pirmā starptautiskā glezniecības plenēra “Valdis Bušs 2017” izstāde.
• Balvi senajās fotogrāfijās, iespēja ieskatīties balvu pilsētas vēstures lappusēs pirms Otrā pasaules kara.

Balvos
10.novembrī plkst. 19.00 Balvu muižā Balvu Kultūras un atpūtas centra teātra studijas izrāde Monika Zīle “Notikumi ar labām beigām”. Režisore Inese Daukste. Ieeja bezmaksas.
11.novembrī plkst. 12.00 Lāčplēša dienas skrējiens apkārt Balvu ezeram. Kopvērtējuma apbalvošana.
11.novembrī plkst. 13.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Lāčplēša dienas sarīkojums “Neviens nemīlēs šo zemi mūsu vietā”.
16.novembrī plkst. 11.00 izstādes - konkursa “Manai Latvijai” atklāšana un uzvarētāju apbalvošana Balvu Bērnu un jauniešu centrā.
17.novembrī plkst. 19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts pasākums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds” Balvu muižā. Balvu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana. Piedalās Tilžas vokālais ansamblis “Rasa”, solists Artūrs Pūpols. Koncerts “Par mums pašiem”. Pasākumā piedalās: Marija Bērziņa, Ainārs Ančevskis, Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs, pavadošā grupa “Vintāža”. Ieeja bezmaksas.
25.novembrī plkst. 18.00 Balvu pamatskolas sporta zālē (ieeja no pagalma puses) Balvu Kultūras un atpūtas centra 10 deju kolektīvu kopkoncerts “Es nopinu deju pīni”. Ieeja bezmaksas.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
* Skatāma Gata Pladara fotoizstāde “Medžugorje manām acīm”.
11.novembrī plkst. 19.00 draudzes bērnu un jauniešu vakars.
14.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 7.bauslis.
16.novembrī plkst. 18.30 filma “Bakhita”- 1.daļa.
18.novembrī plkst. 11.00 LR proklamēšanas diena - Sv.Mise Balvu Romas katoļu baznīcā.
18.novembrī plkst. 19.00 filma “Ievainotais jātnieks”.
21.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 8.bauslis.
23.novembrī plkst. 18.30 filma “Bakhita”- 2.daļa.
25.novembrī plkst. 8.00 Rekolekcijas sievietēm.
28.novembrī plkst. 19.00 katoliskās baznīcas katehisma nodarbības - 9.bauslis.

Izstādes Balvu pilsētā
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu izstāde “Vilnas pārvērtības”, skolotāja Līga Podkovirina.
o Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Es Tev parādīšu savu pasauli”. Skolotāja Skaidrīte Bankova.
o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi “Mākslas kubi” un Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras prakses darbi “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.
o Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāma Latvijas neredzīgo biedrības Balvu nodaļas dalībnieku mākslas darbu izstāde “Tumsai ir krāsas”. Mākslas pedagogs Olga Reče.
o Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3. klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotājas Anita Kairiša un Dace Logina.
o SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvos skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mandalas”.
o Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē un telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu vasaras mācību plenēru darbi.

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma pagasta iedzīvotājas Daces Loginas gleznu izstāde.
15.novembrī plkst. 10.00 tautas namā psalmu dziedājumi.
18.novembrī plkst. 18.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas valsts simtgadei. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele-Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
11.novembrī plkst. 12.00 Lāčplēša piemiņas dienas laikā tikšanās ar 31.zemessardzes kājnieku bataljona pārstāvjiem (par dienestu, tā nozīmīgumu un izaugsmes iespējām dienestā) Bērzkalnes kultūras telpās.
18.novembrī plkst. 15.00 pašdarbnieku koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, iedzīvotāju izvirzīto nominantu sveikšana Bērzkalnes bērnudārza zālē. Koncertā piedalās Vectilžas pagasta pašdarbnieku kolektīvi.

Bērzpilī
18.novembrī plkst. 14.00 vidusskolas zālē Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts sarīkojums “Mans devums Latvijai”. Programmā: konkursa “Gada cilvēks 2017” laureātu godināšana un pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts.
19.novembrī plkst. 9.30 Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcā Svētā Mise, veltīta Bērzpils pagastam un iedzīvotājiem.

Briežuciemā
10.novembrī plkst. 19.00 Mārtiņdienas pasākums. Koncertā piedalās Briežuciema, Baltinavas, Medņevas, Bērzpils, Bērzkalnes pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta sveiksim Briežuciema dramatisko kolektīvu 15.dzimšanas dienā. Plkst. 21.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops.

Krišjāņos
11.novembrī plkst. 19.00 tautas nama 65 gadu jubilejas pasākums “Tu manī dedz kā liesma, kā dziesma, kā deja...”. Plkst. 22.00 balle, spēlēs Zintis Krakops. Ieeja brīva.
Tautas namā skatāma izstāde “Mana grāmata” - 3.klases audzēkņu linogriezumi, skolotāja Anita Kairiša.

Kubulos
Skatāma izstāde - Ziemeļlatgales deķi un Nellijas Začas knipelējumi.
11.novembrī plkst. 14.00 Eiropas deju kopas “Rūtas” 10 gadu jubilejas koncerts “Mārtiņrožu laiks” Kubulu kultūras namā. Piedalās: ansamblis “Vakarblāzma” (Kubuli), deju kopas “Dzīves virpulī” (Vārkava), “Sidraba pavediens” (Alūksne), “Anniņas” (Anna), “Gaspažas” (Baltinava), “Intriga” (Viļaka), “Alianse” (Žīguri), “Tonuss” (Lazdukalns), “Atvasara” (Balvi). Pēc koncerta pēcpusdienas ballīte ar muzikantu Jāni Ločmeli. Ieejas maksa EUR 1.
18.novembrī plkst. 16.00 valsts svētkiem veltīts koncerts “Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien”. Piedalās Kubulu jauktais vokālais ansamblis, Balvu bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš”. Tiks pasniegtas pagasta pārvaldes pateicības. Ieeja bez maksas. Plkst. 21.00 Latvijas dzimšanas dienas ballīte. 100% latviešu mūzika. Nodrošina “Projekts M”. Ieejas maksa EUR 2.

Lazdulejā
11.novembrī plkst. 15.00 saietu namā valsts svētkiem veltīts pasākums. Atklās rokdarbu izstādi, ko nodrošinās čaklās Briežuciema rokdarbnieces. Izstāde būs skatāma līdz 12.decembrim.

Tilžā
13.novembrī plkst. 15.00 Balvu novada vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
18.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā, atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, vienosimies kopīgās dziesmās koncertā “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”. Plkst. 21.00 deju vakars kopā ar Normundu un Sintiju Velmēm. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 22.30 - EUR 3.

Medņevā
14.novembrī plkst. 14.00 tautas namā filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.
18.novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts. Plkst. 21.00 balle, muzicēs Ralfs. Ieeja līdz plkst. 22.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.
25.novembrī plkst. 19.00 VEČERINKA “iz muzikantu dzīves”. Līdzi var ņemt groziņu. Muzicēs muzikanti no Medņevas, Balviem, Briežuciema, Lizuma, Ziemeļmalas, Mazsalacas, Malnavas, Salnavas, Rēzeknes u.c.

Šķilbēnos
11.novembrī plkst. 17.00 Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcā Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts koncerts. Evita zālīte (balss), Ilona Birģele (klavieres).

Upītē
10.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā filma visai ģimenei “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, ieejas maksa - EUR 2.
20.novembrī plkst. 15.00 tautas namā “Dirty Deal Teatro” izrāde - kara drāma virtuvē “Dvēseļu utenis”. Ieeja bezmaksas. Bērniem līdz 12 gadu vecumam neiesakām. Pēc izrādes diskusija ar radošo grupu.

