1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
21-06-2018
Vārdadienas šodien: Egita, Emīls, Monvīds

Dievkalpojumi martā (2018.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 23.martā - Dieva žēlsirdības svētceļojums - plkst. 15.00 Dieva žēlsirdības kronītis, plkst.17.00 Krustaceļš un plkst.18.00 Sv.Mise; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (ziedojumi tiek vākti Starpdiecēžu Katoļu Garīgā Semināra uzturēšanai); 29.martā - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 15.00; 31.martā - Lielā Sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 10.00, plkst. 15.00 un pēc vigīlijas sv.Mises Sv.Mise plkst. 18.00; 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums - Euharistiskā procesija, Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 2.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 14.00; 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 31.martā - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 22.00.
Šķilbēnos – 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 9.00; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 9.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svēki - plkst. 9.00; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 9.00; 29.martā – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 20.00; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 20.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 22.00; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 10.00.
Baltinavā – 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 11.30; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 11.30; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki - plkst. 11.30; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 11.30; 29.martā – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 18.00; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 15.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 18.00; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 7.00.
Tilžā - 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 14.30; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 14.30; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki - plkst. 14.30; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 14.30; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 17.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 14.30; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 14.30.
Bēržos – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.30; 11.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 10.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.30; 19.martā - Sv. Jāzeps, Vissv. Jaunavas Marijas Līgavainis, lieli svētki – plkst.11.00; 25.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 9.30; 29.martā - Lielās nedēļas ceturtdiena – plkst. 18.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 9.30; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 18.00; 1.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 9.00; 2.aprīlī - II Lieldienu svētdiena – plkst. 12.00.
Krišjāņos – 11.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 13.00; 25.martā –Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 15.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) –plkst. 15.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 16.00; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 15.00.
Skujetniekos – 24.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 11.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 10.00.
Augustovā – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 12.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 12.00; 25.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 12.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 12.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 13.00; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 12.00.
Rugājos – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst.14.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) –plkst. 15.30; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 15.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2., 9.,16., 23.martā Krustaceļš plkst. 17.00, Sv.Mise plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 4. martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 19.martā - Sv. Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 22.martā - Dieva žēlsirdības svētceļojums -plkst. 17.00 Dieva žēlsirdības kronītis un plkst.18.00 Sv.Mise; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās (ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai); 29.martā - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 30.martā - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 14.00 un Krustaceļš pa Viļakas pilsētu plkst. 18.30 (sākums Eržepoles ielā 61); 31.martā - Lielā Sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 18.:00 Viļakas baznīcā ( Lieldienu ūdens, uguns un ēdienu svētīšana. Ūdens jāpaņem līdzi pašiem); 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums-Euharistiskā procesija, Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 2.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 4.martā - dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 10.00; 11.martā - Ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.martā plkst. 10.00; 25.martā - Pūpolsvētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 11.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 30.martā - Lielās piektdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.martā - Kristus Augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas dievkalpojums - plkst. 23.30; 1.aprīlī - Lieldienu sadraudzības brokastis - plkst. 9.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 10.00.
Viļakā - 11.martā plkst. 12.00; 30.martā - Lielās Piektdienas dievkalpojums - plkst.13.00.
Tilžā - 11.martā plkst. 15.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 15.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā – 18.martā plkst. 13.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 9.martā plkst. 9.00; 21.martā plkst. 17.00.
Tilžā – 3.martā plkst. 8.00.
Šķilbēnos – 10.martā plkst. 10.00; 24.martā plkst. 10.00; 31.martā plkst. 9.00.
Baltinavā – 3.martā plkst. 10.00; 31.martā plkst. 13.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūnijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (pēc Sv.Mises - Euharistiskā procesija ar četriem Evaņģēlijiem, svētība bērniem un lauku ziedu svētīšana); 7.jūnijā...

 • Kapusvētki (2018.g. jūnijs - jūlijs - augusts)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētāsMiezāju – 9.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu – 9.jūnijā plkst. 16.00; Dampadruvas – 16.jūnijā plkst. 15.00; Kačupes – 16.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes – 17.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas –...

 • Dievkalpojumi maijā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nesaista) un plkst. 12.30 – pr.A.Rimoviča skvēra atklāšana; 8.maijā – Lieldienu VI...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

Laika prognoze

25.4°C

Balvi

Daļēji mākoņains
Humidity: 45%
Wind: Dienvidi at 12.9 kmh
Piektdiena8°C/19°C
Sestdiena10°C/20°C
Svētdiena8°C/14°C
Pirmdiena9°C/19°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Veiksmes prognoze

Ceturtdiena

Urrā, plkst. 13.07 iestājas vasara..., kaut gan par to šodien nekādu lielo eiforiju nesajutīsim. Būs diezgan saspringta darbdiena ar šaubīšanos un svārstīšanos, ar strīdiem un konfliktiem, un dažādiem kārdinājumiem. Atcerieties, ka šodiena grēkā krišanu ar kūciņām, saldumiem vai aliņu jau pēc pāris dienām sajutīsiet kā lieku kg ap savu vidukli. Arī svarīgu lēmumu pieņemšanu labāk atlikt uz citu dienu.