1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
24-05-2022
Vārdadienas šodien: Anšlavs, Junora

Kapusvētki jūlijā un augustā (2021)

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Začu kapos – 3.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos – 3.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 10.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 10.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 15.00; Naudaskalna kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 31.jūlijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 7.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 8.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 8.augustā plkst. 15.00.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Mastarīgas kapos – 3.jūlijā plkst. 12.30; Bēržu kapos – 3.jūlijā plkst. 14.30; Lieparu kapos – 3.jūlijā plkst. 16.30; Stāmeru kapos – 10.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu kapos – 10.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 17.jūlijā plkst. 16.30; Cūkusalas kapos - 24.jūlijā plkst. 12.00; Dubļukalna kapos – 24.jūlijā plkst. 13.30; Reibānu kapos – 24.jūlijā plkst. 15.30; Upatnieku kapos – 31.jūlijā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 31.jūlijā plkst. 15.00.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Buku-Zelču kapos – 3.jūlijā plkst. 13.00; Vilkovas kapos - 3.jūlijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 10.jūlijā plkst. 13.00; Plieševas kapos - 10.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 17.jūlijā plkst. 13.00; Pleševas kapos - 17.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 24.jūlijā plkst. 13.00; Ploskīnes kapos - 24.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 31.jūlijā plkst. 13.00; Dukuļevas kapos - 31.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 7.augustā plkst. 13.00; Augstasila kapos - 7.augustā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem tiks noturēta kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
Purviņu kapos – 4.jūlijā plkst. 16.00; Lutanāna kapos – 11.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 18.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 25.jūlijā plkst. 16.00.
Svētā Mise (vissvarīgākā lūgšana) par aizgājējiem notiks pirms katriem kapusvētkiem plkst. 14.30 Tilžas draudzes baznīcā.
Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
3.jūlijā Viduču kapos plkst. 14.00 un Olutovas kapos plkst. 16.00; 10.jūlijā Slotukalna kapos plkst. 14.00 un Lašku kapos plkst. 16.00; 17.jūlijā Skandines kapos plkst. 14.00 un Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 25. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00 (pēc tam uz kapiem plkst. 14.00) un Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00; 1.augustā Viļakas Sv. Mateja kapos (pēc Sv. Mises baznīcā ap plkst. 12.30); 7.augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 21.augustā Rejevas kapos plkst. 15.00; 29.augustā Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 12.septembrī Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 16.00.
Luteriskajās draudzēs
3.jūlijā plkst. 11.00 Kamoļkalna kapos, plkst. 12.00 Vectilžas kapos un plkst. 16.00 Čudarienes kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 Balvu kapos un plkst. 13.00 Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 Andrukalna kapos; 17.jūlijā plkst. 11.00 Garosilu kapos, plkst. 12.00 Pokratas kapos un plkst. 14.00 Gaiļakalna kapos; 25.jūlijā plkst. 11.00 Kārsavas kapos; 31.jūlijā plkst. 11.30 Beņislavas kapos, plkst. 13.00 Krišjāņu kapos un plkst. 15.00 Kāpessila kapos;1.augustā plkst. 10.00 Jaškovas kapos; 8.augustā plkst. 12.00 Priedaines kapos.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi maijā ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.maijā – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.maijā – Lieldienu V...

 • Lieldienu dievkalpojumi

  (Derīgas Ziņas)

  PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒSBalvos – 20.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums. 21.aprīlī plkst. 8.00 liturģija. Plkst. 15.00 Evaņģēliju lasīšana. 22.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums ar...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos1.aprīlī – Krustaceļš, Sv.Mise – plkst. 18.00; 3.aprīlī – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.aprīlī – Krustaceļš - plkst. 18.00; 10.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena...

 • Dievkalpojumi martā (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā – Pelnu trešdiena (Stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 4.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 6.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00; 11.martā –...

 • Dievkalpojumi februārī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 5.februārī – Sv.Agate (piemiņas diena -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 9.janvārī – Kunga Jēzus Kristīšanas svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma II svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma III...

 • Dievkalpojumi decembrī (2021.g.) (papildināts)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos –5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 12.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst....

 • Dievkalpojumi decembrī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 28.novembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00. 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un...

 • Dievkalpojumi oktobrī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, V.J.Marija Rožukroņa Karaliene (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 10.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi septembrī un svecīšu vakari (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi septembrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 12.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.