1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
28-09-2021
Vārdadienas šodien: Lana, Sergejs, Svetlana

Rakstos

Tikai galējas nepieciešamības gadījumā

Šovasar ir novērots liels dažādu kukaiņu uzlidojums. Kultūraugi arī slimo, un tas sagādā galvassāpes lauksaimniekiem. Vai lauksaimniecībā izmantotie augu aizsardzības līdzekļi nevar nodarīt kaitējumu augsnei, dzīvniekiem, kā arī pašiem cilvēkiem?

Sazinoties ar Valsts augu aizsardzības dienesta sabiedrisko attiecību speciālisti Daci Ūdri, uzzinājām, ka šogad dienesta inspektori veikuši 923 šādu līdzekļu lietošanas pārbaudes, tostarp operatīvi reaģējot uz 72 iedzīvotāju ziņojumiem. Konstatēti 43 pārkāpumi. Biežāk saņemtās sūdzības skar ietekmi uz apkārtējo vidi, un runa ir par smidzinājuma nonākšanu blakus laukā, piemājas dārzā vai tuvu virszemes ūdens objektam (ezeram, upēm). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pārkāpumu skaits līdzekļu pielietošanā nav būtiski mazinājies, taču par situāciju kopumā varēs spriest tikai pēc aktīvās lauksaimniecības sezonas beigām. Vairums pārkāpumu saistīti ar virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas neievērošanu.
Vidēji reizi četros gados dienests plānveida pārbaudēs pārbauda katru lauksaimnieku, kurš kultūrauga audzēšanā izmanto aizsardzības līdzekļus, bet situācijās, kad ziņo par iespējamo kaitējumu apkārtējai videi, veic operatīvās pārbaudes. Šogad pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” pārbaudīti 86 augu, 3 bišu un 2 zivju paraugi, un atliekvielu klātbūtne konstatēta 22 paraugos. Tas bijis par pamatu 26 administratīvā pārkāpuma lietu uzsākšanai un soda piemērošanai par 42 pārkāpumiem.
Skaidrs, ka lauksaimniecībā izmanto daudz dažādu vielu, kas, nepareizi lietojot, var sabojāt produkcijas kvalitāti, kā arī piesārņot vidi vai pasliktināt pašu cilvēku veselību. Tāpēc speciālisti atgādina, ka vienmēr jāseko līdzi integrētās augu aizsardzības principiem un šie līdzekļi jāpielieto tikai galējas nepieciešamības gadījumā.
Pirms augu aizsardzības līdzekļus reģistrē lietošanai Latvijā, eksperti, pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem, tos izvērtē vairākos līmeņos, pārbaudot un reģistrējot to darbīgo vielu. Tad notiek produkta, kas satur darbīgo vielu, zonālā izvērtēšana, un visbeidzot dalībvalstu eksperti vērtē, vai produkts atbilst nacionālajām prasībām. Tiek izskatīta virkne dokumentācijas ar lielu daudzumu zinātniski pamatotu pētījumu par konkrētā līdzekļa ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un pārtikas drošību. Kad visi šie soļi veikti, aizsardzības līdzeklis ir pieejams lietošanai lauksaimniekam.

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Vai pašvaldībām jārīko atklāti konkursi iestāžu vadītāju amatiem?