Dievkalpojumi septembrī un svecīšu vakari (2021.g.)

  • Drukāt

Dievkalpojumi septembrī

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 12.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 19.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00; 26.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.septembrī - draudzes svētki, godinot Svētos Erceņģeļus, Sv.Mise - plkst. 16.00.
Šķilbēnos – 5.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 12.septembrī plkst. 9.00; 14.septembrī – Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 18.00; 19.septembrī plkst. 9.00; 26.septembrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 5.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 12.septembrī plkst. 11.30; 14.septembrī plkst. 11.30; 19.septembrī plkst. 11.30; 26.septembrī plkst. 11.30.
Tilžā - 5.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 12.septembrī plkst. 14.30; 14.septembrī plkst. 14.30; 19.septembrī plkst. 14.30; 26.septembrī plkst. 14.30.
Bēržos - 5.septembrī plkst. 9.30; 12.septembrī plkst. 10.00; 19.septembrī plkst. 9.30; 26.septembrī plkst. 10.00.
Augustovā - 5.septembrī plkst. 12.00; 19.septembrī plkst. 12.00.
Rugājos - 15.septembrī plkst. 14.00; 19.septembrī plkst. 14.00.
Krišjāņos - 12.septembrī plkst. 13.00; 26.septembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 8.septembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.
Viļakā – 5.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIIl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 8.septembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 12.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 18.septembrī - pateicības Sv.Mise vitrāžu atjaunošanas labdariem – plkst. 11.00 un plkst. 12.30 (vitrāžu iesvētīšana); 19.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, ražas svētki un svētība lauku labumiem, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.septembrī Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 12.septembrī – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 19.septembrī – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 26.septembrī – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 12.septembrī Svētdienas dievkalpojums - plkst. 14.00; 26.septembrī Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 12.septembrī Svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00; 26.septembrī Svētdienas dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 19.septembrī Svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.

Svecīšu vakari

Romas katoļu draudzēs
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
18.septembrī plkst. 15.00 Golvoru kapos un plkst. 16.30 Līdumnieku kapos; 25.septembrī plkst. 15.00 Bēržu kapos, plkst. 16.30 Mastarīgas kapos un plkst. 18.00 Lieparu kapos; 2.oktobrī plkst. 13.00 Putrānu kapos – 13.00, plkst. 15.00 Slavītu kapos un plkst. 17.00 Dekšņu kapos; 9.oktobrī plkst. 13.00 Čušļu kapos, plkst. 14.30 Stāmeru kapos, plkst. 16.00 Dubļukalna kapos un plkst. 17.30 Vilkavas kapos; 16.oktobrī plkst. 13.30 Vārnienes kapos, plkst. 15.00 Cepurnieku kapos un plkst. 17.00 Saksmales kapos; 23.oktobrī plkst. 13.00 Kraukļevas kapos, plkst. 14.00 Auškas kapos, plkst. 15.30 Sudarbes kapos un plkst. 17.00 Cūkusalas kapos; 30.oktobrī plkst. 12.00 Silenieku kapos, plkst. 13.30 Reibānu kapos un plkst. 15.00 Bolupes kapos.
Viļakas draudžu kapsētās
9.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapsētā; 16.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapsētā; 23.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapsētā; 30.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapsētā.
Luteriskajās draudzēs
18.septembrī plkst. 14.00 Kamoļkalna kapsētā; 18.septembrī plkst. 16.00 Vectilžas kapsētā; 18.septembrī plkst. 18.00 Čudarienes kapsētā; 25.septembrī plkst. 15.00 Gaiļakalna kapsētā; 25.septembrī plkst. 18.00 Balvu kapsētā; 2.oktobrī plkst. 15.00 Andrakalna kapsētā; 2.oktobrī plkst. 17.00 Garosilu kapsētā; 2.oktobrī plkst. 18.00 Pokratas kapsētā; 9.oktobrī plkst. 16.00 Krišjāņu kapsētā; 9.oktobrī plkst. 18.00 Kāpessila kapsētā; 16.oktobrī plkst. 15.00 Miezāju kapsētā; 16.oktobrī plkst. 18.00 Priedaines kapsētā; 17.oktobrī plkst. 15.00 Jaškovas kapsētā.