1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
24-05-2022
Vārdadienas šodien: Anšlavs, Junora

Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2021.g.)

Dievkalpojumi
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 16.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.maijā – Svētā Gara Nosūtīšana (Vasarsvētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 30.maijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 2.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 16.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.00; 30.maijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – sakarā ar Covid-19 dievkalpojumi nenotiks, lai pasargātu iemītniekus no vīrusa.
Šķilbēnos – 1.maijā – S.Jāzeps-strādnieku aizbildnis – plkst. 9.00; 2.maijā – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 9.maijā – 6.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 13.maijā – Kunga debesskāpšanas svētki – plkst. 9.00; 16.maijā – 7.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšanas svētki (Vasarsvētki) – plkst. 9.00; 30.maijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.maijā – S.Jāzeps-strādnieku aizbildnis – plkst. 11.30; 2.maijā – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 9.maijā – 6.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 13.maijā – Kunga debesskāpšanas svētki – plkst. 11.30; 16.maijā – 7.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšanas svētki (Vasarsvētki) – plkst. 11.30; 30.maijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 11.30.
Tilžā - 1.maijā – S.Jāzeps-strādnieku aizbildnis – plkst. 14.30; 2.maijā – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 9.maijā – 6.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 13.maijā – Kunga debesskāpšanas svētki – plkst. 14.30; 16.maijā – 7.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšanas svētki (Vasarsvētki) – plkst. 14.30; 30.maijā – Vissvētās Trīsvienības svētki – plkst. 14.30.
Bēržos - 2.maijā plkst. 9.30; 9.maijā plkst. 10.00; 13.maijā plkst. 10.00; 16.maijā plkst. 9.30; 23.maijā plkst. 9.30; 30.maijā plkst. 10.00.
Augustovā - 2.maijā plkst. 12.00; 16.maijā plkst. 12.00; 23.maijā plkst. 12.00.
Rugājos - 2.maijā plkst. 14.00; 16.maijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 9.maijā plkst. 13.00; 23.maijā plkst. 15.00.
Skujetniekos – 22.maijā plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un svētbrīdis baznīcā plkst. 11.00; 9.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 13.maijā – Kunga debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 un 18.00; 16.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 9.00; 23.maijā – Svētā Gara nosūtīšana jeb Vasarsvētki, Sv.Mise - plkst. 11.00; 30.maijā – par. lit. laika svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 2.maijā plkst. 10.00; 9.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 13.maijā - Debesbraukšanas dienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 16.maijā plkst. 10.00; 23.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 30.maijā - Trīsvienības svētku dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 9.maijā plkst. 15.00; 30.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 14.00.
Viļakā - 9.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst. 12.00; 23.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā - 23.maijā - Vasarsvētku dievkalpojums - plkst. 15.00.
Iesvētes mācība Balvu evaņģēliski luteriskajā draudzē (interesēties pie mācītāja Mārtiņa Vaickovska, tālr. nr. 29638005).

Kapusvētki

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Miezāju kapos – 12.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu kapos – 12.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas kapos – 19.jūnijā plkst. 15.00; Derdziņu kapos – 19.jūnijā plkst. 16.30; Dampadruvas kapos – 26.jūnijā plkst. 15.00; Kačupes kapos – 26.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos – 27.jūnijā plkst. 16.00; Začu kapos – 3.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos – 3.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 10.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 10.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 15.00; Naudaskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 31.jūlijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 7.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 8.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 8.augustā plkst. 15.00.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Sudarbes kapos – 5.jūnijā plkst. 14.30; Kraukļevas kapos – 5.jūnijā plkst. 16.00; Auškas kapos – 5.jūnijā plkst. 17.00; Vilkavas kapos - 12.jūnijā plkst. 12.00; Putrānu kapos – 12.jūnijā plkst. 14.00; Kaupiņu kapos – 12.jūnijā plkst. 15.30; Ķeiseļovas kapos – 12.jūnijā plkst. 17.00; Līdumnieku kapos – 19.jūnijā plkst. 13.30; Golvoru kapos – 19.jūnijā plkst. 15.00; Saksmales kapos - 19.jūnijā plkst. 16.30; Vārnienes kapos – 26.jūnijā plkst. 12.00; Silenieku kapos – 26.jūnijā plkst. 14.00; Cepurnieku kapos – 26.jūnijā plkst. 15.30; Slavītu kapos – 26.jūnijā plkst. 17.00; Mastarīgas kapos – 3.jūlijā plkst. 12.30; Bēržu kapos – 3.jūlijā plkst. 14.30; Lieparu kapos – 3.jūlijā plkst. 16.30; Stāmeru kapos – 10.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu kapos – 10.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 17.jūlijā plkst. 16.30; Cūkusalas kapos - 24.jūlijā plkst. 12.00; Dubļukalna kapos – 24.jūlijā plkst. 13.30; Reibānu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.30; Upatnieku kapos – 31.jūlijā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00.

Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Čilipīnes kapos - 22.maijā plkst. 15.00; Gubas kapos – 29.maijā plkst. 13.00; Dansku kapos – 29.maijā plkst. 15.00; Gusakovas kapos – 5.jūnijā plkst. 13.00; Merkuzīnes kapos - 5.jūnijā plkst. 15.00; Ostraleidumu kapos – 12.jūnijā plkst. 13.00; Bēliņu kapos - 12.jūnijā plkst. 15.00; Dagunovas kapos – 19.jūnijā plkst. 13.00; Breksenes kapos - 19.jūnijā plkst. 15.00; Loginu kapos – 26.jūnijā plkst. 13.00; Slobodas kapos - 26.jūnijā plkst. 15.00; Buku-Zelču kapos – 3.jūlijā plkst. 13.00; Vilkovas kapos - 3.jūlijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 10.jūlijā plkst. 13.00; Plieševas kapos - 10.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 17.jūlijā plkst. 13.00; Pleševas kapos - 17.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 24.jūlijā plkst. 13.00; Ploskīnes kapos - 24.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.00; Dukuļevas kapos - 31.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 7.augustā plkst. 13.00; Augstasila kapos - 7.augustā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.

Tilžas katoļu draudzes kapsētās
Kāpessila kapos – 6.jūnijā plkst. 16.00; Ūdrenes kapos – 13.jūnijā plkst. 16.00; Ranguču kapos – 20.jūnijā plkst. 16.00; Purviņu kapos – 4.jūlijā plkst. 16.00; Lutanāna kapos – 11.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 18.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 25.jūlijā plkst. 16.00.
Svētā Mise (vissvarīgākā lūgšana) par aizgājējiem notiks pirms katriem kapusvētkiem plkst. 14.30 Tilžas draudzes baznīcā.

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
3.jūlijā Viduču kapos plkst. 14.00 un Olutovas kapos plkst. 16.00; 10.jūlijā Slotukalna kapos plkst. 14.00 un Lašku kapos plkst. 16.00; 17.jūlijā Skandines kapos plkst. 14.00 un Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 25. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00 (pēc tam uz kapiem plkst. 14.00) un Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00; 1.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos (pēc Sv. Mises baznīcā ap plkst. 12.30); 7.augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 21.augustā Rejevas kapos plkst. 15.00; 29.augustā Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 12.septembrī Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 16.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi maijā ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.maijā – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.maijā – Lieldienu V...

 • Lieldienu dievkalpojumi

  (Derīgas Ziņas)

  PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒSBalvos – 20.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums. 21.aprīlī plkst. 8.00 liturģija. Plkst. 15.00 Evaņģēliju lasīšana. 22.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums ar...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos1.aprīlī – Krustaceļš, Sv.Mise – plkst. 18.00; 3.aprīlī – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.aprīlī – Krustaceļš - plkst. 18.00; 10.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena...

 • Dievkalpojumi martā (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā – Pelnu trešdiena (Stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 4.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 6.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00; 11.martā –...

 • Dievkalpojumi februārī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 5.februārī – Sv.Agate (piemiņas diena -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 9.janvārī – Kunga Jēzus Kristīšanas svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma II svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma III...

 • Dievkalpojumi decembrī (2021.g.) (papildināts)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos –5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 12.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst....

 • Dievkalpojumi decembrī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 28.novembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00. 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un...

 • Dievkalpojumi oktobrī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, V.J.Marija Rožukroņa Karaliene (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 10.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi septembrī un svecīšu vakari (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi septembrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 12.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.