Rakstos

Sakārto ceļu

  • Drukāt

Viļakas novada Šķilbēnu pagastā veikta ceļa “Upīte - Nikolajevka” pārbūve. Marta un aprīļa mēnesī sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepas Z” veica būvdarbus objektā 0,45 km garumā, novācot apaugumu, tīrot grāvjus, iebūvējot caurtekas, uzvedot, izlīdzinot un blietējot granti. Kā informē projektu vadītāja Vineta Zeltkalne, īpaši rūpīgi nostrādāti caurteku gali, lai spēcīga lietus gadījumā nenotiktu izskalojumi. Maija sākumā veiktie būvdarbi nodoti un pieņemti ekspluatācijā. Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals tos vērtē atzinīgi un piebilst, ka vēlētos lielāku finansējumu Viļakas novadam, jo tad būtu iespējams izbūvēt garākus ceļa posmus. Kopējā izmaksu summa projektam, ieskaitot būvuzraudzību, autoruzraudzību, būvprojekta izstrādi, PVN un būvdarbus, ir 36120,44 eiro, tajā skaitā publiskais finansējums 30451,64 eiro.