1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
18-09-2020
Vārdadienas šodien: Ginters, Guntra, Marianna

Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

 

KAPUSVĒTKI 2020

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 - Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 - Kačupes kapos; 28.jūnjā plkst. 16.00 – Lācupes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos un plkst. 16.00 – Naudaskalna kapos; 25.jūlijā plkst. 15.00 – Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
6.jūnijā plkst. 15.00 – Sudarbes kapos, plkst. 16.00 – Kraukļevas kapos un plkst. 17.00 – Auškas kapos; 13.jūnijā plkst. 11.30 – Vilkavas kapos, plkst. 13.00 – Putrānu kapos, plkst. 14.30 – Kaupiņu kapos un plkst. 16.00 - Ķeiseļovas kapos; 20.jūnijā plkst. 13.30 - Līdumnieku kapos, plkst. 14.30 – Golvoru kapos un plkst. 16.30 - Reibānu kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Cūkusalas kapos, plkst. 13.00 – Dubļukalna kapos, plkst. 14.30 – Stāmeru kapos un plkst. 15.30– Čušļu kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Mastarīgas kapos, plkst. 15.00 – Lieparu kapos un plkst. 16.30 - Saksmales kapos; 11.jūlijā plkst. 11.30 – Silenieku kapos, plkst. 13.00 – Vārnienes kapos, plkst. 14.00 - Cepurnieku kapos un plkst. 15.30 - Slavītu kapos; 25.jūlijā plkst. 14.00 - Bēržu kapos un plkst. 16.00 – Dekšņu kapos; 1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 12.00 – Gubas kapos un plkst. 13.30 – Dagunovas kapos; 20.jūnijā plkst. 12.00 – Slobodas kapos, 13.30 – Loginu kapos un plks. 15.00 - Dansku kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Gusakovas kapos, plkst. 13.30 – Vilkovas kapos un plkst. 15.00 - Čilipīnes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 – Ostraleiduma kapos, plkst. 13.30 - Ančepovas kapos un plkst. 15.00 – Plieševas kapos; 11.jūlijā plkst. 12.00 – Kozlovas kapos, plkst. 13.30 – Buku-Zelču kapos un plkst. 15.00 – Plešovas kapos; 18.jūlijā plkst. 12.00 – Bakarevas kapos, plkst. 13.30 Ploskīnes kapos un plkst. 15.00 Breksenes kapos; 25.jūlijā plkst. 12.00 – Lotušu kapos, plkst. 13.30 – Dukuļevas kapos un plkst. 15.00 – Merkuzīnes kapos; 1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
14.jūnijā plkst. 16.00 – Kāpessila kapos; 21.jūnijā plkst. 16.00 – Ūdrenes kapos; 28.jūnijā plkst. 16.00 - Ranguču kapos; 5.jūlijā plkst. 16.00 - Lutanāna kapos; 12.jūlijā plkst. 16.00 - Runcenes kapos; 19.jūlijā plkst. 16.00 - Purviņu kapos; 26.jūlijā plkst.16.00 – Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem notiks kapusvētku dienā – plkst. 14.30 Tilžas katoļu draudzes baznīcā).
Viļakas draudzes kapsētās
4.jūlijā plkst. 14.00 - Viduču kapos un plkst. 16.00 - Olutovas kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 - Slotukalna kapos un plkst. 16.00 - Lašku kapos; 18.jūlijā plkst. 14.00 - Skandines kapos un plkst. 16.00 - Aizgalīnes kapos; 26.jūlijā plkst. 12.00 - Kupravas baznīcā Sv. Mise, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 un plkst. 15.00 - Liepnas Saidu kapos; 2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.
Luteriskajās draudzēs
27.jūnijā plkst. 13.00 – Čukuļkalna kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Gaiļakalna kapos; 5.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 - Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 11.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Garosilu kapos un plkst. 16.00 - Čudarienes kapos; 12.jūlijā plkst. 15.00 – Andrukalna kapos; 26.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos; 1.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 13.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

 

DIEVKALPOJUMI
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 7.jūnijā - Trīsvienības svētku un Iesvētību dievkalpojums plkst. 10.00; 14.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 28.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā - 28.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 15.00.
Viļakā - 7.jūnijā – Vasarsvētku un Trīsvienības svētku dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 21.jūnijā plkst. 13.00.

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 17.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 11.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.jūnijā Sv.Mise plkst. 19.00 (Sv.Misi vadīs jauniesvētītais priesteris Mārtiņš Kārklis); 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00.
Balvu pansionātā – 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 7.jūnijā - Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Bēržos - 7.jūnijā plkst. 9.30; 11.jūnijā plkst. 9.30; 14.jūnijā plkst. 10.00; 21.jūnijā plkst. 9.30; 28.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā - 7.jūnijā plkst. 12.00; 11.jūnijā plkst. 12.00; 21.jūnijā plkst. 12.00;
Rugājos - 7.jūnijā plkst. 14.00; 11.jūnijā plkst. 14.00; 21.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 14.jūnijā plkst. 13.00; 23.jūnijā plkst.14.00; 28.jūnijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 19.jūnijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040). Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 10.00 Panihida mirušo piemiņai Balvu pareizticīgo baznīcā, plkst. 12.00 Balvu kapos; 7.jūnijā plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai Dubļavas kapos, plkst. 12.30 Vīksnas kapos un plkst. 14.30 Miezāju kapos.
Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija plkst. 10.00 Panihida; Svētās Trijādības diena: 18.00 Visnakts dievkalpojums; 7.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; Svētā Gara diena: 7.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 8.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 13.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 14.jūnijā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 20.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 21.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 23.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 24.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 27.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 28.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

 

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi septembrī. Svecīšu vakari (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – sakarā ar remontdarbiem draudzes baznīcā no 7.septembra līdz 31.oktobrim visi dievkalpojumi notiks Sakrālās Kultūras centrā. 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00;...

 • Dievkalpojumi un kapusvētki augustā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi augustā ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.augustā – Liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.augustā –...

 • Kapusvētki jūlijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Pirmā Svētā Komūnija (tikai svētdienas skolas bērniem, vecākiem un tuviniekiem); no 6.jūlija līdz 9.jūlijam...

 • Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    KAPUSVĒTKI 2020 Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 -...

 • Dievkalpojumi martā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.martā plkst. 18.00; 13.martā –...

 • Dievkalpojumi februārī (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena, sveču svētīšana Sv.Blazija godam pēc katras Svētās Mises), Sv.Mise - plkst. 11.00 un...

 • Dievkalpojumi janvārī (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.janvārī – II svētdiena pēc Kristus dzimšanas, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.janvārī – Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30. plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi decembrī (2019.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst....

 • Dievkalpojumi un svecīšu vakari novembrī (2019.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  DIEVKALPOJUMI ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00, kā arī Sv.Mise plkst....

vadi

Veiksmes prognoze


.