1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
23-03-2018
Vārdadienas šodien: Marita, Māra, Mārīte

Dievkalpojumi martā (2018.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 23.martā - Dieva žēlsirdības svētceļojums - plkst. 15.00 Dieva žēlsirdības kronītis, plkst.17.00 Krustaceļš un plkst.18.00 Sv.Mise; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (ziedojumi tiek vākti Starpdiecēžu Katoļu Garīgā Semināra uzturēšanai); 29.martā - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 15.00; 31.martā - Lielā Sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 10.00, plkst. 15.00 un pēc vigīlijas sv.Mises Sv.Mise plkst. 18.00; 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums - Euharistiskā procesija, Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 2.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 14.00; 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 31.martā - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 22.00.
Šķilbēnos – 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 9.00; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 9.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svēki - plkst. 9.00; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 9.00; 29.martā – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 20.00; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 20.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 22.00; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 10.00.
Baltinavā – 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 11.30; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 11.30; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki - plkst. 11.30; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 11.30; 29.martā – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 18.00; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 15.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 18.00; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 7.00.
Tilžā - 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 14.30; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 14.30; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki - plkst. 14.30; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 14.30; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 17.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 14.30; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 14.30.
Bēržos – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.30; 11.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 10.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.30; 19.martā - Sv. Jāzeps, Vissv. Jaunavas Marijas Līgavainis, lieli svētki – plkst.11.00; 25.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 9.30; 29.martā - Lielās nedēļas ceturtdiena – plkst. 18.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 9.30; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 18.00; 1.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 9.00; 2.aprīlī - II Lieldienu svētdiena – plkst. 12.00.
Krišjāņos – 11.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 13.00; 25.martā –Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 15.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) –plkst. 15.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 16.00; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 15.00.
Skujetniekos – 24.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 11.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 10.00.
Augustovā – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 12.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 12.00; 25.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 12.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 12.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 13.00; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 12.00.
Rugājos – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst.14.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) –plkst. 15.30; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 15.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2., 9.,16., 23.martā Krustaceļš plkst. 17.00, Sv.Mise plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 4. martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 19.martā - Sv. Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 22.martā - Dieva žēlsirdības svētceļojums -plkst. 17.00 Dieva žēlsirdības kronītis un plkst.18.00 Sv.Mise; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās (ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai); 29.martā - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 30.martā - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 14.00 un Krustaceļš pa Viļakas pilsētu plkst. 18.30 (sākums Eržepoles ielā 61); 31.martā - Lielā Sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 18.:00 Viļakas baznīcā ( Lieldienu ūdens, uguns un ēdienu svētīšana. Ūdens jāpaņem līdzi pašiem); 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums-Euharistiskā procesija, Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 2.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 4.martā - dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 10.00; 11.martā - Ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.martā plkst. 10.00; 25.martā - Pūpolsvētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 11.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 30.martā - Lielās piektdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.martā - Kristus Augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas dievkalpojums - plkst. 23.30; 1.aprīlī - Lieldienu sadraudzības brokastis - plkst. 9.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 10.00.
Viļakā - 11.martā plkst. 12.00; 30.martā - Lielās Piektdienas dievkalpojums - plkst.13.00.
Tilžā - 11.martā plkst. 15.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 15.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā – 18.martā plkst. 13.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 9.martā plkst. 9.00; 21.martā plkst. 17.00.
Tilžā – 3.martā plkst. 8.00.
Šķilbēnos – 10.martā plkst. 10.00; 24.martā plkst. 10.00; 31.martā plkst. 9.00.
Baltinavā – 3.martā plkst. 10.00; 31.martā plkst. 13.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

 • Sākušies svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēs: 23.septembrī plkst. 14.00 Silenieku kapos; plkst. 16.00 Slavītu kapos; plkst. 18.00 Līdumnieku kapos; 30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos; plkst. 17.00 Cūkusalas kapos. 23.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos,...

 • Dievkalpojumi septembrī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī - parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.septembrī - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki, Sv.Mise - plkst. 7.00; plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi augustā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS• 17.augustā - Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā jauno studentu uzņemšana.• 20.augustā plkst. 12.00 V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija Šķilbēnu draudzē (Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana). • 22.augustā - Rēzeknes - Aglonas...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS3. - 6. jūlijā Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteru rekolekcijas Rēzeknē.Balvos – 2.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.jūlijā - parastā liturģiskā laika posma XIV svētdiena,...

Laika prognoze

-1°C

Balvi

Daļēji mākoņains
Humidity: 69%
Wind: SSW at 18 kmh
Pirmdiena-7°C/4°C
Otrdiena-8°C/0°C
Trešdiena-7°C/1°C
Ceturtdiena-6°C/3°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Svētdiena

Kurš (-a) vakar strādāja un netika ne uz copi, ne šopingu, to vēl var paspēt šodien. Tāpat kā vēl var paspēt saslimt no saaukstēšanās vai liela stresa. Tad nu atceramies, ka pavasaris ir viltīgs, tāpēc cepurītes, šallītes un siltās zeķītes vēl neslēpjam skapjos un antresolos. Tāpat cenšamies neko neņemt galvā. Situācijās, kad liekas, ka pienācis pasaules gals, psihologi iesaka uzdot sev jautājumu: vai šodienas problēma man arī pēc gada būs problēma? Ja varat atbildēt ar ‘nē’, tad ko tur stresot. Nospļaujieties un ejiet tālāk!