Noplēš uz afišu stenda piestiprināto informāciju

  • Drukāt

Laikrakstā “Vaduguns” regulāri rakstām par dažādiem notikumiem, kas saistīti ar huligānisku rīcību vai, piemēram, svešas mantas tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu. Par to vairāk jaunākajā laikraksta "Vaduguns" numurā.