Rakstos

Ieceļ jaunu izpilddirektori

  • Drukāt

Vakar par Balvu novada pašvaldības izpilddirektori ar 2021.gada 2.martu iecēla līdzšinējo izpilddirektores vietnieci Guntu Raibekazi. ‘Par’ nobalsoja 11 deputāti (sēdē nepiedalījās S.Puks, balsojumā klātienē nepiedalījās S.Kindzule, J.Zakarīts un I.Ņikuļina). Interesanti, ka pirms balsojuma protokola apstiprināšanas deputāti apmainījās ar savdabīgiem komentāriem, piemēram, I.Kaļva pajokoja: “Ja cilā rokas, nav atstiepis kājas.”