1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-05-2018
Vārdadienas šodien: Emīlija

Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī - Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 9.00 un plkst. 18.00; 4.februārī - parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.februārī - Sv.Agate (maizes un ūdens svētīšana pēc katras Sv.Mises), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 11.februārī - parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena, Slimnieku diena (Sv.Mises laikā svētība slimniekiem), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.februārī - Pelnu trešdiena (stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.00 un plkst. 11.00; 16.februārī - Krustaceļš - plkst. 17.00 un Sv.Mise - plkst.18.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.februārī – Krustaceļš - plkst.18.00; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 5.februārī - Sv.Agate (maizes un ūdens svētīšana pēc katras Sv.Mises), Sv.Mise - plkst. 11.00, 11.februārī - parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena, Slimnieku diena (Sv.Mises laikā svētība slimniekiem), Sv.Mise - plkst. 14.00; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 4.februārī - parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 2.februārī –Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 9.00; 4.februārī – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 11.februārī (svētība slimniekiem) plkst. 9.00; 14.februārī – Pelnu trešdiena - plkst. 9.00; 18.februārī – 1.Gavēņa svētdiena - plkst. 9.00; 25.februārī – 2.Gavēņa svētdiena - plkst. 9.00.
Baltinavā – 2.februārī –Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 11.30; 4.februārī – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 11.februārī (svētība slimniekiem) plkst. 11.30; 14.februārī – Pelnu trešdiena - plkst. 11.30; 18.februārī – 1.Gavēņa svētdiena - plkst. 11.30; 25.februārī – 2.Gavēņa svētdiena - plkst. 11.30.
Tilžā - 2.februārī –Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 14.30; 4.februārī – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 11.februārī (svētība slimniekiem) plkst. 14.30; 14.februārī – Pelnu trešdiena - plkst. 14.30; 18.februārī – 1.Gavēņa svētdiena - plkst. 14.30; 25.februārī – 2.Gavēņa svētdiena - plkst. 14.30.
Bēržos – 2.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena – plkst. 10.00; 3.februārī - šajā dienā tiks svinēta Sv.Bīskapa un mocekļa Blazija diena (tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām) – plkst. 10.00; 4.februārī - I mēneša svētdiena – plkst. 9.30; 5.februārī - Sv.Agates diena (svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 10.00; 11.februārī plkst. 10.00; 14.februārī - Pelnu trešdiena (gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 9.30; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena – plkst. 9.30; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena – plkst. 10.00.
Krišjāņos – 2.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī Svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 13.00; 11. februārī pulksten 13.00; 25. februārī - Gavēņa II svētdiena – plkst. 12.00.
Skujetniekos – 5. februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī Svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi,ūdeni un sāli) – plkst. 12.00.
Augustovā – 3.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla un mēles slimībām) – plkst. 14.00; 4.februārī - I mēneša svētdiena (svinēsim Sv.Agates dienu, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 12.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos – 4.februārī - I mēneša svētdiena, Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī Svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 14.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena – plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.februārī - Kunga prezentācija - Sveču diena (sveču svētīšana, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 3.februārī - Sv.Blazijs, Sv.Mise (svētība kaklam) - plkst. 8.00 Viļakas baznīcā; 4.februārī - parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 5.februārī - Sv.Agate, Sv.Mise (maizes, ūdens svētīšana) - plkst. 8.00 Viļakas baznīcā; 11.februārī - parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena (slimnieku diena), Sv.Mises laikā svētība slimniekiem - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 14.februārī - Pelnu trešdiena (stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 16.februārī - Krustaceļš - plkst. 17.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst.18.00 Viļakas baznīcā; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 23.februārī - Krustaceļš - plkst. 17.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst.18.00 Viļakas baznīcā; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 4.februārī - dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 10.00; 11.februārī - Ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.februārī plkst. 10.00; 25.februārī plkst. 10.00.
Viļakā - 11.februārī plkst. 12.00; 25.februārī plkst. 17.00.
Tilžā - 11.februārī plkst. 15.00; 25.februārī plkst. 13.00.
Kārsavā – 18.februārī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 10.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 8.00; 15.februārī plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 10.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 13.00; 24.februārī plkst. 10.00.
Baltinavā – 10.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 15.00.
Rugājos – 16.februārī plkst. 10.00

Derīgas Ziņas

 • Kapusvētki (2018.g. jūnijs - jūlijs - augusts)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētāsMiezāju – 9.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu – 9.jūnijā plkst. 16.00; Dampadruvas – 16.jūnijā plkst. 15.00; Kačupes – 16.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes – 17.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas –...

 • Dievkalpojumi maijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nesaista) un plkst. 12.30 – pr.A.Rimoviča skvēra atklāšana; 8.maijā – Lieldienu VI...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

 • Sākušies svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēs: 23.septembrī plkst. 14.00 Silenieku kapos; plkst. 16.00 Slavītu kapos; plkst. 18.00 Līdumnieku kapos; 30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos; plkst. 17.00 Cūkusalas kapos. 23.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos,...

Laika prognoze

17.2°C

Balvi

Skaidrs
Humidity: 52%
Wind: ADA at 9.7 kmh
Trešdiena10°C/21°C
Ceturtdiena8°C/23°C
Piektdiena8°C/22°C
Sestdiena10°C/24°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Otrdiena

Veiksmīga diena veiksmīgiem cilvēkiem, kad gan loģika, gan intuīcija būs līdzsvarā. Tāpēc prāts būs ass kā skalpelis, un nevienam Jūs neizdosies apmuļķot. Diena piemērota precīzu lietu kārtošanai: kārtības ieviešanai gan mājā, gan kūtī, gan kabinetā vai dokumentu skapī, vai dārzā. Daudzi šodien nolems lieki neriskēt un vadīsies pēc principa – labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. Uzskatu, ka tā būs laba doma. Augkopjiem, kuriem patīk eksperimentēt ar eksotisku augu ieviešanu Latvijā, šodien iesaku tādu kaprīzu svešzemnieku iestādīt savā siltumnīcā. Pašai (-am) par lielu brīnumu un prieku šis „radījums” augs griezdamies un pārsteigs apkārtējos ar svešzemju šarmu. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat Latvijas hokeja izlases sniegumu Pasaules čempionātā Dānijā?

varējām iekļūt pusfinālā - 9.1%
nospēlējām virs savām spējām - 11.4%
izlases vilcējspēks bija jaunie spēlētāji - 4.5%
ar katru gadu kļūsim spēcīgāki - 50%
mani tas neinteresē - 25%

Balsis kopā: 44
Balsošana šajā aptaujā ir beigusies ir: Maijs 22, 2018