Vai viss patiešām sen jau sačākstējis?

  • Drukāt

Tilžā notikušo iedzīvotāju sapulci var uzskatīt par sen nebijušu notikumu. Bija sapulcējies ļoti kupls vietējo iedzīvotāju pulks, lai runātu par sev svarīgiem jautājumiem. Vairumā teiktais bija vērsts pret pagasta pārvaldes vadītājas, iedzīvotājuprāt, neprasmīgu darbu, viņas darba stilu un arī attieksmi saskarsmē ar iedzīvotājiem. Tiesa, daži pateica arī ko labu. Kas tad notiek Tilžā, kas neapmierina vietējos un kādas problēmas cilvēki akcentē,- centās izprast arī laikraksts “Vaduguns”, piedaloties 19.februāra pievakares sapulcē divu stundu garumā.