1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
30-05-2023
Vārdadienas šodien: Lolita, Vitolds

Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2022.g.)

Dievkalpojumi maijā

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.maijā – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 6.maijā Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 1.maijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst.10.00; 8.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise – plkst. 10.00; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 10.00; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 10.00; 26.maijā - Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 18.00; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 10.00.
Baltinavā – 1.maijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst.11.30; 8.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.30; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.30; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.30; 26.maijā - Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.30; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.30.
Tilžā - 1.maijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst.14.30; 8.maijā - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.30; 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 22.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30; 26.maijā - Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 14.30; 29.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.30.
Bēržos – 1.maijā plkst. 9.30; 8.maijā – Labā Gana Svētdiena – plkst. 10.00; 15.maijā plkst. 9.30; 22.majā plkst. 10.00; 26.maijā - Kunga Debeskāpšanas svētki, ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai – plkst. 9.30; 29.maijā plkst. 10.00.
Augustovā - 1.maijā plkst. 12.00; 15.maijā plkst. 12.00; 26.maijā - Kunga Debeskāpšanas svētki, ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai – plkst. 12.00.
Rugājos – 1.maijā plkst. 14.00; 15.maijā plkst. 14.00; 26.maijā – Kunga Debeskāpšanas svētki, ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai – plkst. 14.00.
Krišjāņos – 8.maijā – Labā Gana Svētdiena – plkst. 13.00; 22.maijā plkst. 13.00.
Skujetniekos - 25.maijā – Kunga Debeskāpšanas svētki – plkst.12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 4.maijā – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, Sv.Mise - plkst. 8.00; 8.maijā – Lieldienu lV svētdiena, Mātes diena, Sv.Mise - plkst. 11.00, koncerts Mātēm plkst. 12.00 (I.Birģele un I.Malnača, mūzikas skolas audzēkņi); 15.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 22.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 28.maijā - Baznīcas nakts pasākumi, Svētā Mise – plkst. 18.00 (dzied koris “Ezerzeme”, pēc dievkalpojuma koncerts, plkst. 22.00 koncerts Ukrainas atbalstam “Angel del pace”; 29.maijā – Lieldienu Vll svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 1.maijā plkst. 10.00; 8.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst.10.00; 15.maijā plkst. 10.00; 22.maijā plkst. 10.00; 26.maijā -Debesbraukšanas dienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 29.maijā plkst. 10.00.
Tilžā – 8.maijā plkst. 15.00; 29.maijā plkst. 13.00.
Viļakā - 8.maijā - Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums - plkst. 12.00; 22.maijā plkst. 16.00.
Kārsavā - 15.maijā plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. nr. 20223040).

Kapusvētki Romas katoļu draudzēs

Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Miezāju kapos – 11.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu kapos – 11.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas kapos – 18.jūnijā plkst. 14.00; Derdziņu kapos – 18.jūnijā plkst. 15.30; Dampadruvas kapos – 25.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos – 25.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos – 26.jūnijā plkst. 16.00; Začu kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos – 2.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 9.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 9.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 15.00; Naudaskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 23.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 30.julijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 30.julijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 6.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 6.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 7.augustā plkst. 15.00.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Līdumnieku kapos - 4.jūnijā plkst. 11.00; Cūkusalas kapos – 4.jūnijā plkst. 17.00; Vilkavas kapos – 18.jūnijā plkst. 12.00; Sudarbes kapos – 18.jūnijā plkst. 14.30; Kraukļevas kapos – 18.jūnijā plkst. 16.00; Auškas kapos – 18.jūnijā plkst. 17.00; Vārnienes kapos – 25.jūnijā plkst. 11.30; Silenieku kapos – 25.jūnijā plkst. 13.30; Cepurnieku kapos – 25.jūnijā plkst. 15.30; Mastarīgas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.30; Lieparu kapos – 2.jūlijā plkst. 16.30; Bēržu kapos – 2.jūlijā plkst. 14.30; Golvoru kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Slavītu kapos – 9.jūlijā plkst. 14.00; Saksmales kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Stāmeru kapos – 16.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu kapos – 16.jūlijā plkst. 14.00; Ķeiseļovas kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Kaupiņu kapos – 23.jūlijā plkst. 13.30; Putrānu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dubļukalna kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Reibānu kapos – 30.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 30.jūlijā plkst. 16.30; Upatnieku kapos – 13.augustā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 13.augustā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 13.augustā plkst. 15.00.

Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Gubas kapos – 21.maijā plkst. 12.00; Dansku kapos – 21.maijā plkst. 15.00; Ostraleidumu kapos – 28.maijā plkst. 12.00; Čilipīnes kapos- 28.maijā plkst. 15.00; Gusakovas kapos – 4.jūnijā plkst. 12.00; Merkuzīnes kapos - 4.jūnijā plkst. 15.00; Buku-Zelču kapos – 11.jūnijā plkst. 12.00; Dagunovas kapos – 18.jūnijā plkst. 12.00; Loginu kapos – 18.jūnijā plkst. 13.00; Bēliņu kapos - 18.jūnijā plkst. 15.00; Slobodas kapos - 25.jūnijā plkst. 12.00; Vilkovas kapos – 25.jūnijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00; Plieševas kapos - 2.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Breksenes kapos - 9.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 16.jūlijā plkst. 12.00; Plešovas kapos - 16.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Dukuļevas kapos - 23.jūlijā plkst. 13.00; Ploskīnes kapos - 23.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Augstasila kapos - 30.jūlijā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem notiks kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā.

Tilžas katoļu draudzes kapsētās
Kāpessila kapos – 5.jūnijā plkst. 16.00; Ūdrenes kapos – 12.jūnijā plkst. 16.00; Purviņu kapos – 19.jūnijā plkst. 16.00; Ranguču kapos – 3.jūlijā plkst. 16.00; Lutanāna kapos – 10.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00.

Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
Viduču kapos - 2.jūlijā plkst. 14.00; Olutovas kapos 2.jūlijā plkst. 16.00; Slotukalna kapos - 9.jūlijā plkst. 14.00; Lašku kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Skandines kapos - 16.jūlijā plkst. 14.00; Aizgalīnes kapos – 16.jūlijā plkst. 16.00; Liepnas Saidu kapos - 24. jūlijā plkst. 15.00; 31.jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 7.augustā Viļakas sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); Vēdeniešu kapos - 13. augustā plkst. 13.00; Rejevas kapos - 20.augustā plkst. 15.00; Purnavas kapos (Liepnas draudze) - 28.augustā plkst. 15.30; Kudupes kapos (Liepnas draudze) - 11.septembrī plkst. 16.00.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūnijā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 4.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 10.00; 8.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 11.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma X...

 • Kapusvētki 2023 (sākot ar jūniju)

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00...

 • Dievkalpojumi maijā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 7.maijā – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 18.maijā – Kunga Debeskāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un...

 • Kapusvētki 2023

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBALVU UN SPROGU DRAUDŽU KAPSĒTĀS10.jūnijā plkst. 15.00 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 17.jūnijā plkst. 14.00 Tutinavas kapos un plkst. 15.30 Derdziņu kapos; 24.jūnijā plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 Kačupes...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos2.aprīlī – Palmu svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.aprīlī – Lielā ceturtdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 (Pestītāja pēdējo vakariņu dievkalpojums, procesija uz “Kristus ciešanu altāri”. Rūgtās sāpes. Atturība no gaļas...

 • Dievkalpojumi martā (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30, Krustaceļš plkst. 18.00 (un visās pārējās piektdienās gavēņa laikā); 5.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 12.martā – Gavēņa III...

 • Dievkalpojumi februārī (2023.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – ceturtdiena, Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 5.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi šī gada janvārī

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 6.janvārī – piektdiena, Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise – plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša); 8.janvārī – svētdiena, Kunga Kristīšanas svētki, Sv.Mise – plkst....

 • Dievkalpojumi 2023.gada janvārī

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī – svētdiena, V.J.Marija, Dieva Māte (obligātās svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.Sprogu baznīcā – 1.janvārī – svētdiena, V.J.Marija, Dieva Māte (obligātās svinības), Sv.Mise - plkst. 14.00.Balvu...

 • Dievkalpojumi decembrī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī – mēneša 1. piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 4.decembrī – Adventa II svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī – V.J....

Veiksmes prognoze


.