1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-06-2022
Vārdadienas šodien: Malvis, Malvīne

Afiša ar 29.aprīli (2022.g.)

 

Balvu Novada muzejā
Ekspozīcija par Latgales partizānu pulku.
Izstāde “Klusā daba” no Latgales Kultūrvēstures muzeja kolekcijas.

Balvu Sakrālās kultūras centrā
29.aprīlī plkst. 18.00 notiks Balvu Mūzikas skolas skolotājas Lindas Vītolas kora klases audzēkņu koncerts “Skaņi balsiņu palaižu”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
1.maijā plkst. 16.00 pūtēju orķestra “Balvi” koncerts “Uz spārniem pavasari nesot līdzi...”. Ieeja bez maksas.
4.maijā plkst. 14.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS GADADIENAI VELTĪTS KONCERTS. Piedalās: Tihovsku ģimene, Mārtiņa Kantera “TRIO” (Mārtiņš Kanters - ģitāra, balss, Māris Vitkus - taustiņi, Edijs Šimiņš - bungas). Ieeja bezmaksas.
5.maijā plkst. 19.00 Dienvidu zālē komiķa Jāņa Kreičmaņa stand-up komēdijas izrāde “Liels puika”. Ieejas maksa – EUR 9. Biļetes – www.bezrindas.lv
14.maijā plkst. 13.00 pārsteidzoša tikšanās ar džungļu draugiem. Muzikāla izrāde bērniem. Ieejas cena – EUR 9, EUR 12. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvos, Brīvības ielā 61) vai www.bilesuparadize.lv.
15.maijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI. Bērni, kuri dzimuši 2021.gadā un reģistrēti Balvos, tiek aicināti saņemt baltās zeķītes un piemiņas balvu. Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība! Info: 26631500.
17.maijā plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu tautu deju kolektīva “BALVU VILCIŅŠ” koncerts. Ieeja bezmaksas.
18.maijā plkst. 17.30 Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu dziedāšanas studijas “NOTIŅAS” koncerts. Ieeja bezmaksas.
20.maijā no plkst. 11.00 līdz 12.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā ZIEMEĻLATGALES LŪGŠANU BROKASTIS.
20.maijā plkst. 19.00 grupas “Baritoni” koncerts. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvos, Brīvības ielā 61) vai www.bilesuparadize.lv.
22.maijā plkst. 16.00 KINO. Animācijas filma “ROKZVAIGZNE 2”. Ieejas maksa bērniem – EUR 3, pieaugušajiem – EUR 5.

Baltinavā
Baltinavas pagasta pārvalde, Baltinavas muzejs un Baltinavas kultūras nams aicina Baltinavas pagasta iedzīvotājus uz Lielo talku 29.aprīlī plkst. 15.30. Sakopsim kopā Baltinavas muižas parku. Pēc talkas visi kopā nobaudīsim sieviešu biedrības “Vaivariņi” sarūpēto talkas zupu. Individuālie talkotāji var saņemt talkas maisus Baltinavas pagasta pārvaldē, iepriekš sazinoties ar Saimniecības daļas vadītāju Agri Mežalu, tālr. 28629916. Savāktie talkas maisi jānogādā laukumā pie Baltinavas kultūras nama kurtuves (Kārsavas ielā 16) līdz 30.aprīļa plkst. 15.00! Lūgums nenest mājsaimniecību nešķirotos sadzīves atkritumus.
Ar 2.maiju Baltinavas pagasta muzejā ceļojošā fotoizstāde “Ceļojums gar Latvijas robežu zirga mugurā”.
4.maijā plkst. 13.00 pasākums “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!”. Plkst. 13.00 pulcēšanās uz svētku gājienu Baltinavas vēsturiskajā centra laukumā. Individuālo tautas tērpu īpašnieki svētku gājienam var pieteikties pie Baltinavas kultūras nama vadītājas Intas Krakopas, tālr. 26571774.
Pasākums “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!” kultūras namā ar kultūras ministra Naura Puntuļa dalību. Pēc pasākuma – dalībniekiem un viesiem pulcēšanās pie Baltā galdauta.

Balvu pagastā
4.maijā plkst. 9.00 Baltā galdauta svētki Naudaskalna ezermalā.
4.maijā plkst. 10.00 un turpmāk katru trešdienu Maija garīgie dziedājumi Naudaskalna tautas namā.

