Dievkalpojumi decembrī (2021.g.) (papildināts)

  • Drukāt

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos –5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 12.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.decembrī – Adventa IV svētdiena; Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.decembrī – Kristus dzimšanas svinību Vigīlija, Sv.Mise - plkst. 18.00; 25.decembrī – Kristus Dzimšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 26.decembrī – Svētā Ģimene (svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (laulības solījumu atjaunošana un svētība ģimenēm); 31.decembrī – laicīgā gada pēdējā diena, Sv.Mise - plkst. 7.30.
Sprogu baznīcā – 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.decembrī – Adventa IV svētdiena; Sv.Mise - plkst. 14.00; 24.decembrī – Kristus dzimšanas svinību Vigīlija, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – dievkalpojumi nenotiks.
Šķilbēnos – 5.decembrī - 2.Adventa svētdiena – plkst. 9.00; 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 18.00; 12.decembrī - 3.Adventa svētdiena – plkst. 9.00; 19.decembrī - 4.Adventa svētdiena – plkst. 9.00; 24.decembrī - Ziemassvētku Vigīlijas Mise – plkst. 18.00; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 9.00; 26.decembrī - Svētās Ģimenes svētki - plkst. 9.00; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 18.00.
Baltinavā –5.decembrī - 2.Adventa svētdiena – plkst. 11.30; 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 11.30; 12.decembrī - 3.Adventa svētdiena – plkst. 11.30; 19.decembrī - 4.Adventa svētdiena – plkst. 11.30; 24.decembrī - Ziemassvētku Vigīlijas Mise – plkst. 20.00; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 11.30; 26.decembrī - Svētās Ģimenes svētki - plkst. 11.30; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 11.30.
Tilžā - 5.decembrī - 2.Adventa svētdiena – plkst. 14.30; 8.decembrī - Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 14.30; 12.decembrī - 3.Adventa svētdiena – plkst. 14.30; 19.decembrī - 4.Adventa svētdiena – plkst. 14.30; 24.decembrī - Ziemassvētku Vigīlijas Mise – plkst. 14.30; 25.decembrī - Mūsu Kunga Jēzus Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 14.30; 26.decembrī - Svētās Ģimenes svētki - plkst. 14.30; 31.decembrī - Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise – plkst. 14.30.
Bēržos - 5.decembrī - mēneša I svētdiena. Adventa II svētdiena – plkst. 9.30; 8.decembrī – Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 10.00; 12.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 10.00; 19.decembrī - Adventa IV – plkst. 9.30; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 19.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 10.00; 26.decembrī - Svētā ģimene - Jēzus, Marija un Jāzeps – plkst. 10.00; 27.decembrī - Svētais Jānis, Apustulis un Evaņģēlists (šajā dienā svēta sauso vīnu un sulas) – plkst. 11.00; 31.decembrī - Vecgada diena - plkst. 12.00.
Augustovā - 5.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa II svētdiena – plkst. 12.00; 19.decembrī - Adventa IV svētdiena – plkst. 12.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 16.00.
Rugājos - 5.decembrī - mēneša I svētdiena. Adventa II svētdiena – plkst. 14.00; 19.decembrī - Adventa VI svētdiena – plkst. 14.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 12.00.
Krišjāņos – 12.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 13.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 13.00; 26.decembrī - Svētā ģimene - Jēzus, Marija un Jāzeps – plkst. 13.00.
Skujetniekos – 4.decembrī - Adventa II svētdiena – plkst. 12.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise – plkst. 10.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 8.decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 baznīcā; 12.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 19.decembrī – Adventa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 24.decembrī – Kristus Dzimšanas svinību Vigīlija, Sv.Mise - plkst. 18.00 baznīcā; 25.decembrī – Kristus Dzimšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.decembrī – Svētā Ģimene (svētība ģimenēm, kuras ir ieradušās baznīcā), Sv.Mise - plkst. 11.00 baznīcā; 31.decembrī Sv.Mise plkst. 18.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.decembrī – 2.Adventa svētdienas ģimeņu dievkalpojums (koncerts) - plkst.10.00; 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums (koncerts) - plkst. 10.00; 19.decembrī – 4.Adventa svētdienas dievkalpojums (koncerts) - plkst. 10.00; 24.decembrī - Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums - plkst. 18.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 26.decembrī - Svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst. 18.00; 31.decembrī - Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums - plkst. 23.30; 2.janvārī - svētdienas dievkalpojums (sadraudzības pasākums) - plkst. 10.00; 6.janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums - plkst. 18.00.
Tilžā – 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums - plkst. 16.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums - plkst. 13.00; 26.decembrī - Svētdiena pēc Ziemsvētkiem (sadraudzības pasākums) - plkst. 13.00.
Viļakā - 12.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00; 24.decembrī - Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums - plkst. 15.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 19.decembrī – 3.Adventa svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums (sadraudzības pasākums) - plkst. 16.00.