1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-06-2022
Vārdadienas šodien: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

Dievkalpojumi (jūnijā) un kapusvētki (2022.g.)

 

Dievkalpojumi

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.jūnijā – Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 12.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija); 16.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 19.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Euharistijas svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija); 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, Vissvētā Jēzus Sirds, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija) un Sv.Mise plkst. 19.00.
Sprogu baznīcā – 5.jūnijā – Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki, Sv.Mise - plkst. 14.00; 19.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Euharistijas svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Balvu pansionātā – 3.jūnijā Sv.Mise plkst. 11.00; 17.jūnijā Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 5.jūnijā – Svētā gara Nosūtīšana, Vasarsvētki – plkst. 10.00; 12.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība – plkst. 10.00; 16.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības) - plkst. 18.00; 19.jūnijā plkst. 10.00; 23.jūnijā –Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana – plkst. 10.00; 24.jūnijā – Vissv. Jēzus Sirds – plkst. 18.00; 26.jūnijā plkst.10.00; 29.jūnijā - Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības) – plkst. 18.00.
Baltinavā – 5.jūnijā – Svētā gara Nosūtīšana, Vasarsvētki – plkst. 11.30; 6. jūnijs, Vissv. Jaunava Marija baznīcas Māte – plkst. 18.00; 9.jūnijā - Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Augstais un Mūžīgais Priesteris – plkst. 18.00; 11.jūnijā - Svēta Mise ar Laulības Sakramenta noslēgšanu (Edgars un Sintija) - plkst. 14.00; 12.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība – plkst. 11.30; 16.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības) - plkst. 11.30; 17.jūnijā - Svēta Mise ar Laulības Sakramenta noslēgšanu (Andris un Daira) - plkst. 13.00; 19.jūnijā plkst. 11.30; 23.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana – plkst. 11.30; 24.jūnijā – Vissv. Jēzus Sirds – plkst. 11.30; 25.jūnijā – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīga Sirds – plkst. 10.00; 26.jūnijā plkst.11.30; 29.jūnijā - Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības) – plkst. 11.30.
Tilžā - 5.jūnijā – Svētā gara Nosūtīšana, Vasarsvētki – plkst. 14.30; 12.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība – plkst. 14.30; 16.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības) - plkst. 14.30; 19.jūnijā plkst. 14.30; 24.jūnijā – Vissv. Jēzus Sirds – plkst. 14.30; 26.jūnijā plkst.14.30; 29.jūnijā - Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības) – plkst. 14.30.
Bēržos – 5.jūnijā – Vasarsvētki – plkst. 9.30; 12.jūnijā plkst. 10.00; 16.jūnijā –Kristus Vissvētā miesa un Asinis – plkst. 10.00; 19.jūnijā plkst. 9.30; 23.jūnijā –Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana – plkst. 10.00; 24.jūnijā – Jēzus Sirds, svinības – plkst.12.00; 26.jūnijā plkst. 10.00; 29.jūnijā - Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils –plkst. 11.00.
Augustovā - 5.jūnijā – Vasarsvētki – plkst. 12.00; 16.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis – plkst. 12.00; 19.jūnijā – pirmā Svētā Komūnija – plkst. 12.00; 27.jūnijā - Vissv. Jaunava Marija - Pastāvīgā Palīdzība, draudzes svētki – plkst. 19.00.
Rugājos – 5.jūnijā – Vasarsvētki – plkst. 14.00; 16.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis – plkst. 14.00; 19.jūnijā – plkst. 15.00.
Krišjāņos – 5.jūnijā – Vasarsvētki – plkst. 16.30; 12.jūnijā plkst. 13.00; 23.jūnijā - Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana, draudzes svētki – plkst. 13.00; 26.jūnijā plkst. 13.00.
Skujetniekos - 4.jūnijā – Vasarsvētki – plkst. 18.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.jūnijā – Vasarsvētki jeb Svēta Gara nosūtīšanas svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00; 12.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena jeb Svētās Trīsvienības svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00; 16.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11:00 (pēc tam procesija ar četriem evaņģēlijiem, bērnu un lauku ziedu, zāļu svētīšana) un Svētā Mise plkst 18.00; 19.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 24.jūnijā – Jēzus Sirds svētki (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 11.00; 25.jūnijā - Vissvētākas Marijas Bezvainīgā Sirds, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.jūnijā – Jēzus Sirds svētki (draudzes svētku noslēgums), Sv.Mise - plkst. 11.00 (procesija, bērnu un lauku ziedu, zāļu svētīšana); 29.jūnijā – Svētie Apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 11.00.
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.jūnijā– Vasarsvētku, Svētā Gara svētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 12.jūnijā– svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 19.jūnijā plkst. 10.00; 26.jūnijā plkst. 10.00.
Tilžā – 5.jūnijā – Vasarsvētku, Svētā Gara svētku dievkalpojums - plkst. 13.00; 26.jūnijā plkst. 13.00.
Viļakā - 12.jūnijā – Vasarsvētku, Svētā Gara svētku dievkalpojums - plkst. 12.00; 26.jūnijā plkst. 15.00.
Kārsavā - 19.jūnijā – Vasarsvētku, Svētā Gara svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. nr. 20223040).

