Rakstos

Ieceļ Izglītības pārvaldes vadītāju

  • Drukāt

9.decembrī Balvu novada domes ārkārtas domes sēdē par Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāju iecēla Inesi Circeni (noteica mēnešalgu - EUR 1 638, lēmums stāsies spēkā ar 2022.gada 1.janvāri). Atgādinām, ka sākotnēji I.Circene atteicās no šī amata. Novada vadītājs Sergejs Maksimovs informēja, ka Intai Kaļvai piedāvāts Kultūras pārvaldes vadītājas amats, no kura I.Kaļva atteicās: “Viņa piekrita strādāt vienā komandā ar I.Circeni, kļūstot par vadītājas vietnieci. Savukārt uz Kultūras pārvaldes vadītāja amatu tiks izsludināts konkurss.”