Par spīti pandēmijai jauna kolekcija būs

  • Drukāt

Katram no mums piemīt kādas spējas. Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) 4.kursa audzēknei, topošajai tērpu izgatavošanas un stila speciālistei LAURAI CEPURĪTEI padodas zīmēšana, apģērba modelēšana un dziedāšana. Lai gan profesijas apguvi jau otro reizi aizkavē pandēmija, Laura un viņas kursabiedrenes kopā ar skolotāju Anitu Matuli-Bordāni turpina darināt jaunu, Lauras izdomātu un uzzīmētu tērpu kolekciju “Rotājies, mana skola”.