Izstāde saieta nama logos

  • Drukāt

Bērzpils pagasta Saieta nama logos skatāma bērzpilietes Solvitas Kubakas-Hlebnajas rokdarbu izstāde. Par to vairāk jaunākajā laikraksta "Vaduguns" numurā.