Rakstos

Var pieteikties līdzfinansējumam

  • Drukāt

Dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaita, kopsapulcē vai citā Dzīvokļa īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai paredzētā kārtībā līdz 30.aprīlim var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir iebraucamo ceļu, gājēju celiņu, automašīnu stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu renovācijai vai būvniecībai 50% no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 8000 eiro.