Kam novados tērē dabas resursu nodokli?

  • Drukāt

Valsts noteikusi dabas resursu nodokli, kura mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežojot vides piesārņošanu, finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Ar 2020.gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi dabas resursu nodokļa likumā. Un viens no grozījumiem šogad skāra pašvaldības. Ienākumi no dabas resursu nodokļa tagad pārdalīti par labu valstij. Ja agrāk tas procentuāli bija 60% par labu pašvaldībām, bet 40% valstij, tad tagad ir otrādi. Dabas resursu nodokli maksā gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, tādēļ interesanti zināt, kur un kā (arī pašvaldības ir nodokļa maksātājas) pašvaldībās izmanto šo finansējumu.