Bērzkalnē
4.maijā plkst. 11.00 Bērzkalnes sporta un atpūtas laukumā Baltā galdauta svētki.
Līdz 19.maijam Bērzkalnes pagasta bibliotēkā skatāmas pagasta iedzīvotājas Ludmilas Knēģeres krustdūrienā izšūtās gleznas. Darba laiks: otrdienās un ceturtdienās – 8.00-16.00, trešdienās – 10.00-18.00.
Pagasta bibliotēkā Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “ZIVIS”.

Bērzpilī
4.maijā plkst. 11.00 Baltā galdauta svētki – dziesmotais pikniks “Kāda ir Tava Latvijas garša?” Bērzpils pagasta centrā. Kopā svinēsim svētkus un atpūtīsimies pie balti klātiem galdiem, baudīsim Bērzpils pašdarbnieku muzikālo sveicienu. Kopīgi sarūpēsim svētku cienastu. Cienastā nesīsim to gardumu, kas mums asociējas ar Latvijas garšu. Ieeja brīva.
21.maijā plkst. 20.00 pagasta estrādē Lailas Ilzes Purmalietes koncerts – “Es tevi ļoti gaidīšu!”. Tautā iemīļoto dziesmu autore dzied skaistākās dziesmas par mīlestību. Programmā arī saruna ar skatītājiem, joki un sadziedāšanās. Koncerts organizēts sadarbībā ar biedrību “Ritineitis”. Ieeja brīva.

Rugājos
29.aprīlī plkst. 18.00 tautas namā uz saviesīgu un omulīgu atpūtas pasākumu “Reiz bija…” aicināti Rugāju pagastā deklarētie iedzīvotāji, kuri dzimuši 1962.gadā un agrāk.
Aicinām 4.maijā plkst. 16.00 Rugāju parkā apmeklēt sarīkojumu “Balts kā galdauts ir ziedonis maijā...”. Būs iespēja baudīt koncertu vietējo amatiermākslas kolektīvu sniegumā, sasildīties pie ugunskura, piedalīties dažādās aktivitātēs. Kopīga mielošanās ar ugunskurā vārītu zupu. Gaidīsim! Publicitātes nolūkos pasākuma laikā var tik filmēts un fotografēts.

 

Briežuciemā
8.maijā plkst. 10.00 visi aicināti piebiedroties Maija dziedājumiem pie krusta Dukuļevā.
15.maijā no plkst. 12.00 aicinām ģimenes dienu pavadīt kopā Bilgu kalnā (pie Birutas un Oļģerta Punduru mājām) ar kopīgu dziedāšanu, muzicēšanu, rotaļām, ar mednieku stāstiem un mednieku zupas baudīšanu. Varēs apskatīt Oļģerta un citu mednieku medību trofejas, ieklausīties mednieku stāstos. Stāstījumi tiks dokumentēti.
28.maijā plkst. 20.00 atpūtas vakars tiem, kuri dzimuši pirms 1972.gada. Novadpētnieces Kašas Valentīnas stāstījums par pagasta vietvārdu izcelsmi, koncertuzvedums “Ak, tys kolhozs!”, lustīgus dančus spēlēs “AMMA”. Vakars pie galdiņiem. Dalības maksa – EUR 3. Iepriekš jāpiesakās pagasta pārvaldē vai tautas namā. Tālrunis informācijai 25444621.

Rugājos
15.maijā no plkst. 12.00 Rugāju ciemā norisināsies ģimenes dienas aktivitātes “Atrodi apslēptos dārgumus Rugāju ciemā”. Ģimenes aicinātas pieteikties līdz 12.maijam pie tautas nama vadītājas Guntas, tālr. 2838485. Pulcēšanās Rugāju vidusskolas pagalmā. Publicitātes nolūkos pasākuma laikā var tik filmēts un fotografēts.
21.maijā no plkst. 9.00 Rugāju parka teritorijā notiks lielā Tirgus diena pirms Vasaras svētkiem. Aicināti mājražotāji, amatnieki, puķu un stādu audzētāji pārdot savu produkciju un pircēji. Tirgotājiem pieteikšanās līdz 20.maijam pie tautas nama vadītājas Guntas, tālr. 2838485. Publicitātes nolūkos pasākuma laikā var tik filmēts un fotografēts.
26.maijā plkst. 13.00 tautas namā norisināsies Rugāju mazo vokālistu koncerts – konkurss “Cālis-22”. Aicināti visi interesenti. Publicitātes nolūkos pasākuma laikā var tik filmēts un fotografēts.

