1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
06-05-2021
Vārdadienas šodien: Henriete, Henrijs, Jete

Dievkalpojumi septembrī. Svecīšu vakari (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – sakarā ar remontdarbiem draudzes baznīcā no 7.septembra līdz 31.oktobrim visi dievkalpojumi notiks Sakrālās Kultūras centrā.
6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00
Balvu pansionātā – 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.septembrī - Sv.Mise, draudzes svētki, godinot Svētos Erceņģeļus - plkst. 17.00.
Šķilbēnos – 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 13.septembrī plkst. 9.00; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 9.00; 20.septembrī plkst. 9.00; 27.septembrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 13.septembrī plkst. 11.30; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 11.30; 20.septembrī plkst. 11.30; 27.septembrī plkst. 11.30.
Tilžā - 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 13.septembrī plkst. 14.30; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 14.30; 20.septembrī plkst. 14.30; 27.septembrī plkst. 14.30.
Bēržos - 6.septembrī plkst. 9.30; 13.septembrī plkst. 10.00; 20.septembrī plkst. 9.30; 27.septembrī plkst. 10.00.
Augustovā - 6.septembrī plkst. 12.00; 20.septembrī - Svētā Asīzes Franciska Stigmātu diena, draudzes svētki – plkst. 11.30 ieklausīsimies projektā “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē” iegādāto digitālo ērģeļu skaņās, plkst. 12.00 Svētā Mise, pēc tam procesija (noslēgumā kopīga Agape baznīcas dārzā.
Rugājos - 6.septembrī plkst. 14.00.
Krišjāņos - 13.septembrī plkst. 13.00; 27.septembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 4.septembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIIl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 8.septembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00; 12.septembrī - 10 gadu priesterības pateicības Sv.Mise – plkst. 18.00; 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 13.septembrī - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 20.septembrī - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 27.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 13.septembrī - Svētdienas dievkalpojums – plkst. 15.00; 27.septembrī– Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 27.septembrī – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 16.00.
Kārsavā - 20.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (priestera tālr. 20223040).
5.septembrī –Visnakts dievkalpojums - plkst. 18.00; 6.septembrī – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 11.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 12.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst. 18.00; 13.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 19.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst.18.00; 20.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 20.septembrī - Visnakts dievkalpojums - plkst. 18.00; 21.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 26.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst. 18.00; 27.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15.

 

Svecīšu vakari

 

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu kapsētās
3.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 4.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 10.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 11.oktobrī plkst. 15.30 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 17.oktobrī plkst. 15.30 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 18.oktobrī plkst. 15.30 Pērkonu kapos un plkst. 16.00 Egļukalna kapos; 24.oktobrī plkst. 14.30 Mežarijas kapos un plkst. 15.30 Priedaines kapos; 25.oktobrī plkst. 15.30 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rožu kapos.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju kapsētās
19.septembrī plkst. 15.00 Golvoru kapos, plkst. 16.30 Līdumnieku kapos un plkst. 18.00 Saksmales kapos; 26.septembrī plkst. 15.00 Bēržu kapos 15.00, plkst. 16.30 Mastarīgas kapos un plkst. 18.00 Lieparu kapos; 3.oktobrī plkst. 15.00 Putrānu kapos un plkst. 17.00 Dekšņu kapos; 10.oktobrī plkst. 13.00 Slavītu kapos, plkst. 14.30 Vārnienes kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 17.oktobrī plkst. 13.00 Čušļu kapos, plkst. 14.30 Stāmeru kapos – 14.30, plkst. 16.00 Dubļukalna kapos un plkst. 17.30 Vilkavas kapos; 24.oktobrī plkst. 13.00 Kraukļevas kapos, plkst. 14.00 Auškas kapos , plkst. 15.30 Sudarbes kapos un plkst. 17.00 Cūkusalas kapos; 31.oktobrī plkst. 12.00 Silenieku kapos, plkst. 13.30 Reibānu kapos un plkst. 15.00 Bolupes kapos.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas kapsētās
3.oktobrī plkst. 14.00 Plešovas kapos, plkst. 15.30 Vilkovas kapos un plkst. 17.00 Čilipīnes kapos; 10.oktobrī plkst. 14.00 Plieševas kapos, plkst. 15.30 Bēliņu kapos un plkst. 17.00 Breksenes kapos; 17.oktobrī plkst. 14.00 Dukuļevas kapos, plkst. 15.30 Dansku kapos un plkst. 17.00 Merkuzīnes kapos; 24.oktobrī plkst. 14.00 Buku-Zelču kapos un 15.30 Slobodas kapos; 31.oktobrī plkst. 16.00 Tilžas kapos; 7.novembrī plkst. 13.00 Kāpessila kapos, plkst. 14.30 Lutanāna kapos un plkst. 16.00 Ranguču kapos; 14.novembrī plkst. 13.00 Ūdrenes kapos, plkst. 14.30 Purviņu kapos un plkst. 16.00 Runcenes kapos.

Viļakas kapsētās
3.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 10.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 17.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 24.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapos.

Luteriskajās draudzēs
3.oktobrī plkst. 18.00 Balvu kapsētā; 4.oktobrī plkst. 15.00 Kamoļkalna kapsētā; 4.oktobrī plkst. 16.00 Vectilžas kapsētā; 4.oktobrī plkst. 18.00 Čudarienes kapsētā; 10.oktobrī plkst. 15.00 Andrakalna kapsētā; 10.oktobrī plkst. 17.00 Garosilu kapsētā; 10.oktobrī plkst. 18.00 Pokratas kapsētā; 11.oktobrī plkst. 16.00 Gaiļakalna kapsētā; 17.oktobrī plkst. 16.00 Krišjāņu kapsētā; 17.oktobrī plkst. 18.00 Kāpessila kapsētā; 18.oktobrī plkst. 16.00 Miezāju kapsētā; 24.oktobrī plkst. 16.00 Priedaines kapsētā; 25.oktobrī plkst. 16.00 Jaškovas kapsētā.

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  DievkalpojumiROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības),...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.aprīlī - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 2.aprīlī - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 15.00; 3.aprīlī - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi martā (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 7.martā – Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 12.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 14.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00;...

 • Dievkalpojumi februārī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 5.februārī – Sv.Agate (piemiņas...

 • Dievkalpojumi decembrī (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSŠķilbēnos – 6.decembrī – Adventa 2.svētdiena – plkst. 9.00; 13.decembrī – Adventa 3. svētdiena – plkst. 9.00; 20.decembrī – Adventa 4. svētdiena - plkst. 9.00; 24.decembrī - Ziemassvētku vigilijas - Mise plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi septembrī. Svecīšu vakari (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – sakarā ar remontdarbiem draudzes baznīcā no 7.septembra līdz 31.oktobrim visi dievkalpojumi notiks Sakrālās Kultūras centrā. 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00;...

 • Dievkalpojumi un kapusvētki augustā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi augustā ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.augustā – Liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.augustā –...

 • Kapusvētki jūlijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Pirmā Svētā Komūnija (tikai svētdienas skolas bērniem, vecākiem un tuviniekiem); no 6.jūlija līdz 9.jūlijam...

 • Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    KAPUSVĒTKI 2020 Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 -...

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Ko varam sagaidīt no šī gada pašvaldību vēlēšanām?