Rakstos

Uzsāk aptauju par energoresursu patēriņu

  • Drukāt

Pirmdien Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāka energoresursu patēriņa aptauju mājsaimniecībās. Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik elektroenerģijas, dabasgāzes, malkas un citu energoresursu patērē Latvijas mājsaimniecības un kādi ir to izdevumi par šiem resursiem. Šāda aptauja notiek reizi piecos gados un tās rezultātus izmanto Latvijas enerģētikas stratēģijas sagatavošanā un ieviešanā, kā arī Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķiniem. Aptaujā aicinātas piedalīties 11 000 mājsaimniecības, kas saņems vēstuli ar uzaicinājumu līdz 30.decembrim anketu aizpildīt elektroniski.