Iedzīvotāji gatavi rīkoties paši

  • Drukāt

Balveniete interesējas,- kāpēc pašvaldība nerūpējas par klaiņojošu kaķu sterilizēšanu, kā tas notiek citās pilsētās? It kā līgums ar dzīvnieku patversmi ir noslēgts, bet joprojām Balvu daudzdzīvokļu māju pagalmos dzīvo bezsaimnieka kaķi, kuri, protams, arī vairojas.