Afiša ar 26.jūliju

  • Drukāt

Balvos
17.augustā NOVADA DIENA BALVOS
 “IEELPA. IZELPA. ELPA.”
Plkst. 11.00  “IR LABI  KOPĀ  BŪT”. Svētbrīdis un Tautas pūtēju orķestra “Balvi” garīgās mūzikas koncerts Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Plkst. 12.00 “JŪTU DRAUGA PLECU!”. Jautrie starti ģimenēm.
Plkst. 14.00 “DRAUDZĒSIMIES!”. Balvu novada dzejnieku un tautas muzikantu tikšanās “Balvu ezera viļņos” skatu laukumā pie Balvu ezera.
Plkst. 16.00  “JA TU VĒLIES DRAUGU, PIERADINI MANI!”. Konkursa “Sakoptākais īpašums” uzvarētāju apbalvošanas pasākums.
Plkst. 18.00 “DRAUDZĪBAS PĪNĒ MŪSU DOMAS UN DARBI SAVIJAS” - svētku gājiens no Balvu Kultūras un atpūtas centra laukuma pa Bērzpils, Teātra, Partizānu, Brīvības ielām.
Neej man pa priekšu - iespējams, neiešu tev pa pēdām. Nenāc man pa pēdām - iespējams, nevarēšu būt tev par ceļvedi. Nāc blakus man un esi mans draugs!
Plkst. 18.15 draugu tikšanās “TU ESI MANS DRAUGS”. Sadraudzības pilsētu tautas mākslas kolektīvu kopkoncerts.
Mans mīļais draugs tai tālā zemē, ko jūti Tu? Ko domā? Tik daudz ko gribu uzzināt, Tevi satikt un parunāt.
Plkst.19.30 “MAN VIEGLI ELPOT KOPĀ AR TEVI...”. Atzinības rakstu pasniegšana un muzikālās apvienības “Vintāža” vieskoncerts.
Plkst. 22.00  balle “Draugu dziesma”. “DĀVINU SAVAM NOVADAM PUSSTUNDU MŪZIKAS!”

Balvu muižas koncertzālē
24. un 25.augustā 14.KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS.
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
2.stāvā skatāma Balvu Tautas teātra aktieru fotogalerija.

Balvu Novada muzejā
 o Medību trofeju izstāde. o Nikolaja Gorkina  fotoizstāde “Mūsu spārnotie draugi”. o Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde. o  Jāņa Bērziņa fotoizstāde “Norvēģijas skati”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  Muzeja mājaslapa: www.muzejs.balvi.lv vai arī www.draugiem.lv/balvumuzejs. Ieejas maksa - par brīvu, ziedojumi.

Briežuciemā
27.jūlijā plkst. 10.00  pamatskolas mazajā zālē radošā darbnīca - prezentācija “Cepure=es”. Līdzi jāpaņem tikai cepure, ko vēlies izrotāt un pārveidot.
6.augustā  organizē ekskursiju pa bijušo Balvu rajonu pagasta vecākajai paaudzei. Izbraukšana no pagasta centra plkst. 9.00. Pieteikties līdz 4.augustam pagasta pārvaldē, pie Zitas tautas namā vai Silvijas skolā.

Bērzpilī
26.jūlijā plkst. 20.00 estrādē pasākums “Dziesma Bērzpilij”. Ballē spēlēs grupas “Draugi” (Tilža), “Posms” (Rīga), Ainārs Lipskis (Ludza), Zintis Krakops (Tilža) u.c. grupas. Ieeja uz koncertu un balli - Ls 1,50.

Krišjāņos
27.jūlijā plkst. 19.00 Bērnības un Pilngadības svētku pasākums. Aicināti piedalīties 2008.gadā dzimušie bērni un 1995.gadā dzimušie jaunieši. Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku (Gulbene). Ieejas maksa Ls 1,50.

Vīksnā
27.jūlijā plkst. 17.00 skolas sporta laukumā pagasta sporta spēles. Individuālas un komandu sacensības. Bērniem piepūšamās atrakcijas, kartings (10 min. - Ls 0,50), batuts.
VĪKSNAS skolai – 100! Aicinām skolas absolventus, bijušos pedagogus un darbiniekus uz skolas jubilejas svinībām 3.augustā plkst. 18.00 Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē. Reģistrācija no plkst. 17.30, dalības maksa – 2 lati. Līdzi ņemt skaistas atmiņas, labu noskaņojumu un groziņu. Kopīgi baudīsim satikšanās prieku, sildīsimies pie atmiņu ugunskura un līksmosim ballē!
10.augustā tautas namā Jaunības svētki. Plkst. 22.00 balle kopā  ar Zinti Krakopu.

Medņevā
26.jūlijā plkst. 22.00 balle kopā ar “Medņevas junioriem”. Ieejas maksa - Ls 1,50.

