1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
24-05-2019
Vārdadienas šodien: Eduards, Edvards, Varis

Rakstos

Piešķirs Atzinības rakstus (12.jūlija sēdes lēmums)

Deputāti nolēma piešķirt Balvu novada domes Atzinības rakstus 14 personām: Bērzkalnes pagasta bibliotēkas vadītājai IRĒNAI ŠĻAKOTAI par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, Bērzkalnes pagasta kultūrvēstures popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē; Bērzpils vidusskolas vēstures skolotājai ANITAI STEPANOVAI par ieguldījumu piemiņas vietas “Brīvības cīņu (1918 – 1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” izveidošanā un pagasta vēstures izpēti un popularizēšanu; Briežuciema pagasta iedzīvotājai, Briežuciema rokdarbu pulciņa vadītājai ANNAI PUNDUREI par nozīmīgu ieguldījumu Briežuciema pagasta kultūrvides veidošanā, tautas tradīciju popularizēšanā, aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē un novada atpazīstamības veicināšanu; Krišjāņu pagasta Tautas nama “Laimas lauku kapelas” vadītājai INGŪNAI VELMEI par nozīmīgu ieguldījumu Krišjāņu pagasta kultūrvides veidošanā, aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē un novada atpazīstamības veicināšanu; Kubulu pagasta iedzīvotājai, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciālistei LIJAI BUKOVSKAI par ilggadēju, profesionālu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”; Tilžas pagasta kultūras pasākumu organizatorei DAIGAI LUKJANOVAI par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu kultūras jomā un nozīmīgu ieguldījumu Tilžas pagasta kultūrvides veidošanā; Vectilžas pagasta bibliotēkas vadītājai INAI SKRIMAI par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, pagasta kultūrvēstures popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē; Vīksnas pagasta folkloras kopas un dramatiskā kolektīva vadītājai JANĪNAI BĒRZIŅAI par nozīmīgu ieguldījumu Vīksnas pagasta kultūrvides veidošanā un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē; Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekārei LŪCIJAI JERMACĀNEI par Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu pilsētas un novada tradīciju un pilsoniskās audzināšanas popularizēšanu jaunatnei Latvijā un ārpus tās robežām; Balvu Mūzikas skolas klavierspēles skolotājai, koncertmeistarei JEĻENAI AGAFONOVAI par ieguldījumu novada kultūrizglītībā, Balvu Mūzikas skolas attīstībā un novada atpazīstamības veicināšanā; SIA “Senda DZ” valdes priekšsēdētājai DZINTRAI SPRUDZĀNEI par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā un novada atpazīstamības veicināšanā; Balvu pilsētas iedzīvotājai, ģimenes ārstei ĀRIJAI BARANOVSKAI par profesionalitāti, ilggadēju, pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā; Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājai MARINAI LOČMELEI par pedagoģisko kompetenci, izglītojamo sasniegumiem krievu valodas olimpiādē novadā un valstī, labiem sasniegumiem valsts pārbaudes darbos un skolas vārda popularizēšanu; Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā ANNAI KRĒMANEI par ilggadēju, radošu darbību un pedagoģisko meistarību, nodrošinot augstus skolēnu mācību sasniegumus un veicinot izglītības iestādes attīstību.

Laika prognoze

Balvi

Humidity:
Wind: at
/
/
/
/
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Svētdiena

Šinī svētdienā galvenais – nesēdēt mājās. Jo tuvāk dabai, jo labāk. Izvēlies pats (-i): dārzs, mežs, pļava vai ūdeņi. Tāpat šodien ieteicams visu uztvert ar humoru, jo kuriozu netrūks. Piemēram, avīzes vietā no kioska vīrs atnesīs loterijas biļetes, bērns no veikala maizes vietā konfektes, bet pati, izvedot sunīti (vai bērnu) pastaigā, atgriezīsies ar kaimiņienes uzdāvinātajiem puķu vai kāpostu stādiem, kurus pati pēc tam nezināsi kur likt. Neprāto, liec vien vagās vai dobēs! Šodien tie labi iesakņosies un augs griezdamies. Netici, bet tu pamēģini! Čakli rosoties, šodien galvenais – ērti apavi, jo dabūt kādu nejauku, ilgi dzīstošu noberzumu vai tulznu būs vieglāk par vieglu.