Vau, Ziemassvētki tuvojas!

  • Drukāt

Pirmajā adventē pie Balvu Kultūras un atpūtas centra iededza pilsētas Centrālo egli. Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atgādina, ka Balvu pilsētā ir ļoti skaista tradīcija, ka Pirmajā adventē iemirdzas pilsētas Centrālā egle,  dzirdamas bērnu čalas un smiekli: “Pirmo svecīti iededzam ar cerību, un bērni ir mūsu cerība.”