Šķilbēnos
26.jūlijā plkst. 10.00 kultūras centrā bērnu rīts “Mēs savam pagastam”. Meistardarbnīcās gatavosim piemiņas lietiņas. Cienastā cukurvate un limonāde.
27.jūlijā plkst. 18.00 Svētā Mise Šķilbēnu pagasta katoļu baznīcā. Plkst. 19.00 pie Rekavas kultūras centra PILNGADĪBAS svētki. Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva. Plkst. 11.00 Šķilbēnu pagasta Balkanos notiks skriešanas sacensību “Balkanu apļi” 2.kārta. Dalījums vecuma grupās, distances 1-4 km. Apbalvošana ar diplomiem un balviņām. Laipni aicināti visi piedalīties! Sīkāka informācija pie P.Vancāna.

Baltinavā
Līdz 10.augustam novada muzejā Vijas Supes-Siliņas fotoizstāde “Ar Mīlestību no Surikovas”.
27.jūlijā Baltinavas novada svētki. No plkst. 10.00 līdz 18.30 dažādas aktivitātes. Plkst. 19.00 svētku koncerts. Visas dienas garumā amatnieku tirdziņš parkā. Līdz 22.jūlijam notiek fotokonkurss “Skaista mana tēva sēta”. Sīkāka informācija www.baltinava.lv.

Rugāju novadā
27.jūlijā plkst. 14.00 Rugāju parka estrādē koncertprogramma “Čigānzēni”. Piedalās Dzintars Čīča, Kaspars Antess, brāļi Riči un pianists Anatolijs Livča. Programmā: čigānu tautasdziesmas un latviešu estrādes dziesmas čigāniskos motīvos. Ieeja brīva. No plkst. 12.00 parkā amatnieku tirdziņš. Plkst. 20.00 tautas namā Smiltenes teātra “Mēris” joku izrāde “Meklējam tenoru”, ieeja brīva.
27.jūlijā no plkst. 8.00 Rugāju šautuvē Austrumlatvijas mednieku sacensības šaušanā.

Viļakā
30.jūlijā
Plkst. 13.00 izstādes “NO SENATNES LĀDES” atklāšana Viļakas novada bibliotēkā (Tautas ielā 6).
Plkst. 14.00 izstādes “VIĻAKAS HRONIKA FOTOGRĀFIJĀS” atklāšana Viļakas Novada muzejā (Balvu ielā 13).
Plkst. 15.00 dzejas krājuma “DVĒSELES AKA” atvēršanas svētki Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā (Klostera ielā 1).

31.jūlijā
PIEMIŅAS BRĪŽI:
o  Plkst. 11.00 Somugru senkapos (pie Viļakas luterāņu baznīcas).
o  Plkst. 11.40 grāfu Lippe-Lipsku dzimtas kapenēs.
o  Plkst. 12.00 Sv. Mise Viļakas Romas katoļu baznīcā.
o Plkst. 16.00 Konkursu “Ezīgākais ezis” un “Veidosim  skaistu un sakoptu savu novadu”, zīmējumu un radošo darbu konkursa  “VIĻAKAI (MARIENHAUZENAI) - 720” dalībnieku godināšana Viļakas Valsts ģimnāzijas aktu zālē (Pils ielā 11).

1.augustā
Plkst. 12.00 “NĀC UN IZVEIDO SAVU EZI”. Aicinām ikvienu interesentu (individuāli, kopā ar draugiem, domubiedriem, kolektīvu) pilsētas skvērā izveidot vai atnest jau izveidotu EZI.
o  Visi kopā no līdzpaņemtajiem ziediem veidosim ZIEDOŠO EZI, darbosimies kopīgās aktivitātēs un mūs priecēs novada mazie mākslinieki.
 Plkst. 20.00 teatralizēts uzvedums “GADSIMTU KRUSTCELĒS” Viļakas ezera pludmalē. Improvizētā  muižas pagalmā izdzīvosim Viļakas vēstures līkločus.     
Plkst. 21.00 sagaidīsim grāfieni Alinu Lippe-Lipsku ar meitām Mariju, Rafaelu, Sofiju un Imeldu. Vakara viesi - seno deju grupa “Ballare” (Rīga).
Lai mūsu PILSĒTA šajā naktī būtu skaista un gaiša, aicinām ikvienu apmeklētāju līdzi ņemt gaismas laternu vai izveidot peldošu gaismas ķermeni, ko palaist ezera ūdeņos.

2.augustā
Plkst. 5.00 makšķerēšanas sacensības “IEMETAM. IZVELKAM. IR!”. Plkst. 4.30 dalībnieku reģistrācija pie Neptūna un nāriņām Viļakas ezera pludmalē.
Plkst. 10.00 sportiskas aktivitātes Viļakas ezera pludmalē:
orientēšanās sacensības;
sportiskas disciplīnas visām gaumēm un paaudzēm;
komandu stafetes;
o  ģimeņu stafetes;
zivju zupas vārīšana un baudīšana;
staigāšana pa ezera ūdeni ūdensbumbās un ūdenskurpēs;
o  labāko makšķernieku un sportistu apbalvošana.
Ar sacensību nolikumiem var iepazīties Viļakas novada mājaslapā www.vilaka.lv.
Plkst. 18.00 Jaungulbenes tautas nama amatierteātra “Kuriozs” izrāde J.Palevičs “PREILENĪTE” Viļakas kultūras namā (Pils ielā 13).
Plkst. 21.00 “VASARAS NAKTS LŪGŠANU” izdziedāsim kopā ar Kubulu pagasta jaukto vokālo ansambli (vadītāja Anastasija Ločmele) Viļakas Romas katoļu baznīcā.
Plkst. 22.30 “MARIENHAUZENAS PILS SPOKU ATKALREDZĒŠANĀS”  pie Viļakas Novada muzeja (Balvu ielā 13).

