1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
10-07-2020
Vārdadienas šodien: Lija, Olīvija

Afiša ar 21.jūniju

Balvos
23.jūnijā plkst. 20.00 Līgo svētki “Kopā, kopā, kaimiņu meitas, iesim Jānīti padaudzināti” Balvu pilsētas parkā. Līgo balle kopā ar grupu “Otto”.
29.jūnijā plkst. 11.00 Bērnības svētki “Čučumuižas rūķi aicina” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Ar iepriekšēju pieteikšanos bērniem, kas dzimuši 2008.gadā.
30.jūnijā plkst. 13.20 Balvu pilsētas XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku karoga svinīga uzvilkšana mastā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra.

Balvu Novada muzejā
o Medību trofeju izstāde. o Nikolaja Gorkina fotoizstāde “Mūsu spārnotie draugi”. o Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Tautas tērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Foto “Balvu novads no putna lidojuma”. Muzeja mājaslapa: www.muzejs.balvi.lv vai arī www.draugiem.lv/balvumuzejs. Ieejas maksa - par brīvu, ziedojumi. 22.jūnijā muzejs strādās no plkst. 11.00  līdz 16.00, 23. un 24.jūnijā muzejs slēgts.

Balvu pagastā
28.jūnijā plkst. 20.00 starpnovada vokālo ansambļu sadziedāšanās “Dziesma vasarai”.
29.jūnijā plkst. 13.00 Gleznotājs un Labā feja aicina uz BĒRNĪBAS svētkiem pagastā deklarētos bērnus, kuri dzimuši 2008.gadā, kopā ar vecākiem, krustvecākiem, radiem un draugiem. Pieteikties līdz 26.06. tautas namā pie A.Bisenieces.

Bērzkalnē
23.jūnijā plkst. 21.00 Līgo vakars estrādē. Ugunskurs, līgošana kopā ar folkloras kopu “Saime”. Ballē spēlē grupa “Melodija”.

Briežuciemā
21.jūnijā plkst. 19.00 filma “Vīna vosara dieļ vysu” un tikšanās ar filmas varoņiem. Ieeja brīva.
21.jūnijā plkst. 21.00 stāvlaukumā PIRMSJĀŅU ielīgošanas pasākums. Pēc pasākuma - dejas visām paaudzēm. Ieeja brīva.
30.jūnijā plkst. 13.00 visi aicināti uz Dziesmu un deju svētku karoga svinīgu pacelšanu. Pulcēties stāvlaukumā.

Bērzpilī
29.jūnijā plkst. 20.00 estrādē JAUNĪBAS svētki. Pagasta jauniešus, kuriem 18 gadi, pasākumam pieteikties līdz 15.jūnijam pie A.Krivišas saietu namā vai portālā draugiem.lv. Ballē spēlēs “Laikam līdzi”. Ieeja brīva.

Tilžā
23.jūnijā plkst. 21.00 Līgo svētku koncerts “Ziedēj’ pļava, ziedēj’ nora, līgoj’ mūsu ciema ļaudis”. Plkst. 22.00 zaļumballe. Ieeja brīva.

Kubulos
29.jūnijā plkst. 17.00 PILNGADĪBAS svētki. Pieteikties pagasta pārvaldē līdz 26.jūnijam. Plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops.

Krišjāņos
22.jūnijā tematisks pasākums “Reiz bija kolhozs”. Plkst. 19.00 kolhoza tehnikas parāde (aicināti piedalīties visi, kam saglabājusies šāda tehnika, pieteikties pie kultūras darba organizatores). Plkst. 20.00 kolhoznieku balle, muzicēs ansamblis  “Sābri” no Salnavas. Dalības maksa Ls 1,50. Priecāsimies, ja ieradīsieties kolhoznieku ballei atbilstošā apģērbā. Plkst. 23.00 Jāņu ielīgošana pie ugunskura. Mīļi gaidīti visi bijušie kolhoza “Krišjāņi” darbinieki un strādnieki, kā arī visi, kuriem  tuva kolhoza tēma. Līdzi ņemiet labu noskaņojumu un groziņu.

Vīksnā
29.jūnijā plkst. 21.00 pie tautas nama Pēterdienas balle. Ballē spēlēs Kaspars Maks.
30.jūnijā plkst. 13.00 pie tautas nama TDK “Piesitiens” ielūdz uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karoga pacelšanas koncertu.

