Aizstāv diplomdarbus, gatavojas izlaidumam

  • Drukāt

Balvu Kultūras un atpūtas centrā līdz 18.jūlijam skatāma Balvu Mākslas skolas 24 absolventu diplomdarbu izstāde. Darbu aizstāvēšanā bez skolotājiem, kuri vērtēja septiņos mācību gados iegūtās zināšanas un noslēguma darbus, klāt bija arī vecāki, draugi, lai atbalstītu un iedrošinātu skolu beidzējus. Šodien viņiem ir izlaidums.