Rakstos

Papildina kultūras mantojuma sarakstu

  • Drukāt

Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts 2020.gadā papildināts ar piecām vērtībām, tādējādi turpinot pirms četriem gadiem uzsākto Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanas procesu. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) šogad saņēma astoņus pieteikumus Nemateriālā kultūras mantojuma (NKM) vērtību saraksta papildināšanai. 30.oktobra sēdē Padome lēma, ka NKM sarakstā iekļaujamas piecas Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, tostarp “Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē” (pieteicējs Viļakas novada pašvaldība). Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, publisku NKM saraksta vērtību apliecinājumu pasniegšanas ceremoniju LNKC šoreiz nerīkos, taču sarakstā iekļauto vērtību pieteicējus godinās atsevišķi.