Vectilžā
22.jūnijā plkst. 21.00 estrādē ielīgošanas pasākums “Appušķoju trejus vārtus, pinu ziedu vainadziņu…”. Kā saulīte rotājās (dejas, dziesmas); Ozola un liepas rituāls (vainagu vīšana, lāpu gatavošana); Jāņa bērnu daudzinājums; Uguns aizdegšana, saules pavadīšana; Papardes zieda meklēšana; Rīta rasa. Līdzi ņemiet pērnos vainagus un groziņu kopējam galdam. Par dančiem gādās Aigars Kaupužs.

Šķilbēnos
21.jūnijā plkst. 21.00 parkā pie Upītes tautas nama “Jāņu ielīgošana vasaras saulgriežos” - dziesmas, rotaļas, dejas, siers un alus. Ieeja brīva.
23.jūnijā plkst. 18.00 orientēšanās sacensības “Meklējam papardes ziedu Šķilbēnu pagastā” pie  KC “Rekova”.
Plkst. 19.00 “Līgo nakts transportlīdzekļu parāde 2013” stāvlaukumā pie KC “Rekova”. Sapucē savu transporta līdzekli Līgo naktij un piedalies!

Viļakā
23.jūnijā Līgo vakars Viļakā. Plkst. 19.00 R.Blaumanis “Trīnes grēki”. Gulbenes Tautas teātra izrāde. Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar grupu “Rondo”.

Vecumos
22.jūnijā nakts skrējiens “Vienu soli tuvāk Jāņiem”. Pulcēšanās plkst. 22.00 Borisovas estrādē. Turpinājumā diskotēka. Ieeja brīva.
23.jūnijā plkst. 19.00 Borisovas estrādē Līgo pasākums. Turpinājumā diskoballe. Ieeja brīva.

Medņevā
23.jūnijā plkst. 22.00 stāvlaukumā pie pagasta pārvaldes Līgo nakts balle kopā ar “Medņevas junioriem”. Ieeja brīva.

Baltinavā
22.jūnijā plkst. 17.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 12.klases izlaidums. Pēc pasākuma balle kopā ar ansambli “Laikam līdzi”.
23.jūnijā plkst. 20.00 parka estrādē Līgo vakars kopā ar Baltinavas etnogrāfisko ansambli, ansambli “Neskumsti, meitenīt” un amatierteātri “Palādas” (luga “Ontons i plāšnīki”). Ballē spēlēs A.Lipskis. Ieeja brīva.
30.jūnijā plkst. 13.00 svinīga Baltinavas novada  Dziesmu un deju svētku karoga pacelšana pie novada domes ēkas. Visi laipni gaidīti!

Rugāju novadā
22.jūnijā no plkst. 22.00 Rugāju parkā izlaiduma un Līgo svētku ielīgošanas zaļumballe kopā ar grupu “Ceļā”, ieeja brīva.
23. jūnijā no plkst. 17.00 Lazdukalna pagasta “Saipetniekos” Līgo vakara  pasākums ar tam raksturīgajām dziesmām, dejām, rotaļām, atrakcijām un ugunskura aizdegšanu.
23.jūnijā no plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā Līgo nakts balle kopā ar grupu “Kontrasts”, ieeja brīva.
27.jūnijā no plkst. 18.30 Augustovas (Kapūnes) baznīcā Nemitīgās Palīdzības Dievmātes godināšanas svētki. Programmā: Garīgās mūzikas dziedājumi Dievmātes godam, Svētā Mise, kurā piedalīsies vairāki priesteri un notiks visu kopīga Dievmātes žēlastības izlūgšana.
28.jūnijā no plkst. 22.00 Rugāju parkā Pēterdienas ielīgošanas zaļumballe kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja līdz plkst. 22.30 - Ls 1,50, pēc tam Ls 2.
30.jūnijā  plkst. 13.00 brauciet, nāciet visi Rugāju parkā uz kopīgu Rugāju novada XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atklāšanas pasākumu, kura laikā notiks svinīga svētku karoga uzvilkšana mastā un ieskaņu koncerts.
1.jūlijā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem dodas novada darba grupa un jauniešu deju kolektīvs.
2.jūlijā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem dodas senioru tautu deju kolektīvs “Ezerrieksts” un deju kopa “Rugāji”.
3.jūlijā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem dodas Rugāju jauktais koris.
5.jūlijā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem dodas Benislavas etnogrāfiskais ansamblis.
19.jūlijā plkst. 20.00 Rugāju parkā uz Jaunības svētkiem aicināti 1995.gadā dzimušie Rugāju novada jaunieši.
19.jūlijā plkst. 22.00 Rugāju parkā zaļumballe kopā ar populāro šlāgergrupu “Gints un es”, ieeja līdz plkst. 22.30 - Ls 2, pēc tam -  Ls 2,50.
20.jūlijā plkst. 15.00 Rugāju parkā uz Bērnības svētku svinībām aicināti 2008.gadā dzimušie Rugāju novada bērni.

