Kubulu pagasts svin svetkus

  • Drukāt


10.augusta jau astoto reizi notika Kubulu pagasta svetki. Jau iepriekšeja vakara pie pagasta ekas pulcejas ciema iedzivotaji, lai iepriekš sagatavotos karkasos, smilts audeklos veidotu savdabigas, ar neparastu izdomu raditas dabas gleznas. Otra diena sakas ar makškerešanu diki pie bernudarza “Ievina”, kur, ka velak izradijas, vareja nokert krietnus lomus. Skatitajus parsteidza ritenotu braucamriku parade. Šeit lieta bija likta izdoma - riteni bija pierikoti pat kubulinam!
Talak sekoja jautra sportošana – gan viriešiem, gan sievietem vajadzeja sevi pieradit kvasa atrdzeršana, staigašana ar koka kajam, škeršlu joslas parvarešana, šaušana un pat kaklasaites siešana. Komandam, kuras vajadzeja but cetriem cilvekiem, vajadzeja sevi apliecinat desmit atraktivos sporta veidos - puzles likšana, naudas lidzsvarošana, iejusties jautra makslinieka loma, iesist ripu vartos, trapit kustiga merki, laivot, piepildit kubulu, gazt podus. Neizpalika ari futbola turnirs. Bernus iepriecinaja piepušamas atrakcijas, bet, kamer visi darbojas, caklas saimnieces gatavoja virumus - zupas un sautejumus, kurus visi velak baudija, nevarot vien izveleties gardako. Pec tam ciema iedzivotaji devas uz atputas vietu “Azote”, lai amfiteatri noskatitos brivdabas izradi, bet svetku nosleguma koncerta sanemtu diplomus, balvas un klausitos dziedošo Laicanu un Ragelu-Zepu gimenu priekšnesumus. “Svetki mums dod energiju un uzliek atbildibu. Mes sakopjam setas un svinam, par ko visiem paldies!” teica pagasta parvaldnieks Arturs Luksts. Pasakums nosledzas ar balli kulturas nama.


Uz amfiteatra skatuves – “Bykoviši”. Atputas vieta “Azote” Gaigalavas amatierteatris “Bykoviši” izradija Danskovites lugu “Sivasmotes lobo sirds”. “Strautenu” maju saimniece Maruta Castrova ar ziediem sveica aktierus, bet Kubulu pagasta parvaldnieks Arturs Luksts pauda prieku, ka pagasta ir cilveki, kuri rada sakoptas un skaistas vietas, kur baudit makslu.


Piepilda kubulu. Komanda “Radini” paši pirmie starteja udens kubula piepildišana, un Gintai, Salvim, Inesei un Ludmilai tas nebut nenacas viegli. “Mums loti patik šie svetki, es tajos piedalos vienmer. Šogad mani piespieda ari pasportot,” pec startiem teica Ludmila Kozlovska, piebilstot, ka pirmajiem vienmer ir grutak.


Ritenota parade. No bijušas dzelzcela stacijas lidz pat bernudarzam, policijas mašinas pavaditi, celu meroja saposti un izrotati braucamriki, kuru priekša skreja melns sunitis Madis. Andris Supe kubula veda savu delenu Gvido. Ugis Ilsjans uz sava velosipeda veda rudens veltes, bet Amandas velosipedu palidzeja sapost mamina Dzintra. Esteres Ušackas un Greka Gorodko dzeltenos kreklinus parades braucienam piemeklejušas omites, bet jaunakie brauciena dalibnieki bija Gustavs un Sintija Trupovnieki.


Apbrino ziedu paklaju izstadi. Vairak neka divi simti skatitaju bija atnakuši apbrinot neparasto ziedu paklaju izstadi pie Kubulu pagasta ekas, kuru iepriekšeja vakara teju cetras stundas no darza ziediem un citiem dabas materialiem veidoja pagasta iedzivotaji. Balsotaji bija nesaprašana, ka lai izvelas labako no 24 ziedu gleznu kompozicijam. Janis Bukšs pauda prieku par redzeto, visiem ziedu paklaju veidotajiem sutot paldies vardus. Ari Tatjana ar draudzeni Ligitu, Guna un Toms nevareja vien izveleties, kuram veidojumam atdot savu balsi. Ari nosaukumi bija loti piemeroti - “Milesim viens otru”, “Mammas un teta sirsnina”, “Kubuli zied”, “Laimes pakavs”, “Ežusalas nakts”, “Auglu grozs” un citi. Skatitaju balsojuma pirmas tris vietas ieguva ziedu gleznas “Milesim viens otru”, “Stacijas pamatskolas logo” un “Kur Kurnas upe apmet loku”.


“Ašie rulle”. Rainers, Oksana, Diana un Aleks stajas uz starta, kur distanci vajadzeja veikt, ejot ar koka kajam. Tiesnesis Leons Belka bija pretimnakošs un katram dalibniekam atlava vispirms izmeginat, tikai tad deva starta signalu.


Kuras tris ugunskuri. Kamer svetku dalibnieki sportoja, caklas pavares gatavoja edienu. Pagasta pavarem tapa plovs, bernudarza “Ievina” pavarites varija pupinu zupu, bet pamatskolas pavarem padoma bija zivju zupa. Sarmite Leišavniece un Natalija Ambarova par godu šim notikumam bija pagatavojušas ipašas cepures un smeja, ka zivis nakot no “Rukišu” dika. Lai ari ka labako atzina pagasta saimniecu gatavoto plovu, visi tris katli tukšojas strauji.


Pateiciba gimenu biedribai pasniedz arbuzu. Kubulu pagasta gimenu biedribas vaditajai Irenai Zacevai parvaldnieks Arturs Luksts pateicas ipaši, pasniedzot arbuzu un paužot prieku par vinu aktivitatem. “Ceru, ka pratisiet sadalit un pietiks visiem,” piebilda A.Luksts.