Susājos
1.maijā plkst. 11.00 pārgājiens pa Tepenīcas valni “7km - 7 pakalni - 7 nostāsti”. Pulcēšanās “Cīrulīšos”, Tepenīcas ciemā, Susāju pagastā. Iepriekš pieteikties pa tālr. 26446147.

Šķilbēnos
Nemateriālajā kultūras mantojuma centrā “Upīte” tekstilmākslinieces Lienītes Slišānes lielformāta ar rokām adīto mākslas darbu izstāde “UZDEVUMS”.
4.maijā plkst. 10.00 Rekovas kultūras centrā Zolītes nosleguma kārta. Apbalvošana.

Tilžā
Līdz 8.maijam pagastmājas 2.stāvā izstāde - pārdošana “Darinot ar prieku”. Pinumi no klūgām - Andris Skaistkalns (Annas pagasts). Austi dekoratīvie spilventiņi - Valentīna Daukste (Baltinavas pagasts). Pinumi no papīra - Sandra Sopule (Gulbene). Izstādi var aplūkot katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Iepriekš gan piezvani pa tālr. 27870251.
4.maijā plkst. 11.30 ciema centrā dziesma ozoliem, labo darbu lakata darināšanas 1.posma noslēgums - pagasta pateicības zīmju pasniegšana etnogrāfiskajam ansamblim “Sagša”, Tilžas KN kolektīvam, biedrībai “nextHorizont”, biedrībai “Rūsa vējā”, zirgu sētai “Kapulejas”, z/s “Ezerlīči”.
7.maijā plkst. 19.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā “Mamma kā dziesma”. Koncerts – veltījums mammām un vokālajam ansamblim “Rasa” 10 darbības gados. Uzdāvināsim šo skanīgo brīdi mūsu mammām!

Viļakā
Viļakas muzeja izstāžu zālē Evitas Zarembas-Krīgeres izstāde “Apceļo pasauli kopā ar lellēm”.
30.aprīlī plkst. 9.00 “Mazā talka Viļakā, sagaidot Baltā galdauta svētkus” Viļakas pilsētas estrādes teritorijā. Sakopsim estrādes teritoriju, dziedāsim talkas dziesmas, vārīsim talkas zupu. Ņemiet līdzi savus darbarīkus!
Sveiks, jaunieti! Mēs kā lāči pēc ziemas miega mostamies līdz ar pavasara ierašanos. Vai gribi iesaistīties dažādās aktivitātēs, piedalīties internacionālos projektos un pilnveidot sevi dažādās jauniešu centriņa aktivitātēs? Tad Tev šeit ir jābūt! Ņem līdzi draugus, un tiekamies jau šo sestdien, 30.aprīlī plkst. 14.00 Balvu novada Viļakas jauniešu iniciatīvu centrā.
Sakārtosim mūsu centriņa apkārtni, pārrunāsim aktuālas tēmas un gaidāmos pasākumus un, protams, pēc labi padarīta darba pēcpusdienu noslēgsim ar dažādiem našķiem, mūziku un jaukām sarunām. Gaidām tieši Tevi! Nekautrējies un iesaisties pat tad, ja līdz šim nekad neesi pie mums ciemojies! Šī ir Tava iespēja dalīties savā viedoklī un varbūt pat pieredzē un mesties jaunā piedzīvojumā!

Vīksnā
7.maijā plkst. 17.00 tautas namā Mātes dienai veltīts koncerts “Uzdāvini mammai mirkli”. Koncertā piedalās Vīksnas pagasta pašdarbības kolektīvi un Alūksnes KC deju kopa “Olysta”. Ieeja brīva.
7.maijā plkst. 22.00 tautas namā Pavasara diskoballe ar dj Ingaru. Ieejas maksa - EUR 4, Vīksnas pašdarbības kolektīvu dalībniekiem – brīva. Galdiņus var rezervēt pa tālruni 20284144.
No 1. līdz 31.maijam tautas namā skatāma Santas un Samantas Maču gleznu izstāde.