Dzīvo zaļi Balvu novadā!
27. jūnijā  ”Enerģijas diena” Balvos.
Visas dienas garumā Balvu Kultūras un atpūtas centrā notiks semināri par elektromobīļiem, ekonomisku braukšanu, pasīvajām mājām, brīvo elektroenerģijas tirgu un energoefektivitāti mājsaimniecībās. Apmeklētājiem KAC foajē būs iespēja apskatīt Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi “Dzīvosim zaļi”.
No plkst. 12.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā notiks dažādi informatīvi pasākumi, atrakcijas, spēles un sacensības. Bērniem būs iespēja bez maksas vizināties ar poniju, kā arī apskatīt un samīļot trušus. SIA “ZAAO” un AS “Latvenergo” Energoefektivitātes centra pārstāvji sniegs konsultācijas un praktisku informāciju apmeklētājiem. Organizēs atkritumu šķirošanas darbnīcu “Šķiroto atkritumu ceļš”, kā arī būs apskatāma radošo darbu izstāde “Jauna dzīve tekstilizstrādājuma atkritumiem”.
Plkst. 12.00 pie Balvu Kultūras un atpūtas centra notiks koncerts “Dejo. Dziedi. Pievienojies”. Koncertā uzstāsies mūzikas pasniedzējas Ilutas Tihomirovas audzēkņi, deju studija “Di -Dancers” un Vectilžas ielu vingrotāji.
Plkst. 13.00 elektromobīļa NISSAN LEAF un elektrovelosipēdu Blueshockbike paraugdemonstrējumi. Apmeklētājiem būs iespēja gan noskatīties paraugdemonstrējumus, gan arī pašiem izmēģināt!
Plkst. 16.00 zaļais velosipēdu parādes brauciens pa Balvu pilsētas ielām. Brauciens organizēts ar mērķi pievērst uzmanību veselīgam dzīvesveidam, ekoloģijai un CO2 izmešu samazināšanai. Reģistrēšanās braucienam - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , norādot vārdu, uzvārdu, vecumu un tālr. nr. Iepriekš reģistrējoties, būs iespēja saņemt parādes brauciena krekliņu. Aicināti visi – lieli un mazi piedalīties!

*Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša

 • Afiša ar 13.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 6.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā*Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 26.jūniju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 19.jūniju (2020.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

 • Afiša ar 12.jūniju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.Aicinām plkst. 12.30 pulcēties Balvu Novada muzejā, lai kopīgi dotos nolikt ziedus un sveces piemiņas vietās Balvos un Kubulos. Pēc tam muzejā pakavēsimies sarunās pie...

 • Afiša ar 5.jūniju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā 14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.Aicinām plkst. 12.30 pulcēties Balvu Novada muzejā, lai kopīgi dotos nolikt ziedus un sveces piemiņas vietās Balvos un Kubulos. Pēc tam muzejā pakavēsimies sarunās pie...

 • Afiša ar 29.maiju (2020)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša maijam (2020.g.)

  (Afiša)

      Balvu Novada muzejs vēris durvis apmeklētājiem * Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas...

 • Visi pasākumi atcelti!

  (Afiša)

  Visi pasākumi atcelti!!!

 • Afiša ar 20.martu (2020.g.)

  (Afiša)

  Visi pasākumi atcelti!

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā mazināt iedzīvotāju nabadzību un sociālo nevienlīdzību?