Rakstos

Pārskats par veikto saimniecisko darbību mežā jāiesniedz līdz 1.februārim

  • Drukāt

Valsts meža dienests atgādina meža īpašniekiem, kuri 2021.gadā savā mežā veikuši saimniecisko darbību, ka līdz 1.februārim dienestā jāiesniedz pārskats.

Pārskats par saimniecisko darbību mežā Valsts meža dienestā (VMD) jāiesniedz meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri 2021. gadā veikuši koku ciršanu, jaunaudžu kopšanu, meža atjaunošanu vai meža ieaudzēšanu.
VMD aicina klientus atturēties no mežniecību apmeklēšanas klātienē un izmantot attālinātās iespējas pārskatu iesniegšanai.
Informāciju par 2021. gadā veikto mežsaimniecisko darbību var iesniegt:
* tiešsaistē Meža valsts reģistrā https://gis.vmd.gov.lv/;
* kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz mežniecības oficiālo e-pasta adresi. Mežniecību e-pasta adreses publicētas VMD tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” https://ej.uz/VMDkontakti;
* ar pasta starpniecību. Mežniecību adreses publicētas VMD tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti” https://ej.uz/VMDkontakti;
* ievietojot pārskatus pie mežniecībām izvietotajās pastkastītēs.
Pārskata veidlapas pieejamas VMD tīmekļvietnes sadaļā “Veidlapas” https://ej.uz/VMD veidlapas