* Pārpublicēšanas gadījumā “Vaduguns” atsauce obligāta

 

 

Afiša

 • Afiša ar 22.jūniju (2022.g.)

  (Afiša)

  Balvu Sakrālās kultūras centrāMākslinieces Olgas Rečes gleznu izstāde. Balvu Novada muzejā...mežābeles ziedi/ upes straumē tālāk un tālāk/ jau pamostas putni... Līdz 31.augustam apskatāma Zinta Purena gleznu izstāde “Krāsainās emocijas”. Balvos...

 • Afiša ar 17.jūniju (2022.g.)

  (Afiša)

  Balvu Sakrālās kultūras centrāMākslinieces Olgas Rečes gleznu izstāde. Balvos Balvu Centrālajā bibliotēkā līdz 1.jūlijam Evitas Zarembas-Krīgeres krustdūrienā izšūto darbu izstāde. Balvu Centrālajā bibliotēkā līdz 19.augustam Marijas Leinas...

 • Afiša ar 10.jūniju (2022.g.)

  (Afiša)

  Balvu Sakrālās kultūras centrāMākslinieces Olgas Rečes gleznu izstāde. Balvos11.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 14.00 Balvu publiskās pirts pagalmā (Tautas ielā 7) VISPASAULES PUBLISKĀS ADĪŠANAS DIENA. Balvu Kultūras un atpūtas centra rokdarbnieču...

 • Afiša ar 3.jūniju (2022.g.)

  (Afiša)

  Balvu Kultūras un atpūtas centrā4.jūnijā plkst. 20.00 grupas “Carnival Youth” koncerts Balvu pilsētas estrādē. Biļetes iepriekšpārdošanā – EUR 15, pasākuma dienā – EUR 20. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs (Balvos, Brīvības ielā 61) vai...

 • Afiša ar 27.maiju (2022.g.)

  (Afiša)

  Balvu Sakrālās kultūras centrā28.maijā Balvu Romas katoļu baznīca atvērta no plkst. 7.00 līdz 22.00.Plkst. 7.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija. Rožukronis. Plkst. 7.30 Svētā Mise, litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Plkst. 17.45 baznīcas...

 • Afiša ar 20.maiju (2022.g.)

  (Afiša)

    Balvu Sakrālās kultūras centrā28.maijā Balvu Romas katoļu baznīca atvērta no plkst. 7.00 līdz 22.00.Plkst. 7.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija. Rožukronis.Plkst. 7.30 Svētā Mise, litānija Vissvētākajai Jaunavai Marijai.Plkst. 17.45 baznīcas...

 • Afiša ar 13.maiju (2022.g.)

  (Afiša)

    Balvu Sakrālas kultūras centra17.maijā plkst. 17.00 Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Balvu Novada muzejā14.maijā no plkst. 19.00 līdz 23.00 Muzeju nakts Balvos “Mūzas un varoņi”.Varoņi... * Muzejā varēs ielūkoties Latgales partizānu pulka...

 • Afiša ar 6.maiju (2022.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejāEkspozīcija par Latgales partizānu pulku.Izstāde “Klusā daba” no Latgales Kultūrvēstures muzeja kolekcijas. Balvu Kultūras un atpūtas centrā14.maijā plkst. 13.00 pārsteidzoša tikšanās ar džungļu draugiem. Muzikāla izrāde...

 • Afiša ar 29.aprīli (2022.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejāEkspozīcija par Latgales partizānu pulku.Izstāde “Klusā daba” no Latgales Kultūrvēstures muzeja kolekcijas. Balvu Sakrālās kultūras centrā29.aprīlī plkst. 18.00 notiks Balvu Mūzikas skolas skolotājas Lindas Vītolas kora klases...

 • Afiša ar 22.aprīli (2022.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejāEkspozīcija par Latgales partizānu pulku.Izstāde “Klusā daba” no Latgales Kultūrvēstures muzeja kolekcijas. Balvu Kultūras un atpūtas centrāLīdz 29. aprīlim Balvu Mākslas skolas kolektīva izstāde KOPĀ “ATELPA”.24.aprīlī...

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Palaist bērnus nometnē vai iekrāt apkures rēķinam rudenī?