Rugāju novadā
11.novembrī plkst. 17.00 Rugājos Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Pulcēsimies pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens. Tad gājiens, kura laikā izgaismosim Kurmenes ielu līdz Rugāju skvēram, kur notiks dziesmotā vakara junda, kopīgi izdziedot latviskās dziesmas. Apmeklētājus sildīs ugunskurs un tēja. Ejot uz pasākumu, ņemiet līdzi svecītes un lāpas. Pieminot tos, kuri atdeva dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību, aicinām šajā vakarā plkst. 19.00 māju logos iedegt svecītes.
18.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt Latvijas Republikas valsts svētku pasākumu “Mūsu dziesmas un mūzika - Latvijai”, koncertē Dagmāra Laicāne un Dāvis Lāpāns. Dodoties uz pasākumu, vēlams līdzi ņemt svecītes, ar kurām pēc pasākuma laukumā pie skolas veidosim “Gaismas mirkli Latvijai”. Plkst. 21.00 visi kopīgi, savu māju logos iededzot svecītes, dāvāsim vairāk gaismas Latvijai. 18.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā balle kopā ar Kasparu Maku. Ieeja brīva. Var līdzi ņemt groziņu un rezervēt galdiņu.

Viļakā
11.novembrī, godinot Latvijas brīvības cīnītājus, plkst. 14.00 svētbrīdis Viļakas katoļu baznīcā.
Plkst. 14.30 piemiņas zīmes atklāšana LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA KAVALIERIEM (pie Simtgades ozola).
Plkst. 15.00 lāpu gājiens no baznīcas ielas uz brāļu kapiem.
Plkst. 15.30 piemiņas brīdis Brāļu kapos.
Pasākuma dienā kursēs autobuss: 13.20 – Upīte (stāvlaukumā); 13.20 – Kuprava (pie pagasta pārvaldes); 13.35 – Rekova (pie kultūras centra); 13.40 - Žīguri (stāvlaukumā); 13.45 – Medņeva (autobusu pieturā); 13.40 – Borisova (pie pagasta pārvaldes). Pēc piemiņas pasākuma Brāļu kapos tiks nodrošināti autobusi mājupceļam. Aicinām līdzi ņemt sveces.
12.novembrī plkst. 16.00 kultūras namā pavadīsim Mārtiņus ar teātra spēli un mūziku. Kultūras nama dramatiskā kolektīva izrāde pēc R.Misūres motīviem “Dāvana jubilārei”. Pirms un pēc izrādes muzicēs kapela “Atzele”. Visi laipni aicināti. Ieeja brīva.
17.novembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē valsts svētku pasākums “Mums latviešiem kā ozoliem būt...”. Plkst. 18.00 novada Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana.
Plkst. 19.00 grupas “FRAMEST” koncerts.
No plkst. 21.00 kultūras namā balle. Spēlēs grupa “OTTO”. ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā
* Novadnieka, mākslinieka Valerijana Dadžāna mākslas darbu izstādes atklāšana (Klostera iela 1).
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

Baltinavas Novada muzejā
* Olgas Rečes gleznu izstāde.

Afiša

 • Afiša ar 19.oktobri

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.*...

 • Afiša ar 12.oktobri

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Līdz...

 • Afiša ar 5.oktobri

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Līdz...

 • Afiša ar 28.septembri

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 21.septembri

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 15.septembri (2018.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 7.septembri

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 31.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Akcijas “Mans...

 • Afiša ar 24.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija. * Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”. * Līdz ...

 • Afiša ar 17.augustu

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības. * Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.* Līdz...

Laika prognoze

6°C

Balvi

Apmācies
Humidity: 87%
Wind: SSE at 18 kmh
Trešdiena0°C/5°C
Ceturtdiena-1°C/7°C
Piektdiena-1°C/6°C
Sestdiena-1°C/7°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Otrdiena

Sirsnīga otrdiena sirsnīgiem cilvēkiem. Ar piebildi, ja pats būsi tāds pats. Ja tikai gaidīsi mīļumu un gādīgumu no otrās pusītes, pretī nododot neko, tad, protams, konflikti būs neizbēgami. Šodienas vārīgās vietas: galva, smadzenes, acis, LOR orgāni, mutes augšdaļa un zods. Tāpat, ja plānotas sarežģītas manipulācijas ar zobiem, varbūt ir vērts vienoties ar stomatologu par procedūru atcelšanu uz pāris dienām?