 

Kapusvētki

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
Miezāju kapos – 11.jūnijā plkst. 15.00; Čāgu kapos – 11.jūnijā plkst. 16.00; Tutinavas kapos – 18.jūnijā plkst. 14.00; Derdziņu kapos – 18.jūnijā plkst. 15.30; Dampadruvas kapos – 25.jūnijā plkst.15.00; Kačupes kapos – 25.jūnijā plkst. 16.00; Lācupes kapos – 26.jūnijā plkst. 16.00; Začu kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00; Balvu Rozu kapos – 2.jūlijā plkst. 15.00; Mežarijas kapos – 9.jūlijā plkst. 15.00; Priedaines kapos – 9.jūlijā plkst. 16.30; Pilskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 15.00; Naudaskalna kapos – 16.jūlijā plkst. 16.00; Salmaņu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dūrupes kapos – 23.jūlijā plkst. 16.00; Pansionāta kapos – 30.julijā plkst. 15.00; Silaciema-Kurnas kapos – 30.julijā plkst. 16.00; Pērkonu kapos – 6.augustā plkst. 14.00; Egļukalna kapos – 6.augustā plkst. 15.00; Sebežu kapos – 7.augustā plkst. 14.00; Romūkstu kapos – 7.augustā plkst. 15.00.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
Līdumnieku kapos - 4.jūnijā plkst. 11.00; Cūkusalas kapos – 4.jūnijā plkst. 17.00; Vilkavas kapos – 18.jūnijā plkst. 12.00; Sudarbes kapos – 18.jūnijā plkst. 14.30; Kraukļevas kapos – 18.jūnijā plkst. 16.00; Auškas kapos – 18.jūnijā plkst. 17.00; Vārnienes kapos – 25.jūnijā plkst. 11.30; Silenieku kapos – 25.jūnijā plkst. 13.30; Cepurnieku kapos – 25.jūnijā plkst. 15.30; Mastarīgas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.30; Lieparu kapos – 2.jūlijā plkst. 16.30; Bēržu kapos – 2.jūlijā plkst. 14.30; Golvoru kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Slavītu kapos – 9.jūlijā plkst. 14.00; Saksmales kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Stāmeru kapos – 16.jūlijā plkst. 12.30; Čušļu kapos – 16.jūlijā plkst. 14.00; Ķeiseļovas kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Kaupiņu kapos – 23.jūlijā plkst. 13.30; Putrānu kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Dubļukalna kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Reibānu kapos – 30.jūlijā plkst. 14.00; Dekšņu kapos – 30.jūlijā plkst. 16.30; Upatnieku kapos – 13.augustā plkst. 12.00; Grūzīšu kapos – 13.augustā plkst. 13.30; Bolupes kapos – 13.augustā plkst. 15.00.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
Gusakovas kapos – 4.jūnijā plkst. 12.00; Merkuzīnes kapos – 4.jūnijā plkst. 15.00; Buku-Zelču kapos – 11.jūnijā plkst. 12.00; Dagunovas kapos – 18.jūnijā plkst. 12.00; Loginu kapos – 18.jūnijā plkst. 13.00; Bēliņu kapos – 18.jūnijā plkst. 15.00; Slobodas kapos – 25.jūnijā plkst. 12.00; Vilkovas kapos – 25.jūnijā plkst. 15.00; Ančepovas kapos – 2.jūlijā plkst. 12.00; Plieševas kapos – 2.jūlijā plkst. 15.00; Kozlovas kapos – 9.jūlijā plkst. 12.00; Breksenes kapos – 9.jūlijā plkst. 15.00; Bakarevas kapos – 16.jūlijā plkst. 12.00; Plešovas kapos – 16.jūlijā plkst. 15.00; Lotušu kapos – 23.jūlijā plkst. 12.00; Dukuļevas kapos – 23.jūlijā plkst. 13.00; Ploskīnes kapos – 23.jūlijā plkst. 15.00; Svičevas kapos – 30.jūlijā plkst. 12.00; Augstasila kapos – 30.jūlijā plkst. 15.00.
Svētā Mise par aizgājējiem notiks kapos vai arī vietējā draudzes baznīcā.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
Kāpessila kapos – 5.jūnijā plkst. 16.00; Ūdrenes kapos – 12.jūnijā plkst. 16.00; Purviņu kapos – 19.jūnijā plkst. 16.00; Ranguču kapos – 3.jūlijā plkst. 16.00; Lutanāna kapos – 10.jūlijā plkst. 16.00; Runcenes kapos – 17.jūlijā plkst. 16.00; Tilžas kapos – 24.jūlijā plkst. 16.00.
Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu kapsētās
Viduču kapos - 2.jūlijā plkst. 14.00; Olutovas kapos – 2.jūlijā plkst. 16.00; Slotukalna kapos - 9.jūlijā plkst. 14.00; Lašku kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00; Skandines kapos – 16.jūlijā plkst. 14.00; Aizgalīnes kapos – 16.jūlijā plkst. 16.00; Liepnas Saidu kapos – 24. jūlijā plkst. 15.00; 31.jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 7.augustā Viļakas sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); Vēdeniešu kapos – 13. augustā plkst. 13.00; Rejevas kapos – 20.augustā plkst. 15.00; Purnavas kapos (Liepnas draudze) – 28.augustā plkst. 15.30; Kudupes kapos (Liepnas draudze) – 11.septembrī plkst. 16.00.

