Dubultsvētki Tilžā jeb abi jubilāri ir dzīvi

  • Drukāt

18.novembrī Tilžas luterāņu baznīcas dārzā ierobežots klātesošo pulciņš svinēja baznīcas deviņdesmitgadi un Latvijas 102.dzimšanas dienu, lūdzoties par valsti, tautu un tās spēku. Noslēgumā pagasta pārvaldniece Anna Bērziņa čaklākajiem pagasta ļaudīm pasniedza Tilžas pagasta pateicības zīmes.