Pieprasa neaiztikt novērošanas kameru

  • Drukāt

Rugāju novada pašvaldība vēršas pie iedzīvotājiem ar brīdinājumu: “Rugāju novada dome atgādina, ka arī Rugāju parka estrādē jau ilgāku laiku ir uzstādīta videonovērošanas kamera. Diemžēl jau vairākkārt kamera tikusi aiztikta un grozīta, kā rezultātā tā tiek bojāta. Ja šī darbība tiks atkārtota, iesaistītās personas sauks pie atbildības!”