Rakstos

Piemaksās sociālajiem darbiniekiem

  • Drukāt

Valsts piešķirs mērķdotācijas pašvaldībām, lai tās varētu nodrošināt piemaksas pie mēnešalgas par personīgo ieguldījumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sociālajiem darbiniekiem, kā arī tiem struktūrvienību un nodaļu vadītājiem, kuri strādā pašvaldību sociālajos dienestos, to struktūrvienībās un pašvaldību izveidotās iestādēs, kas sniedz sociālos pakalpojumus. No valsts budžeta šogad tam piešķirs 1,9 miljonus eiro.