Luteriskajās draudzēs
2.jūlijā plkst. 11.00 Čukuļkalna kapos, plkst. 13.00 Kamoļkalna kapos, plkst. 14.00 Vectilžas kapos un plkst. 16.00 Čudarienes kapos; 3. jūlijā plkst. 11.00 Balvu kapos un plkst. 13.00 Miezāju kapos; 17.jūlijā plkst. 14.00 Andrukalna kapos; 24.jūlijā plkst. 12.00 Kārsavas kapos; 30.jūlijā plkst. 11.00 Garosilu kapos, plkst. 12.00 Pokratas kapos un plkst. 14.00 Gaiļakalna kapos; 6.augustā plkst. 11.30 Beņislavas kapos, plkst. 13.00 Krišjāņu kapos un plkst. 15.00 Kāpessila kapos; 7.augustā plkst. 10.00 Jaškovas kapos; 14.augustā plkst. 12.00 Priedaines kapos.

Pareizticīgajās draudzēs
Balvu draudzes kapsētās
4.jūnijā plkst. 10.00 Panihida, mirušo pieminēšana Gulbenes kapsētā; 10.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 un no plkst. 17.00 mirušo pieminēšana Balvu kapsētā; 11.jūnijā plkst. 11.00 Panihida baznīcā; 11.jūnijā plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Balvu kapsētā; 12.jūnijā plkst. 12.00 mirušo pieminēšana Priedaines kapsētā; 12.jūnijā plkst. 13.00 mirušo pieminēšana Vīksnas kapsētā; 12.jūnijā plkst. 15.00 mirušo pieminēšana Miezāju kapsētā.
Baltinavas, Rugāju, Šķilbēnu, Tilžas un Viļakas draudžu kapsētās
4.jūnijā plkst. 7.30 Panihida, mirušo pieminēšana Rugāju kapsētā; plkst. 13.00 mirušo pieminēšana Tilžas kapsētā; 5.jūnijā plkst. 8.30 Panihida, liturģija Stāmerienā; 10.jūnijā plkst. 17.00 dievkalpojums Viļakā; 11.jūnijā plkst. 7.30 Panihida, liturģija Viļakā; plkst. 11.00 mirušo pieminēšana Viļakas kapsētā; 12.jūnijā plkst. 12.00 Panihida, mirušo pieminēšana Šķilbēnu kapsētā; plkst. 17.00 Panihida, mirušo pieminēšana Baltinavas kapsētā.

 

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi (jūnijā) un kapusvētki (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.jūnijā – Svētā Gara nosūtīšana, Vasarsvētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 12.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (Euharistiskā procesija);...

 • Dievkalpojumi (maijā) un kapusvētki (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi maijā ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.maijā – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.maijā – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana Svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.maijā – Lieldienu V...

 • Lieldienu dievkalpojumi

  (Derīgas Ziņas)

  PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒSBalvos – 20.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums. 21.aprīlī plkst. 8.00 liturģija. Plkst. 15.00 Evaņģēliju lasīšana. 22.aprīlī plkst. 8.00 dievkalpojums. Plkst. 17.00 vakara dievkalpojums ar...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos1.aprīlī – Krustaceļš, Sv.Mise – plkst. 18.00; 3.aprīlī – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.aprīlī – Krustaceļš - plkst. 18.00; 10.aprīlī – Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena...

 • Dievkalpojumi martā (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā – Pelnu trešdiena (Stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 4.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 6.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00; 11.martā –...

 • Dievkalpojumi februārī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 5.februārī – Sv.Agate (piemiņas diena -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2022.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 9.janvārī – Kunga Jēzus Kristīšanas svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma II svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.janvārī – parastā liturģiskā laikaposma III...

 • Dievkalpojumi decembrī (2021.g.) (papildināts)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos –5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 12.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst....

 • Dievkalpojumi decembrī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 28.novembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00. 8.decembrī – Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 7.30 un...

 • Dievkalpojumi oktobrī (2021.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVII svētdiena, V.J.Marija Rožukroņa Karaliene (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 10.oktobrī – Liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Palaist bērnus nometnē vai iekrāt apkures rēķinam rudenī?