3.augustā
Plkst. 7.30 katoļu, luterāņu un pareizticīgo baznīcu ZVANU SASAUKŠANĀS.
Plkst. 9.30 “LABRĪT, VIĻAKA!”:
o modināsim pilsētu kopā ar mīmiem no Rīgas, Viļakas Mūzikas un mākslas skolas saksafonistiem un jaukto kori “Viola” pie novada Domes (Abrenes ielā 26).
Plkst. 10.00 kopā ar mīmiem dosimies uz Pils ielu, kur visas dienas garumā “ES, TU, MĒS VISI KOPĀ - IESIM, DARBOSIMIES, SVINĒSIM”:
o     tirgosimies Amatnieku tirdziņā;
o     darbosimies meistardarbnīcās;
    kopā ar “Kroma kolna brolisti”:
       piemērīsim bruņukreklu (kalčugu);
   *     šausim ar loku;
   *     vērosim  tautastērpu demonstrēšanu;
   *     zobencīņu paraugdemonstrējumus;
   *     “aizsargāsim” Viļaku no uzbrucējiem.
o   Ar Valsts robežsardzes atbalstu kopā ar Viļakas un Aviācijas pārvaldēm un Valsts robežsardzes koledžu:
   *     pētīsim robežsardzes vēsturi;
   *     apskatīsim bruņojumu, ekipējumu un tehniku;
   *     vizināsimies ar kvadracikliem;
   *     novērtēsim helikopteru (apskatīties, jautāt par uzbūvi un arī iekāpt iekšā varēs no plkst. 11.00  līdz 12.00);
   *     pārliecināsimies par kinologu un viņu dienesta suņu prasmēm no plkst. 12.15 līdz 13.15.
o     Andelēsimies Krāmu tirdziņā, ko piedāvās privātmuzejs “Cīrulīši”.
o     Atbalstīsim ielu vingrotājus (pilsētas jauniešus) viņu paraugdemonstrējumos.
o     Izbaudīsim dziedošo un dejojošo kolektīvu koncertus Zaļajā laukumā:
   *  plkst. 10.00 iepazīšanās;
   *  plkst. 10.15 mīmi (Rīga);
   *  plkst. 10.30 ielu vingrotāji (pie sporta zāles);
   *  plkst. 11.00 “Cirks par RUBLI” (Rīga);
   * plkst. 12.00 Viļakas kultūras nama dejotāju, dziedātāju, teātra spēlmaņu koncerts;
   *  plkst. 12.45 ielu vingrotāji (pie sporta zāles);
   *  plkst. 13.00 līnijdejas - dejojam visi;
   * plkst. 13.30 “Malēnieši - smalki ļaudis” - koncertuzvedums Alūksnes deju kopas “Jukums” izpildījumā;
   * plkst. 14.00 Igauņu vieskolektīvu - deju kopas un vokālās grupas koncerts;
   * plkst. 15.00  “Hroma kolna broliste” - pils ieņemšanas inscinējums.
Plkst. 18.15 katoļu, luterāņu un pareizticīgo baznīcas ZVANU SASAUKŠANĀS.
Plkst. 18.30 SVĒTKU GĀJIENS no novada Domes uz estrādi.
Plkst. 19.00 SVĒTKU NOSLĒGUMS pilsētas estrādē.
Plkst. 20.00 koncerts “ATKAL, ATKAL IR DEBESIS PUŠU” visiem zināmas un iemīļotas dziesmas, dejas krāšņums un līdzi dziedāšana  kopā ar grupām * “Eoliku” * “Dāmu pops” *Antru Stafecku *Raimondu Vazdiku *Aldi Siliņu *Ievu Akurāteri *Olgu Rajecku *tautas deju ansambļa “Līgo” bērnu studiju Jāņa Purviņa vadībā.
Pēc koncerta BALLE kopā ar grupu “Kantoris 04”.
Plkst. 23.45 katoļu, luterāņu un pareizticīgo baznīcu ZVANU SASAUKŠANĀS.
Plkst. 24.00  SVĒTKU SALŪTS.

4.augustā
Plkst. 9.00 un 11.00 Svētā Mise Viļakas  Romas katoļu baznīcā.
Plkst. 10.00 kapusvētki Jaškovas kapos.
Plkst. 12.30 kapusvētki sv. Mateja kapos (Miera kapos).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta