Ieinteresē ar paraugdemonstrējumiem un sarunām

  • Drukāt

26.februārī Balvu Valsts ģimnāzijas (BVĢ) sporta zālē Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu skolu audzēkņiem un citiem interesentiem bija iespēja tuvāk iepazīt dažādu Latvijas augstskolu un profesionālo skolu studiju programmu piedāvājumu. 26 mācību iestāžu pārstāvji no visas Latvijas stāstīja, rādīja paraugdemonstrējumus un citos veidos mēģināja piesaistīt savus topošos audzēkņus.