1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
14-07-2020
Vārdadienas šodien: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

Rakstos

Vai jāpiedalās sporta stundās, ja bērns no tām ir atbrīvots?

“Ir skolēni, kuri uz zināmu laiku ir atbrīvoti no sporta nodarbībām skolā. Nav izslēgts, ka daļa jauniešu šādus atbrīvojumus, iespējams, izmanto negodprātīgi. Proti, skolēnam ir oficiāls, bet ne faktisks iemesls, kādēļ viņš nevarētu piedalīties sporta stundās. Nav arī noslēpums, ka nereti skolotāji uz šādiem atbrīvojumiem mēdz skatīties ar neuzticību. Tā tas bija arī laikā, kad pati mācījos skolā. Jautājums, vai bērnam jāpiedalās sporta stundās, ja viņš no sporta nodarbībām ir atbrīvots?” jautā kāda māmiņa no Balviem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests skaidro: “Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, izņemot tos mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots. Tāpat noteikts, ka mācību sasniegumu vērtētājs izglītības iestādes obligātajā dokumentācijā lieto apzīmējumu ‘nv’ (nav vērtējuma), ja nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus. Izglītības iestāde savos iekšējos normatīvajos aktos nosaka gadījumus, kad mācību sasniegumu vērtētājs ir tiesīgs lietot apzīmējumu ‘nv’. Tāda pati kārtība noteikta arī valsts vispārējās vidējās izglītības standartā. Tas nozīmē, proti, ja audzēknis ir atbrīvots no mācību priekšmeta apguves, viņam vērtējums šajā mācību priekšmetā netiek izlikts, bet tiek lietots apzīmējums ‘nav vērtējuma’. Tomēr arī tad, ja audzēknis ir atbrīvots no piedalīšanās sporta aktivitātēs veselības dēļ, viņam ir jābūt sporta stundās.”
Bet vai skolēns var iegūt, piemēram, atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja kādā no mācību priekšmetiem nav vērtējuma? Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja INTA KAĻVA skaidro, ka šādos gadījumos atestātu var iegūt, ja ir attaisnojošs iemesls, kādēļ skolēns nevarēja apmeklēt kādu no mācību stundām un rezultātā nav saņemts vērtējums. Savukārt atestātu nevar iegūt, ja attaisnojoša iemesla nav.

vadi

Veiksmes prognoze


.