Rakstos

Nosvin ar dzeju un dziesmām

  • Drukāt


1.oktobrī visā pasaulē atzīmēja Starptautisko veco ļaužu dienu, tāpēc arī Balvu seniori tikās muižā, lai kopīgo padziedātu, paklausītos dzeju un baudītu siltu zupu.
 Atnākušos iepriecināja Beāte Anta Zeltiņa no Balvu Kultūras un atpūtas centra, kura nolasīja izjustos un emocionālos vecmāmiņas Hertas Zeltiņas dzejoļus. Arī viņas tēvs Imants Zeltiņš rakstīja dzeju, un arī tos Beāte Anta atklāja klausītājiem. Jauko noskaņu papildināja krievu kultūras biedrības ansambļa “Razdoļje” sievas, izpildot dziesmas, kuras daļēji līdzi varēja dziedāt visi zālē sēdošie.  Ar akordeonu ieradās Zintis Krakops, kura repertuārā ir dziesmas gan latviešu un krievu, gan latgaliešu valodā. Noslēgumā visi baudīja Dzidras Sērmūkšas uzņēmuma meiteņu gatavoto zupu un saņēma Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas dāvanas. Arī otrajā dienā seniori tikās pirmajā šī rudens sapulcē, lai no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viļakas posteņa vadītāja Raivja Bondara uzzinātu aktuālo par dūmu detektoriem un to uzstādīšanu. Seniori iegādājās arī gleznu no gleznošanas studijas “Olīves” izstādē redzamajiem darbiem, no kuru pārdošanas atbalstīs ugunsnelaimē cietušās Inas Bankovas ģimeni. Darbus  Sociālā dienesta 3. stāvā vēl var apskatīt un par nelielām summām iegādāties ikviens interesents.